Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande
MSCC
KM 1, Ring Knutstorp, Lördag 27:e april
2356 besök totalt
max.dymling
Lund
Här sen Apr 2012
Inlägg: 51


Trådstartare
Traditionsenligt inleder MSCC sitt klubbmästerskap 2019 på Ring Knutstorp.
Även i år med att vi delar dagen med BMW Club Schweden Motorsport.
Körning är mellan 9.00 - 16.00.

Det är en ny reglementsperiod (2019-2021) och det finns en hel del nytt. Framför allt är nu effektberäkningen likadan för Roadsport, Modsport och RS.
Läs igenom reglementet så inget missas inför säsongen.
SBF: http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/racing . . . .
På några punkter kan reglerna mellan SPVM och MSCC klubbmästerskap skilja, dessa finner ni på vår hemsida. http://www.mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/

Vi är i stort behov av folk som ställer upp som funktionärer under våra klubbmästerskap! Alla insatser är uppskattade och brist på erfarenhet är inget hinder. Skulle vi bli allt för få funktionärer under ett klubbmästerskap, finns risken att tävlingen måste ställas in.

Startavgift
Startavgifter för respektive deltävling i klubbmästerskapet 2019:
KM1 Knutstorp 1350kr
KM2 Ljungbyhed 1350Kr
KM3 Minnesberg 550kr
KM4 Sturup 1350kr
KM5 Knutstorp 1850kr
Hela serien: 5250kr (Anmälan och betalning senast till KM2)
Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av ordinarie medlemsavgift på 450 kr, att betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.

Besiktning
Det är förarens ansvar att ekipaget hinner bli besiktigat under föreskriven tid. Grindarna till banan öppnas 7.00 och besiktningen startar samtidigt. Besiktning kommer att ske i maskindepån från 07.00 till 09.00. För att förenkla besiktningen ber vi att MSCC:s deltagare parkerar närmast startrakan medan BMW parkerar närmast besiktningshallen, se figuren nedan:
Observera att MSCC:s vagndeklaration för 2019 ska lämnas in för alla fordon, även för fordon med SBF-vagnbok eller FIA-handlingar för att besiktningschefen skall kunna utföra sitt jobb. Vagndeklarationen skapas genom att på dator fylla i Excel-arket som finns att ladda ner från www.mscc.se under Klubbmästerskaps-avdelningen
http://www.mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/

Preliminärt tidsschema
07.00 Anmälan öppnar
07.00 Besiktning öppnar
08.15 Funktionärsgenomgång - Vid tornet
08.30 Förarsammanträde - Vid tornet
9.00 - 9.30 BMW 1
9.30 - 9.50 Roadsport A + B, Tidskval 1
9.50 - 10.10 Roadsport C + Historic, Tidskval 1
10.10 - 10.40 BMW 2
10.40 - 11.00 Modsport + RS, Tidskval 1
11.00 - 11.30 BMW 3
11.30 - 11.50 Roadsport A + B, Tidskval 2
11.50 - 12.35 Lunch
12.40 - 13.00 Roadsport C + Historic, Tidskval 2
13.00 - 13.30 BMW 4
13.30 - 13.50 Modsport + RS, Tidskval 2
13.50 - 14.20 BMW 5
14.20 - 14.40 Roadsport A + B, Race
14.45 - 15.05 Roadsport C + Historic, Race
15.05 - 15.35 BMW 6
15.35 - 16.00 Modsport + RS, Race
16.20 Pristutdelning

Anmälan & betalning
Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 190424. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612. Om betalning görs på plats tillkommer administrationsavgift. Efteranmälan kan ske på plats, efteranmälningsavgift 200 kr, betalning på plats +100kr. Anmälan ska göras på www.mscc.se och där det även finns möjlighet att anmäla sig till samtliga deltävlingar. Avanmälan ska göras via e-post till Anders Edlund, återbetalning av anmälningsavgiften kommer att ske, men administrationsavgift kommer att tas ut. I undantagsfall accepteras skriftlig anmälan till MSCC, c/o Anders Edlund, Östra Fasanvägen 5, 236 42 Höllviken - aeedlund@gmail.com - 0705-299049. Uppge namn, licensnummer, önskat startnummer, hemort, klubb, medlemskap i MSCC, bil och eventuellt eget transpondernummer.

Frågor om tävlingen besvaras av:
Tekniska frågor om ekipage, personlig utrustning samt övrig info. om tävlingen besvaras av Klubbmästerskapsgruppen, e-mail: kmorg@mscc.se
Tävlingsledare: Jonas Engqvist

Funktionärer behövs!
Vi uppmanar samtliga deltagare att hjälpa till med att ordna funktionärer till deltävlingen då det brukar vara brist på resurser. Vi vill ogärna ställa in tävlingen p.g.a. att vi inte kan garantera säkerheten. Under klubbmästerskapen bjuder klubben funktionärerna på lunch samt fika. Ställer du upp som funktionär på tre eller fler heldags arrangemang får du nästa års medlemsavgift gratis. Alla funktionärsinsatser belönas med en lott/insats i klubbens årliga funktionärslotteri. Du blir också inbjuden till den årliga gokartkörningen för funktionärer.

Har du några frågor om att vara funktionär, kontakta:
Ted Scott, telefon: 0708-633012,
Mail: ted.scott@telia.com.
Ni kan även anmäla er intresse direkt i Funktionärsanmälan på klubbens hemsida http://www.mscc.se/klubbmasterskap/funktionarsanmalan/

Övrig information

Vagndeklaration
För alla bilar gäller att det krävs en korrekt ifylld vagndeklaration för att delta i klubbmästerskapet. Endast MSCC:s vagndeklaration är giltig och skall tas med utskriven till tävlingen. För er som behöver hjälp med att fylla i vagndeklarationen eller har frågor kring denna, hör av er till Klubbmästerskapsgruppen, e-post: kmorg@mscc.se
Klubben kommer försöka ha en dator med för att kunna skapa en vagndeklaration på plats, men det finns ingen garanti för att detta kommer finnas eller fungera vid alla tillfälle.
Kostnad för att fylla i vagndeklaration på plats 100kr.
Vagndeklaration för respektive klass finner ni via:
http://www.mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/[/b]

_________________
Max Dymling
MSCC - Tävlingsledare Svenskt Sportvagnsmeeting
Porsche 968
Citera
MSCC
KM 1, Ring Knutstorp, Lördag 27:e april
2356 besök totalt
Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande