Inför träffar
2021-04-25 Mantorp Park med Hondaklubben! [INSTÄLLT]
765 besök totalt
Berni
Örsundsbro
Här sen Jan 2012
Inlägg: 8


Trådstartare
!EVENTET ÄR INSTÄLLT PGA FÖR FÅ ANMÄLDA DELTAGARE!


Hej!

25/4 är det dags för Hondaklubbens första bankörning för 2021!
Bankörningen äger rum på Mantorp Park.
Alla som uppfyller kraven nedan är välkomna att komma och köra bana med oss.

OBS!
I ÅR ÄR DET ENDAST FÖRSKOTTSBETALNING SOM GÄLLER PGA COVID RESTRIKTIONER.
Vi tar Swish (1230334235), ej kort,
För Er som vill deltaga sätter ni in 1500kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller swishar till nr 1230334235 senast 16/4 och märker betalningen med ert forumnamn + REJSA och Mantorp 2021 anmälan är bindande.

TOTALT 10ST PLATSER SÅ FÖRST TILL KVARN GÄLLER!

***Vid mindre än 50 betalande så kommer eventet att ställas in och köravgiften att betalas tillbaka!
***Om det pga covid-19 restriktioner inte går att genomföra eventet kommer köravgiften att betalas tillbaka!För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

Banchef Berni Feinstein 0708-977726
Stf Banchef Richard Lindström 0707-820935


Inpassage till depån:

Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information om vad som gäller för dagen.

Kö 1: Hondaklubben, Rejsaplatser.
Kö 2: Ford Club Sweden.


Nyhet för i år pga Covid-19: max 2 personer/bil dvs inga åskådare!

Regler, rekommendationer och uppmaningar
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla ALLA de regler som fastställts nedan.


Föraren:
 Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
 Betalat eventuella medlems- och startavgifter.
 Inneha en giltig personlig SMA-försäkring.
 Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
 Bruka en enligt Hondaklubbens regler godkänd bil.
 Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts och övriga icke-heltäckande kläder är förbjudet!). Handskar (ej mekanikermodell) rekommenderas.

Fordonet:
 Bilen skall vara "besiktad", dvs. den skall ha genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna
om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet).
 Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper
alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
 Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga bilar gäller, den skall alltså vara besiktad för gata.
*NYHET FÖR I ÅR, i vissa undantagsfall räcker det med att bilen genomgått en kontrollbesiktning hos ett besiktningsorgan för att få köras
på banan. Enklare/självklara 2:or (t.ex. utbytt motor, vinge, överladdning, aero, större bromsar och dyl.) KAN vara ok men bedöms av oss
individuellt från bil till bil. Medtag besiktningsprotokoll som är max 6mån gammalt. Vi förbehåller oss rätten av neka tillträde för bilar som
vi anser inte klarar säkerhetskraven. INGA SÄKERHETSRELATERADE FEL KOMMER ATT GODKÄNNAS. T.EX dålig bromsverkan, rost eller
andra ändringar/defekter som kan medföra risk för skada på bil eller person.

 Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
 I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess
registreringsbevis.
 Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
 Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
 Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
 Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda under körning.
 Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning
är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller
påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
 Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
 Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!

Passagerare:
 Passageraren skall ha fyllt 15 år.
 Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt
som godkänner tecknande av försäkringen.
 Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
 Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
 Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
 Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! BUSKÖRNING/VÅRDSLÖS KÖRNING ÄR EJ TILLÅTET OCH KOMMER ATT
BESTRAFFAS!
* Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
 Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt
bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
 Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma
sätt som vid bromskylning (se ovan).
 Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om
något verkar onormalt .
 Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
 Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
 Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare
bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och
signalera med blinkers.
 Använda dina backspeglar!
 Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
 Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och
kontakta huvudpostering för information.

Klassindelning:
 Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min.
 I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
 I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt.
Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i
svartflagg.
 Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan huvudposteringens medgivande.

Program (kan komma att ändras):
07:45 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.
Varmt välkommen!

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
Även för 2021 så kommer INGA engångslicenser gå att köpas av oss på plats. Detta löser ni själva i er dator eller mobil och visar upp för kansliet där du även bekräftar att du betalat för körningen (checkar in).

SMA engångslicens:
http://www.smalic.se/mobiltelefon/
Tävlingsnamn: "Hondaklubben Trackday"
Tävlingsgren: "Trackday"
Datum: 2021-04-25
SMA årslicens: http://www.smalic.se/forare/

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!
Länk till besiktningsprotokoll:
http://hondaklubben.com/files/Besiktningsprotokoll%202021.pdf[/img][/u . . . .

_________________
Berni Feinstein
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
pasen
Stockholm
Här sen Jan 2012
Inlägg: 291. Pasen
2.
3.
4.
5.
6.
.
.
.

_________________
Richard Lindström
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Mak_kan
Stockholm
Här sen Feb 2017
Inlägg: 3

Ny på att skriva
inlägg i forumet


1. Pasen
2. Mak_kan
3.
4.
5.
6.
.
.
.

_________________
Marcus Sjödell
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Hammerin
Stockholm
Här sen Jan 2004
Inlägg: 236Detta brukar Var ett väldigt uppskattat event, bra uppstyrt och säkert på många sätt. Lite förvånad att så få anmält sig ännu... Några tankar om det??
Själv ska jag dit, det är som amen i kyrkan

_________________
Richard Hammerin
Region stockholm/ Honda Performance Club
0708-711 779

Kinnekulle 1.02,4 Gelleråsen 1.18,0 Mantorp 1.34,1 Gotland Ring 1.36.3
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
subarumicke
stockholm
Här sen Aug 2004
Inlägg: 422hur många bilar är max på träffen?

_________________
Micke Bernebrandt

NYCKELN TILL ETT ROLIGT LIV ÄR ATT HÄNGA MED FOLK SOM ÄR HELT DUMMA I HUVUDET
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Berni
Örsundsbro
Här sen Jan 2012
Inlägg: 8


Trådstartare
subarumicke skrev:
hur många bilar är max på träffen?


Får i princip vara hur många bilar som helst (100++),

tyvärr verkar det vara tvärtom i dagsläget då det knappt är några anmälda och sista dagen för anmälan är på fredag..

_________________
Berni Feinstein
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Berni
Örsundsbro
Här sen Jan 2012
Inlägg: 8


Trådstartare
Fredagen den 16/4 är det sista dagen att anmäla sig/betala om man vill vara med och köra Mantorp.

_________________
Berni Feinstein
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Inför träffar
2021-04-25 Mantorp Park med Hondaklubben! [INSTÄLLT]
765 besök totalt


Stöd Rejsa.nu genom att hälsa på hos annonsörerna för att se vad de har att erbjuda. Se alla annonser här > >