Inför träffar
2019-07-14 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen
1471 besök totalt
RickardEM
Vedevåg
Här sen Dec 2007
Inlägg: 51


Trådstartare
Välkommen till FORD CLUB SWEDEN's banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 14:e juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club och Opel Club Sweden.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
- Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073-0224509

Inpassage till depån:
- Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
- Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
- Betalat eventuella medlems och startavgifter.
- Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring (engångslicenser för 200:- finns att köpa på plats).
- Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
- Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
- Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
- Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
- Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
- Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
- "Racebilar" (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
- Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
- I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
- Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
- Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
- Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
- Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
- Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
- Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
- Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
- Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
- Passageraren skall ha fyllt 15 år.
- Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
- Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
- Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
- Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
- Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
- Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
- Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
- Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
- Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
- Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
- Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
- Använda dina backspeglar!
- Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
- Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART/VIT = körpass slut, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
- Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
- Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
- Försäkra dig om komradions funktion.
- Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
- Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
- Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:
- Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är passagerare tillåtet, passa på att få lite tips och trix av någon som kan banan.
- I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
- I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
- Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:
07:45 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Besiktningsprotokoll: http://www.fordclubsweden.se/docs/bes.pdf
Inbjudan: http://www.fordclubsweden.se/docs/inb.pdf

Varmt välkomna!

MVH,
Rickard[url][/url]

_________________
Rickard Ribbing
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
RickardEM
Vedevåg
Här sen Dec 2007
Inlägg: 51


Trådstartare
Hej på Er!

Om du inte är medlem i Ford-, Honda- eller Opelklubben så har du möjlighet att köra ändå. Vi har öronmärkt 10 platser till denna banträff åt Er på Rejsa. Först till kvarn gäller...

Startavgift: 900kr i förskott eller 1.000kr på plats.

Anmälda förare som har förskottsbetalat kommer att markeras med betalt så fort pengarna har kommit in och registrerats.

När ni registrerar Ert intresse så skriv användarnamn och bil. PM:a mig sedan Erat regnummer, mobiltelefon och meddelande på betalningen (förslagsvis bilens registreringsnummer).

Bankgiro: 356-5223
Swish: 123 666 18 88

Exempelvis: 0. RickardEM, Ford Ka

Välkomna!

1. SER, Lotus Exige (Betalt)
2. Johan, BMW 325 (Betalt)
3. Dan, Porsche Boxter
4. Fredrikd, Audi TT (Betalt)
5. Mattias, Lotus Elise S2 (Betalt)
6. Ostelius, BMW M3 (Betalt)
7. Håkan Bengtsson, Lotus Exige S (Betalt)
8.
9.
10.

\Rickard

_________________
Rickard Ribbing
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Ser
Köping
Här sen Apr 2014
Inlägg: 16Stefan SER Lotus Exige
Johan BMW 235

_________________
Stefan Ericsson
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
davve d
Norrtälje
Här sen Apr 2009
Inlägg: 245På söndag är det äntligen dags igen

Väderprognoserna säger 21 grader, molnigt men med viss chans till strålande sol thumbs up

Välkomna

_________________
David Wicklund - Ford Club Sweden
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
FredrikD
Kalmar
Här sen Jul 2019
Inlägg: 1

Ny på att skriva
inlägg i forumet


Fredrikd, Audi TT

_________________
Fredrik Danielsson
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Chraser
Växjö
Här sen Feb 2008
Inlägg: 19Mattias, Lotus Elise S2

_________________
Mattias Nilsson
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
pasen
Stockholm
Här sen Jan 2012
Inlägg: 27Håkan Bengtsson, Lotus Exige S

_________________
Richard Lindström
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Inför träffar
2019-07-14 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen
1471 besök totalt