Inför träffar
2017-04-30 Honda Performance Club - Mantorp Park
13612 besök totalt
1, 2, 3   >>
{BÅGEN}
Göteborg
Här sen Maj 2007
Inlägg: 176


TrådstartareHej!

Nu var det återigen dags för årets första bankörning! Alla som uppfyller kraven nedan är välkomna att komma och köra bana med oss. Väl mött!


OBS!
Glöm inte 1000kr till startavgiften vid grinden eller förskottsbetala 900, var vänlig och ha jämna pengar vid insläppet så att allt flyter på, det är många bilar som skall in. Vi tar givetvis även kort och Swish nr: 1230 334 235

För er som vill betala in i förväg så sätter ni in 900kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller Swish nr: 1230 334 235
Märk betalningen med ert forums namn inkl "REJSA" och Mantorp 2016... .


För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

 Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986
 Stf Banchef Mattias Bågenholm 0707-300215

Inpassage till depån:

 Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .

Kö 1: Honda Performance Club, Opel Club Sweden
Kö 2: Ford Club Sweden, Rejsaplatser

Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

 Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
 Betalat eventuella medlems och startavgifter.
 Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
 Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
 Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
 Bruka en enligt Honda Performance Club's regler godkänd bil (se nedan).
 Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

 Bilen skall vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. HPC förbehåller sig rätten att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller målen.
 Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
 Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
 Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga gäller..
 Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
 I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
 Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
 Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
 Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
 Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
 Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
 Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
 Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
 Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

 Passageraren skall ha fyllt 15 år.
 Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
 Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
 Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
 Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

 Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
 Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
 Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
 Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
 Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
 Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
 Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
 Använda dina backspeglar!
 Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
 Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

 Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
 Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
 Försäkra dig om komradions funktion.
 Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
 Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
 Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

 Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
 I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
 I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
 Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

/Mvh Marcus Eisenhut, banträffsansvarig Honda Performance Club

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
http://hondaklubben.com/forum/viewtopic.php?p=668992

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!

Länk till besiktningsprotokoll 2016 (går att använda för 2017): http://hondaklubben.com/files/Besiktnin ... 202016.pdf

Fullt öösssss så syns vi på mantorp....

_________________
Mattias Bågenholm
-Göteborg-
Medlemsansvarig och kassör i Hondaklubben.
www.Hondaklubben.com
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
mrnenad
Staffanstorp
Här sen Okt 2008
Inlägg: 93Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndagen den 30 april 2017! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)

_________________
Nenad Ringdahl
Kör: Toyota Supra MK3
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
{BÅGEN}
Göteborg
Här sen Maj 2007
Inlägg: 176


Trådstartare
ja de var felskrivet av mig det skall vara den sista April..

17/04/30 -----

_________________
Mattias Bågenholm
-Göteborg-
Medlemsansvarig och kassör i Hondaklubben.
www.Hondaklubben.com
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
{BÅGEN}
Göteborg
Här sen Maj 2007
Inlägg: 176


Trådstartare
Rejsa Platser...


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

_________________
Mattias Bågenholm
-Göteborg-
Medlemsansvarig och kassör i Hondaklubben.
www.Hondaklubben.com
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
FredriK1987
Enköping
Här sen Feb 2017
Inlägg: 42Rejsa Platser...


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


_________________

_________________
Jaan Kjell Fredrik Berglund
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
M-daaahl
Sigtuna
Här sen Feb 2017
Inlägg: 3

Ny på att skriva
inlägg i forumet


Rejsa Platser...


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BME M3 e46
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


_________________

_________________
Mathias Dahl
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
M-daaahl
Sigtuna
Här sen Feb 2017
Inlägg: 3

Ny på att skriva
inlägg i forumet


M-daaahl skrev:
Rejsa Platser...


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


_________________

_________________
Mathias Dahl
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
CH
Enköping
Här sen Feb 2017
Inlägg: 33Rejsa Platser...


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6.
7.
8.
9.
10.

_________________
Christoffer Hasselgren
Mini Cooper S JCW GP2
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Tony82
Enköping
Här sen Jan 2006
Inlägg: 4Rejsa Platser...


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7.
8.
9.
10.

_________________
Tony Johansson
Mini Cooper S JCW GP1
Lupo GTI
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
mrnenad
Staffanstorp
Här sen Okt 2008
Inlägg: 931. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8.
9.
10.

_________________
Nenad Ringdahl
Kör: Toyota Supra MK3
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Alex90
Åkersberga
Här sen Feb 2017
Inlägg: 1

Ny på att skriva
inlägg i forumet


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9.
10.

