Svara på inlägget  Forumlista  ->  Allmänt banåkaforum
Årsmöte 2017
4813 besök totalt << Föreg. ämne | Nästa ämne >>
   
s2dennis
ÄngelholmHär sen Jul 2004
Inlägg: 431


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  09 Jan 2017 10:13     Årsmöte 2017 Citera

vill härmed bjuda in alla betalande medlemmar till årets möte.

Kallelse Årsmöte Audi ClubSport

Ni som varit medlemmar och betalat in årsavgiften för 2016 är härmed kallade till årsmöte den 21:e januari 2017 kl.09,00

Vi kommer att ha årsmötet I Göteborg i samband med Automässan, tanken är att efter mötet äter vi lite lunch tillsammans och sen kan man strosa runt på mässan innan hemfärd.

För att anpassa lokal och frukost ber vi er som önskar deltaga att ni anmäler er senast den 15 jan till Dennis på tel. 0703433727 el mail ordforande@audiclubsport.se
Motioner (alltså om ni vill ta upp något ärende för beslut på årsmötet) skall vara styrelsen tillhanda senast 15:e Jan för att kunna behandlas innan årsmötet. Anmälan och motioner skickas till ordforande@audiclubsport.se

I ett led för att få mer välbesökta årsmöte så har vi gjort detta till klubbens första "riskfria" årsmöte. Detta innebär att valberedningen redan har ett komplett förslag till de aktuella valen av styrelseledamöter och andra poster.. Så har du inget eget önskemål om att få va med och påverka styrelsens arbete så slipper du. Nu har du chansen att komma och få din röst hörd på årsmötet utan att "riskera" ofrivilligt styrelse arbete.

Adress till lokal: Fräntorpsgatan 10, 416 76 Göteborg
Fräntorps Folkets Hus. Ligger längs E20 ca halvvägs till Partille

Agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. DELTAGARE
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av

a) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
b) eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.
c) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor

Med vänliga hälsningar

Styrelsen


_________________
Dennis Hansson
ordf Audi Clubsport
Förare/mek Guldgossarna Racing
Allmänt banåkaforum
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Allmänt banåkaforum
Årsmöte 2017
4813 besök totalt << Föreg. ämne | Nästa ämne >>


Från request till första response:
sec (varav server render 0.122 sec)
Webbrowser render:
sec