Nyheter      Kalender      Racerbanor      Arrangörer      Forum     Varvtider/Loggar
Chassijusteringstabell
Tabellen är avsedd att vara en grov guide över vilket resultat man får av olika chassijusteringar.

Den förväntade påverkan utgår från att bilen har någorlunda korrekt beteende från början. Däcktryck och hjulvinklar bör vara satta efter tillverkarens rekommendation eller efter körning och mätning med däcktemperaturmätare.
Chassijustering
Påverkan av bilens balans
Symptom vid FÖR MYCKET justering
Öka fjäderkonstant fram (hårdare framfjädrar) Mindre överstyrning Extrem understyrning, framänden studsar i kurvor, mycket hjulspinn på framhjulsdriven bil.
Minska fjäderkonstant fram (mjukvare framfjädrar) Mindre understyrning För mycket överstyrning, överstyrning följt av understyrning om fjädern är så mjuk att bilen bottnar i roll.
Öka fjäderkonstant bak (hårdare bakfjädrar) Mindre understyrning För mycket överstyrning, studs i kurvor, nervös
Minska fjäderkonstant bak (mjukare bakfjädrar) Mindre överstyrning Bilen understyr. Understyrning, sedan överstyrning när bilen bottnar i roll.
Styvare/grövre främre krängningshämmare Mindre överstyrning. Extrem understyrning. 
Dålig instyrning
Lyfter inre framhjulet i kurvor.
Mycket hjulspinn på FWD bil.
Vekare/tunnare främre krängningshämmare Mindre understyrning
Bra instyrning
Överstyrning
Ostadig instyrning
Lyfter inre bakhjul i kurvor
Styvare/grövre bakre krängningshämmare Mindre understyrning
 
Extrem överstyrning.
Lyfter inre bakhjul i kurvor vilket kan vara bra på framhjulsdrivna bilar.
Vekare/tunnare bakre krängningshämmare Mindre överstyrning Understyrning
Öka däcktryck fram Mindre understyrning
 
Mindre traction när däckkontaktytan antar formen av en ballong, ännu mer understyrning, hjulspinn på framhjulsdriven bil, stötig gång, däcken slits i mitten. 
Lägre bränsleförbrukning! Kan ibland ge bättre våtgrepp.
Minska däcktryck fram Mer understyrning. Kan ge bättre traction på FWD bil
 
Kanterna slits snabbt då däcket viker sig, känns sladdrigt och oprecist, bitar kan lossna då däcket går för varmt. 
Öka däcktryck bak Mindre överstyrning
 
Mindre traction när däckkontaktytan antar formen av en ballong, ännu mer understyrning, hjulspinn på bakhjulsdriven bil, stötig gång, däcken slits i mitten. 
Lägre bränsleförbrukning! Kan ibland ge bättre våtgrepp.
Minska däcktryck bak Mer överstyrning
Kan ge bättre traction på RWD bil
Kanterna slits snabbt då däcket viker sig, känns sladdrigt och oprecist, bitar kan lossna då däcket går för varmt.
Mer negativ camber på framhjulen Mindre understyrning Dåliga bromsprestanda, bilen är orolig på svagt lutande vägare, däcken slits snabbt i innerkant. Hjulspinn på framhjulsdriven bil
Mer positiv camber på framhjulen Mer understyrning,
Kan bli stadigare vid raktframkörning
 
Dåliga bromsprestanda, bilen är orolig eller drar snett på lutande vägar, däcken slits snabbt i ytterkant.
Positiv camber är godkänt på högerhjulen på Falkenbergsbanan!
Mer negativ camber på bakhjulen Mindre överstyrning, mer grepp bak. Mer överstyrning, bilen kan kännas nervös i bakvagnen, däcken slits i innerkant. Risk för hjulspinn på bakhjulsdriven bil
Mer positiv camber på bakhjulen Mer överstyrning, mer förlåtande på släppgränsen Kan bli nervös i bakvagnen, däcken slits i ytterkant.
För mycket sänkning, boulevardbrännarstil... Bilen kan bli nervös med oförutsägbara egenskaper, kör inte för nära, låt dem åka av själva... Det mesta. Dålig fjädringsväg ger plötslig över- eller understyrning vid bumpislag, rollstyrningseffekter, instabilitet i bromsning.
Toe-in fram Bilen går stadigt rakt fram. Initial instyrning blir seg men biter hårdare sedan och kan överstyra. Kan bli instabilare vid kombinerad broms/sväng.
(0.5- 1.0 mm total toe-in)
Kan vara lite slingrig i bromsning. 
Friktion på rakorna
Äter utsidan av däcken.
Toe-in bak Stadig vid raktframkörning, troligen stadigare i högfartsbromsning, kan bli stabilare vid kurvtagning vid lastväxelreaktioner. Sliter ytterkant på däcken, vandrar i bakvagnen.
Toe-out fram Bra instyrning, sedan lugn och stadig. 
Kan ge extra stabilitet vid broms i kurva.
Funkar ofta bra på framhjulsdrivna bilar som får toe-in vid last.
Bilen är riktigt nervös vid bromsning, äter däckens insidor, svårt att köra rakt fram, extremt spårkänslig.
Toe-out bak Hjälper bilen att komma runt, användbart i trånga och långsamma slalombanor. Värdelöst för gatkörning, ger överstyrning vid gassläpp, bilen vandrar bak, ostadig vid acceleration (RWD), däcken slits snabbt på insidan.
Positiv caster fram Bättrar stabilitet, statisk kurvtagning och instyrning eftersom man får mer negativ camber då hjulen svängs. 
6-7 grader positivt. Negativ caster är inte särskilt användbart.
Kan öka understyrning, speciellt på bilar med breda lågprofildäck p.g.a. ändrad corner weight.
Ökar styrkrafterna.
FWD bilar kan få ökad torque steer med överdriven positiv caster.
Överdriven caster kan fungera dåligt på vått underlag pga extra camber och corner weight.


    Stort tack till Kristoffer Rydquist!
 
Rejsa.nu   -   Turn in, Apex, Flat out!