_________________
Alexander Jurgel
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
M-daaahl
Sigtuna
Här sen Feb 2017
Inlägg: 3

Ny på att skriva
inlägg i forumet


M-daaahl skrev:
Rejsa Platser...


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


_________________

_________________
Mathias Dahl
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
_pancho_
Stockholm
Här sen Jul 2008
Inlägg: 2661. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9. Tobias Blomberg, BMW M2 (Ej betalt)
10.

_________________
Hälsn. Tobias Blomberg,
BMW M2 2017
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Mak_kan
Stockholm
Här sen Feb 2017
Inlägg: 2

Ny på att skriva
inlägg i forumet


1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9. Tobias Blomberg, BMW M2 (Ej betalt)
10. Marcus Sjödell, BMW M3 (Ej betalt)

_________________
Marcus Sjödell
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
fodden
Borås
Här sen Nov 2005
Inlägg: 331. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9. Tobias Blomberg, BMW M2 (Ej betalt)
10. Marcus Sjödell, BMW M3 (Ej betalt)
11. Carl-Johan Bergh, Cayman GT4 (Ej betalt)
12.

_________________
Carl-Johan Bergh
Cayman GT4
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Anton-Dekorteknik
KISA
Här sen Aug 2009
Inlägg: 485Fanns det mera än 10st platser?

_________________
Anton Svensson

Ägare av DekorTeknik.com
Vi gör bl.a dekaler, Print och klädtryck.
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Daugaard
Tyresö
Här sen Sep 2008
Inlägg: 220Anton-Dekorteknik skrev:
Fanns det mera än 10st platser?


Vi kör max 20. thumbs up

_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande i Hondaklubben* 070-53 41 431
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Daugaard
Tyresö
Här sen Sep 2008
Inlägg: 2201. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9. Tobias Blomberg, BMW M2 (Ej betalt)
10. Marcus Sjödell, BMW M3 (Ej betalt)
11. Carl-Johan Bergh, Cayman GT4 (Ej betalt)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(det blir inga fler platser)

_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande i Hondaklubben* 070-53 41 431
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
phenomen

Här sen Feb 2015
Inlägg: 5Daugaard skrev:
1. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9. Tobias Blomberg, BMW M2 (Ej betalt)
10. Marcus Sjödell, BMW M3 (Ej betalt)
11. Carl-Johan Bergh, Cayman GT4 (Ej betalt)
12. Patrik Kullman, Toyota Mr2 (Ej betalt)
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
(det blir inga fler platser)

_________________
Patrik Kullman
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
wolf
västerås
Här sen Okt 2005
Inlägg: 921. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9. Tobias Blomberg, BMW M2 (Ej betalt)
10. Marcus Sjödell, BMW M3 (Ej betalt)
11. Carl-Johan Bergh, Cayman GT4 (Ej betalt)
12. Patrik Kullman, Toyota Mr2 (Ej betalt)
13. Niklas Rydh, Mazda 3 MPS (Ej betalt)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

_________________
/Niklas Rydh
Mazda 3 MPS -2007
~ 310hk ~ 500nm
Västerås
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
MATJAC72
Solna
Här sen Mar 2017
Inlägg: 51. Fredrik Berglund.porsche 996
2. Mathias Dahl BMW M3 e46 (Ej betalt)
3. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
4. Markus Lundback, Renault Megane RS [Ej betalt]
5. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper S JCW GP [Ej betalt]
6. Tony Johansson, Mini Cooper GP1 [Ej betalt]
7. Nenad Ringdahl, evo 10 [Ej betalt]
8. Alexander Jurgel, Lamborghini Gallardo Superleggera (Ej betalt)
9. Tobias Blomberg, BMW M2 (Ej betalt)
10. Marcus Sjödell, BMW M3 (Ej betalt)
11. Carl-Johan Bergh, Cayman GT4 (Ej betalt)
12. Patrik Kullman, Toyota Mr2 (Ej betalt)
13. Niklas Rydh, Mazda 3 MPS (Ej betalt)
14. Mattias Jacobson, Renault Megane RS 250 (Ej betalt)
15.
16.
17.
18.
19.
20.

_________________
Mattias Jacobson
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Inför träffar
2017-04-30 Honda Performance Club - Mantorp Park
13612 besök totalt
1, 2, 3   >>


Lista alla annonsörer som stöttar Rejsa.nu på något sätt