Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande
MSCC
KM 5 Höstracet! 5 oktober 2019.
1695 besök totalt
Ulf
Rydsgård
Här sen Jun 2004
Inlägg: 383


Trådstartare

Vi avslutar klubbmästerskapet 2019 med det traditionella Höstracet på Ring Knutstorp. Vi kör hela dagen fram till 16:00 och som vanligt planerar vi att köra två race per klass efter lunchuppehållet. Vi kommer även parallellt med klubbmästerskapet köra Time Attack (Se separat inbjudan). Anslut gärna kvällen innan och ladda inför finalen med trevlig grillning och depåmys.

Startavgift
För medlemmar i MSCC 1850 kr.

Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC. För den resterande delen av året är kostnaden för medlemskap 225 kr (årsavgift 450 kr). Denna kan betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.


Besiktning
Det är förarens ansvar att ekipaget hinner bli besiktat under föreskriven tid. Grindarna till banan öppnas 07:00 och besiktningen startar direkt. Besiktning kommer att ske i maskindepån från ca 07:00 till 08:45. Observera att MSCC:s vagndeklaration för 2019 ska lämnas in för alla fordon (alltså även för fordon med SBF-vagnbok eller FIA-handlingar) för att besiktningspersonalen skall kunna utföra sitt jobb. Vagndeklarationen skapas genom att på dator fylla i Excel-arket som finns att ladda ner, se mer under avsnittet "Vagndeklaration" nedan.
Tänk på att ev. anmärkningar från tidigare besiktningar ska vara åtgärdade för att kunna få godkänt.

Anmälan & betalning
Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 191002. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612. Om betalning görs på plats tillkommer administrationsavgift. Efteranmälan kan ske på plats, efteranmälningsavgift 200 kr, betalning på plats +100kr.

Avanmälan ska göras till Anders Edlund, återbetalning av anmälningsavgiften kommer att ske, men administrationsavgift kommer att tas ut. I undantagsfall accepteras skriftlig anmälan till MSCC, c/o Anders Edlund, Östra Fasanvägen 5, 236 42 Höllviken - aeedlund@gmail.com - 0705-299049. Uppge namn, licensnummer, önskat startnummer, hemort, klubb, medlemskap i MSCC, bil och eventuellt eget transpondernummer.
Preliminärt tidsschema.

7:00 Anmälan öppnar
7:00 Besiktning öppnar
8:30 Funktionärsgenomgång
8:45 Förarmöte
9:00 - 9:15 Fri träning.
Roadsport C + Historic
Varvtider räknas ej med i tävlingen.
9:15-
9:30 Fri träning.
Roadsport A + B + RS + Modsport
Varvtider räknas ej med i tävlingen.
9:30-
9:50 Tidsträning 1:
Roadsport C + Historic

9:50-
10:10 Tidsträning 1:
RS + Modsport
10:10-
10:30 Tidsträning 1:
Roadsport A + B
10:30- 10:45 Time Attack (1)
10:45-11:05 Tidsträning 2:
Roadsport C + Historic
11:05-11:25 Tidsträning 2:
RS + Modsport
11:25-11:45 Tidsträning 2:
Roadsport A + B
11:45-12:00 Time Attack (2)
12:00- 12:45 Lunch
12:50-
Ca 13:50 Race 1, 8 varv:
Roadsport C + Historic

Race 1, 8 varv:
RS + Modsport

Race 1, 8 varv:
Roadsport A + B


Ca 13:55- 14:10 Time Attack (3)
Ca 14:15- 15:30 Race 2, 10 varv:
Roadsport C + Historic

Race 2, 10 varv:
RS + Modsport

Race 2, 10 varv:
Roadsport A + B

Ca 15:35 - 15:50 Time Attack (4)
16:15 Prisutdelning


Funktionärer behövs!
Vi uppmanar samtliga deltagare att hjälpa till med att ordna funktionärer till deltävlingen då det brukar vara brist på resurser. Vi vill ogärna ställa in tävlingen p.g.a. att vi inte kan garantera säkerheten.
Kontakta:
Ted Scott, telefon: 0708-633012,
Mail: ted.scott@telia.com
Ni kan även anmäla er intresse direkt i Funktionärsanmälan på klubbens hemsida http://www.mscc.se/klubbmasterskap/funktionarsanmalan/

Frågor om tävlingen:
Tekniska frågor om ekipage, personlig utrustning samt övrig info. om tävlingen besvaras av Klubbmästerskapsgruppen, e-mail: kmorg@mscc.se

Tävlingsledare: Ingemar Kristensson

Vagndeklaration
För alla bilar gäller att det krävs en korrekt ifylld vagndeklaration för att delta i klubbmästerskapet. Endast MSCC:s vagndeklaration är giltig och skall tas med utskriven till tävlingen. För er som behöver assistans med att fylla i vagndeklarationen, hör av er till Klubbmästerskapsgruppen, e-mail: kmorg@mscc.se
Klubben kommer försöka ha en dator med för att kunna skapa en vagndeklaration på plats, men det finns ingen garanti för att detta kommer finnas eller fungera vid alla tillfälle. Papperskopior av vagndeklarationen kommer finnas och i ev. avsaknad av dator kan dessa fyllas i på plats.
Kostnad för att fylla i vagndeklaration på plats 100kr.
Vagndeklaration för respektive klass finner ni via:
http://www.mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/


Heatindelning och uppställning innan nästa heat
Heatindelningen kommer att finnas tillgänglig på banan. Försök att vara uppmärksam på turordningen mellan heaten och börja line-up för nästa heat inne i maskindepån när föregående heat har kört ut på banan. En funktionär vid grinden till "pitlane" kommer att vinka fram när det är dags att köra ut.

Line-up innan race
När det blir dags för race kommer vi som vanligt på Knutstorp att köra line-up i två led inne i maskindepån. Vi kör ut pole-positionledet först, följt av det andra ledet. När bilarna kommer fram till startrutorna skall man alltså hålla sig kvar i sitt led och sakta rulla fram så att man inte kör för långt.

Poängberäkning:
Följande gäller för poängberäkning och startplacering under KM5.
Den snabbaste varvtiden i något av de två tidskvalen ger startposition i race 1, samt poäng. Den bästa varvtiden under race 1 ger startposition i race 2. Placering i race 2 ger poäng efter placering.

För att se hur mycket poäng resp. placering ger, se http://www.mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/


Till sist:

 Ring Knutstorp ställer höga krav på att vi följer deras anvisningar rörande ljudnivå. Respektera bullerkraven på 95dB (A). Om detta inte efterföljs tvingas vi att avvisa ekipaget från banan.
 Restaurangen håller öppet hela dagen och lunch serveras från 11:30 till 14:00.
 Övrig sista minuten information kommer i så fall på hemsidan på fredagen innan tävlingen.
 Anmälan görs vid tornet, gäller både deltagare och funktionärer.
 Transponder lånas gratis i tornet.
 Förarmöte hålls vid tornet.
 Observera att SBF:s miljökrav för uppställning av bilen på tät presenning/absorberingsmatta måste följas!
 Reglemente för klubbmästerskapet finns på hemsidan http://www.mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/

_________________
Ulf Danielsson
Citera
MSCC
KM 5 Höstracet! 5 oktober 2019.
1695 besök totalt
Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande