Allmänt banåkaforum
Tekniskt reglemente för Svensk Seven mästerskap 2010.
8679 besök totalt
Rune Næss

Här sen Sep 2003
Inlägg: 175


Trådstartare
Tekniskt reglemente för Svensk Seven mesterskap 2010.

Använda utryck i reglerna:
Boken = Build your own sportscar... Av Ron Champion
Infomationslista = En lista som innehåller specificerade stötdämpare, uträkningar för MC-motorer, enhetsdäck, godkända biltyper och andra upplysningar som berör reglerna.

1. Tävlingsbil.
Som tävlingsbil godkäns alla "Super Seven" bilar som uppfyller dessa regler, och är införda på klassens informationslista. För att bli registrerad på informationslistan får inte bilen på något sätt, som kan medfora tävlingsmässiga fördelar, avvika från ritningarna och materialvalet i bokan. Interna mått på ramen kan avvika så länge den totala bredden överenstämmer och axelavståndet är mellan 2250 - 2370. Bilar byggda i enlighet med Norska ock Danska regler får användas.
Chassinummret består av fabrikens kännetecken, tre (3) siffror och förkortningen för Sverige. Ex. MK 200 SVE. Siffrorna i chassinummret är också bilens startnummer. Chassinummret/Startnummer fördelas av SSK
Sverige har nummerserie från 200 till 300. Gatgodkända bilar får startnummer tilldelat vid var enkel tävling . För att få vagnbok första gången måste bilen besiktigas i en sk. utvidgad årskontroll av SSK's godkänd besiktningsman.

1.1 Hembyggda chassin.

Hembyggda chassin som har varit igenom SFRo's första godkännande, och som motsvarar reglerna, kan godkännas av SSK's ovannämda besiktningsman.

2. Godkännande

Dokumentation från tillverkaren skall finnas för de delar som det föreligger krav på.
Ändras bilen ifrån den specifikation enligt den ursprungligen blivit godkänd efter (exs.
annan motor eller växellåda) skall den ånyå besiktigas i en utvidgad årskontroll.
Har bilen varit utsatt för skada och/ eller det varit nödvändigt att företa ändring av chassit
för att den skall bibehålla sin styvhet, skall bilen besiktigas på nytt och ändringarna skall dokumenteras i vagnboken. Vagnbok med beräkningschema skall alltid medföras vid deltagande i tävling

3. Minimivikt.

Minimivikt inklusive förare beräknas enligt följande: Beregnet motoreffekt x 3 + icke motorrelaterade tillägg (se 5.1 Hjulupphängning og 4.2 Karosseri) + 80 kg ( förarens vikt adderas inte förän i slutet av beräkningen). Bilens vikt under ett heat är den som gäller.
Denna vikt får aldrig underskridas under eller efter ett heat. Bilen skall alltid vägas med föraren sittande i bilen iklädd sin säkerhetsoverall och hjälm.


Minsta tillåtna beräknade vikt för en bil är 420 kg. Största tillåtna beräknade bil vikt är 618kg,
( dvs 200kh + 3% icke motorrelaterade tillägg) detta gäller bil utan förare och begränsar de motoralternativ som kan vara aktuella. ( en bil kan självklart väga mer än minimivikten säger dvs att en bil som skall väga 580 kg kan få väga 620 kg)

4. Chassis och karosseri
4.0 Cassiets bärande delar.

Inga ändringar kan göras på bilens bärande delar genom förstärkning eller viktminskning utöver följande: Fästplattor för motor och växellåda, samt hjulupphängning/styrning kan förstärkas i ett område av 100 mm på var sida av fästets mittlinje. Mindre fästplattor för att fästa nödvändig utrustning får monteras under förutsättning att dessa icke medför någon förstärkning av chassit (ramkonstruktionen). Extra förstärknig för montering av pedaler, stol och vikter är tillåtet. Mindre ändring av mittunneln för att få plats med förarstol, växellåda och startmotor är tillåtet, bla. kan undre tvärstaget flyttas 100 mm bakåt. Detta kan också ersättas med andra skruvade anordningar som fyller samma funktion. Dock gäller detta icke ändring för att få plats med kopplingshuset, hela kopplingen med svänghjul skall sitta i motorrummet. Det är tillåtet och bredda mittunneln på vänsterstyrda bilar, så att den blir lika bred som på högerstyrda bilar dvs. 240 mm. Man måste montera tvärstag som förhindrar att Kardanaxeln kan komma in i bilen och skada föraren vid ett ev. brott. Exs. kan man montera
tvärstag ca 5 cm från var ände av axeln.
Sido och täckplattor kan limmas och poppnitas fast. Sido och täckplattorna skall vara av aluminium med en max godstjocklek av 2 mm. Det är inte tillåtet att montera en platta under bagagerummet bak. När en bensin- eller oljetank är monterad i bagageutrymmet eller på passagerarplatsen skall dessa vara täckta av en platta eller dylikt så ett eventuell läckage
inte kan nå föraren.

4.1,

Det är tillåtet att gör öppningar i karossen och motorhuven för montering av avgassystem
och luftfilter, inga mekaninska komponenter får dock sticka utanför karossen. För speciellt höga motorer kan man tillverka en förhöjning av huven på max 60 mm . ORIGINAL höjd i framkant på huven är 200 mm och i bakkant är det 260 mm mätt från övre ramrör.

4.2 Karosseri

Det heltäckande karosseriet, Seven Eleven, utvecklat, producerat och levererat av N7CC kan monteras på alla godkända remvarianter enligt godkänd byggbeskrivelse.
Byggbeskrivelsen finns under "Teknisk regelverk" på NBF's websida.
Det "gamla" kaosseriet ska vara enl. Specifikationer i boken, bilar med detta karosseri ska i perioden 2009 - 2012 köra efter 2008 reglementet.

5. Hjul och hjulupphängning.
5.1 Hjulupphängning

Hjulupphängningen skall vara i enlighet med ritningen i boken, bakaxel och framhjulsspindlar skall komma från en bil som är producerad i min 5000 ex. Bakaxeln skall hängas upp i (4)
fyra stycken längsgående stag och ett tvärstag, dessa stag kan göras justerbara, men axelavståndet måste respekteras. De främre fästene på de längsgående stagen kan förändras så att stagen är i våg när bilen har sin normala höjd, detta mot ett vikttillegg på 1,5%(se punkt 3). Det är inte tillåtet att göra ändring av bakaxelhylsan för att uppnå negativ camber eller spetsning, om det anses nödvändigt utföres mätningen på obelastad axel. Bussningarna i bärarmar och stag är fria men skall vara av plastmaterial.
Uniballs kan användas mot ett vikttillägg på 1,5%. Framhjulsspindelarnas infästning i bärarmarna är fria, men detta får inte medföra någon konstruktionsändring på bärarmarna.
Förstärkning av nedre bärarm är fri så sant att bärarmen håller alla orginala mått i förhållande till infästningen i karossen, spindel och stötdämpare. Stötdämparna skall vara i enlighet med vad som är spesificerat i listan. Därimot är fjädringen inte åbelagda någre bestämmelser. Styrningen är fri, infästningsplattor för tandstyrningen kan förstärkas. Rattstången får inte vara konstruerad så att den kan komma in i bilen vid en kollision. Max bredd på bilen fram och bak är 1660 mm Spacers är tillåtet.
orginalbilar/vägregistrerade bilar som har andra motsvarande stötdämpare än de som är godkända och som inte ger några tävlingsmässiga fördelar, kan ansöka om att få använda dessa.

5.1A Dispens Bakaxel

För säsongen 2010 ges en dispens som tillåter användande av delad bakre hjulupphängning samt De-Diong axel.
Det ges 3 % icke motorrelaterat vikttillägg vid bruk av denna dispens., och för att ha så lika konkurrensmöjligheter som möjligt så skall det vara 0 mm Toe Inn/out och max 1 grads camber.
Denna dispens gäller endast bilar med Svensk vagnslicens och dessa kan delta i Svenska mästerskapet och Scandinavian Master

5.2 Framdrift av bilen.
Det är bara tillåtet med bakhjulsdrift med stel bakaxel. Motorn skall sitta i bilens längdriktning. Växellådan skall sitta monterad på motorn, max adaptertjocklek är 30mm
Kopplingshuset kan ändras, byggas om eller specialtillverkas, men under inga omständigheter får längden på kopplingsaxeln ökas utöver det den är som orginal för denna växellådstyp och som är levererad i minst 5000 exemplar. Mekanisk diffspärr är tillåten. Växellådan får ha max 6 växlar framåt. Sekvensiell växellåda på bilmotorer är förbjudet. Driv- och kardanaxel är fri.
Elektronisk styrning av varvtalet som tillåter växling ytan koppling och gas är förbjudet. Traction control är förbjudet.

5.3 Hjul

Fälgdiameter skall vara 13" eller 15", bredden är fri., man får bara använda däck som är godkända för Seven Racing, dessa får inte påverkas på något sätt eller utsättas för kemisk behandling och skall före start ha en minimi mönsterdjup på 1,6 mm, däckvärmning är förbjudet.
Dimensioner fastställda på de däck som är godkända för Seven Racing. Se informationslista.


6.0 Motor - generelt
Som motor tillåts bilmotor eller motorcykel motor. Maksimal tillåten beräknad effekt är 200hk. Se specifika regler for de två motortyperna.
6.1.0. Bilmotorn:

Som motor godkännes alla 4 cylindtiga/4 takts motorer som har varit tilverkade i minst 5000 ex. Turbo, kompressor eller lustgas är förbjudet. Om en motor visar sig överlägsen i förhållande till andra motorer, kan den förbjudas. Om beräknad grundeffekt blir mindre än original effekten för motorn, användes orginal effekten i beräkningen.


Motorer med 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 100 hk
Motorer med flere än 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 125hk
En standard motor får ett avdrag på 30%
Ändras standard kompression, mistes 1/3 av fradraget.
Ändras standard kamaxsel ( std. timing ), mistes 1/3 av fradraget.
Ändras standard ventilstorlek, mistes 1/3 av fradraget.
Brukes 4 spjälls injection-system, mistes 1/3 av fradraget. Ingen av de tre ovan nämnda förändringar kan kombineras med dette.
Motor med variabel ventilstyring mister 1/3 av fradraget(kan demonteres).
Motor med variabel ------"------ og ventil lyft(VTCC) mister 3/3 av fradraget(kan inte demonteras).

6.1.1 Följande ändringar är tillåtna.

Topplockets kanaler får fritt bearbetas Ventilernas diameter kan ökas, kamaxel, lyftare
Stötstänger, ventilfjädrar, ventiler och hetter är fritt, tillägg av material är inte tillåtet.
Kompressionen kan förändras genom att block och topplock bearbetas. Ställbart kamdrev är tillåtet. Man får inte blanda delar från olika motortyper. Cylindrarna kan borras innanför
vad orginal cylinderfodringen medger. Kolvarna är fria. Vevstakar och vevaxel får bearbetas. Svänghjulet är fritt. Kopplingen är fri. Motorns smörjsystem är fri, oljepumpens kapacitet och tryck är fritt, utformningen av oljetråget är fritt och det är tillåtet att montera extra oljekylare. Accusump och torrsump är tillåtet. Skruvar och bultar får fritt bytas ut.
Vid öppen vevhusventilation krävs en oljeuppsamlare på minimum 2 liter.6.1.2 Kylsystem

Finns inga föreskrifter annat än kylaren måste monteras framför motorn

6.1.3. Avgassysystem

Avgassystemet får utformas fritt från topplocket och ut .max tillåten ljudnivå är 100 dBa
Mätmetod skall vare enligt GT4. Bilar som under träning och tävlingsheat har för hög ljudnivå kan uteslutas

6.1.4 Insugningssystem

orginal system och typ samt spjälldiameter som är levererat till motorn måste behållas, dock kan kanalerna bearbetas och rör och slangar som förbinder luftmängdmätere
med spjällhuset är fria. Chipstrimmning eller på annat sätt förändra bensintillförseln är fritt.
4 spjälls injection-system är tillåtet med ett bortfall av 1/3 av avdrag, inga andra motorförändringar som ger bortfall av avdrag kan kombineras med dette. Det är tillåtet att byta ut insugningssystemet med förgasare. Maximal insugningsdiameter ved förgasare er 38mm pr förgasarlöp / sylinder. Benyttes förgasare utan halsringer, er maximal spjelldiameter 38mm

6.1.5 Luftfilter

Finns inga bestämmelser

6.2 Motorcykelmotor

Vid användning av motorcyckelmotor gäller följande regler:
Motorn skall ha varit i vanlig handel i Europa i minst 2 år ( dvs att man tar i beräkning
1 årsmodell och ex en 2000 års modell kan tidigast tas i bruk säsongen 2002), ingen trimning
är tillåten, dock han man få tillåtelse att borra cylindern upp till 1 mm om nödvändigt, vid motorrenovering. Avgassystem och luftfilter är fria, ändring av förgasardysor och ändring av programvaran i ECU är fria. Kopplingen kan fritt förstärkas. Växeloverföringen måste vara mekanisk. Minimivikt är 420 kg +80 = 500kg med förare. Motor med större effekt än 190hk (200 hk beräknad effekt) är förbjudet. Vid beräkning av bilens vikt används uppgiven motoreffekt (utan kat) i Europanorm(EC) + växellådstillägg( 5 %) x 3 + icke motorrelaterat tillägg (5.1) Ljudnivåreglerna är lika som för bilmotorer dvs max 100 dBa men vid ett motorvarv på 7500 rpm. Se GT4.

7. Elsystem

Tändsystemet är fritt. Bilen måste vara utrustad med startmotor och batteri som gör att den alltid kan startas utan extern hjälp. Det måste också finnas en generator som håller batteriet uppladdat. Bilen skall också ha en gnistsäker huvudströmbrytare som är lätt tillgänglig för föraren och banpersonalen. Den skall bryta alla strömkretsar på bilen och stanna motorn. Elektrisk bensinpump är tillåtet. På bilar med insprutningssystem skall högtrycks-bensinpumpen stoppa automatisk om motorn stannar. Bilen måste ha minimum 2 bromsljus bak + ett bakljus som sitter placerat minimum 50 cm över marken och ha en ljusstyrka på minimum 18W/10 Watt halogen, dessa kan fällas in i karosseriet. I tillägg till detta skall det också vara ett högt sittande, centralt placerat bromsljus, minimum 60 cm över marken.
Alternativt kan man montera 2 högt sittande bromsljus minimium 60 cm över marken och 1 bakljus. Max batterikapacitet är 60 AH, som skall vara väl fastsatt med en över- och underram
sammanbunden med skruvar med en minimum diameter av 8mm.
Placering av batteriet är fritt, men skall inte placeras så, att det kan komma mellan bensintank och kaross, vid en påkörning bakifrån.

8. Bensintank

Max volym är 25 liter /pr. tank. Bensintankens placering skall vara i baksätet eller passaserarutrymmet. FT3 eller FTA säkerhetstank rekommenderas, men tanken måste vara utrustad med ett luftningssystem som aldrig tillåter att det rinner ut bensin oavsett i vilken possition bilen befinner sig i. Bensintanken måste monteras så att det blir en öppen deformationszon på minimum 20 cm mellan tank och bakplattan och skall också vara monterad så, att den inte blir träffad av tex. bakaxeln, eller stag till bakaxeln vid påkörning bakifrån.

8.1 Bensin

Det är bara tillåtet at använda drivmedel i enlighet med SBF's GT
För efterkontroll av drivmedel måste det alltid finnas 2 liter kvar i tanken på bilen.

9. Bromsar

9.1 Färdbromsar.
Tvåkrets bromssystem föreskrives. Servobromsar är tillåtet, bromsvagga och /eller invändig justebar bromsreguleringsventil är tillåtet. Broms-skivor och -trummor är fria men max skivdiameter fram är 267mm och max tjocklek 25,4mm. Det är tillåtet med max 4 cylindrar i bromsoken. Material i broms-oken och -klossar är fria. Det är tillåtet att borra hål eller slipa ränder i bromsytorna så vida att det inte medför att skivorna blir väsentligt försvagade
Elektronisk styrning av bromskraften eller ABS bromsar är inte tillåtet. Montering av bromsrör och slangar är fria så sant att de inte kan bli utsatta för slitageskador från hjul eller hjulupphängning. Utformning av pedaler etc. är fritt med 2 krets funktionen måste vara intakt.
Bilen skall vara utrustad med parkeringsbroms.

10. Instrumentbrädan

Instrumentbrädan får inte ha skarpa kanter eller utrustning som kan skada föraren.

11. Säkerhetsutrustning

I tillägg till den bakre störtbågen, som bilen levereras med som standard, skall bilen förses med en främre störtbåge som skall vara anpassad till den förare som skall köra bilen. Kravet är att förarens hjälm aldrig får befinna sig närmare än 50mm från en tänkt linje dragen mellan
främre och bakre störtbågens toppunkter, alternativt sidobågar som förbinder bakre och främre störtbågar. Om det är nödvändigt kan man svetsa på en extra båge på bakre störtbågen.
Minimi rörkvalitet elig FIA:s krav. Bågarnas montering måste godkännas av ovannämda kontrollant. Det krävs också att man monterar sido-tvärbåga som har som funktion att skydda föraren bättre vid en sidokollision på förarsidan, Dessa får på inget sätt påverka chassits styvhet. Bågarna måste monteras enligt medsänd ritning. Det föreskrivs också att montera ett tvärrör i bagagerummet bellan de två bursträvorna som går bakåt, detta tvärrör skall vara monterat 45- 50cm över marken och vara av en rörkvalitet/dimension och infästning som är godkänt för bur ISR till J Art.253. Det är tillåtet att montera extra rör för och öka säkerhetan men samma betingelser kvarstår dock på kvalitet/ dimension/ infästning etc. Buren bygges enligt ritningarna i slutet av regelverket eller efter beskrivningen i det Danska regelverket, men skall alltid överensstämma med FIA's krav for rördimensionar och rörkvalitet.
Bilen skall ha minimum 5 punkts FIA godkänd säkerhetssele med centrallås.
Förarstolen bör vara FIA godkänd, men om den inte är det skall stolen ha ett extra fäste i ryggen och ett nackstöd som täcker 2/3 av hjälmen på den förare som kör. Stolen måste vara väl fastsatt. Armtraps eller Nascar föreskrivs. Buren skall vara väl madrasserad, på alla de ställen som det är möjligt att hjälmen kan komma i kontakt med, vid en olycka.
Det är valfritt om föraren vill sitta på höger eller vänster sida.
Se GT 5.1612. Aerodynamisk utstyr.

Biltema vinge 33-547 kan monteras med originalfäste på toppen av bilens original bakplatta. Den monteras med center av bakre fäste 32cm (+/- 10mm) bak center på huvudbygeln. Främre och bakre fäste skal ha lika höjd över marken (+/-5mm) Änd plattorna skall pek nedåt och vingen skall monteras centriskt sidlängs på bilen. På det nya karosseriet flyttas fästene ut og monteras på de bakre hörnen av hjälpramen. På det gamla karosseriet används fästenea i originalplacering och de bakre fästena fästes på ett utvidgat topprör i bakplatan. De främre fästena fästes på et fyrkantsrör som svetsas in mellam de två snedstöden i buren. Vingen kan på det gamla karosseriet alternativt fästas på en ram max 10 cm över toppen på bakplatan, för att få samme höjd över marken som på det nya karosseriet. Bilen får inte ha aerodynamisk utrustning utöver ritningarna i boken. eller byggbeskrivelsen til det nye karosseriet.
Minimium utrymme ned till marken får inte var mindre än 65mm med föraren i bilen
( Gäller inte avgassystem och glidplåt)


13. Ballastvikter

Ballastvikter får monteras fritt på bilen, men måste vara väl fästade och får inte fästas till fjädrande delar. Infästningen får inte medföra någon deformering av bilens ramkonstruktion.
Ballastvikter får inte monteras i närheten av bensintanken så att deformationzonen reduceras.
( se § 7 )

14.Bogserkrokar

Bilarna bogseras i buren.

15. Speglar

Bilen skall ha en eller flera speglar som ger föraren tillräcklig uppsikt bakåt.

16. Utrustning som kan fritt monteras

Följande utrustning kan fritt monteras: Speglar, instrumentering, passagerarstol ( men den måste motsvara samma krav som förarstolen ), täckplåt över avgassystem och ljusutrustning.
Man får också montera en platta framtill under bilens front och som sticker ut max 50mm framför huvudramen. Den går utanför infästningen till hjulupphängningen och sträcker sig bakåt till framkant av motorn, max storlek på plattan för det gamla karosseriet är 50 x 50cm. Andvänds Seven Eleven karosseriet är utsticket framåt max 50mm framför fronten, resten följer bottenplattan som är beskriven i byggbeskrivelsen bak till fronten av motoren. Denna platta har som avsikt att skydda fronten av bilen vid en avkörning av banan, Plattan kan vara av max 3mm aluminium eller max 10mm trälamminat. Under platta kan det monteras en avvisare som skyddar oljetråget. I plattan kan det borras hål för kylning. Eventuelt kan man tillverka en glidplåt mellan denna frontplatta och bunnplåtan på en max breddd av 20cm i avsikt att skydda oljetråg, svänghjul och växellåda. Alla bilar kan ha en bogserkrok fram och bak, som bara skall användas till bogsering. Dessa skall vara väl synliga och får inte sticka ut, så att de kan skada andra bilar.


17. Startnummer

Bilens startnummer är lika med de 3 siffror som finns i chassinummret och startnummret skall vara påmålat/klistrat på bilen väl synlig på bägge sidor och på bilens front/huv.
Svarta siffror på vit botten, eller siffror på svart botten med min. sifferhöjd 18 cm

18. Transponder

Transponder monteras 43 cm (+- 1cm) bak torpedvägg.

19. Beräkningar
Där det skulle förekomma oövernestämmelser mellam regelverkets text och uppsummeringen och/eller exemplen nedan, vill regelverkets text vara gällande.
Dersom det skulle det visa sig att detta beräkningssätt ger vissa motortyper en klar konkurensfördel förbehåller sig SSK rätten förändra beräkningssättet under reglementsperioden.
Beräknings formel:
Motorvolym x uträkningsfaktor - tot. motorrelaterade avdrag = beräknad effekt(max 200hk) x 3 + icke-motorrelaterade tillägg = bilens vikt + 80kg(förars vikt) = Minsta tävlings vikt.

Lista över vikttillägg och avdrag, samt beräknings underlag:

Bilmotor:
Motorer med 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 100 hk
Motorer med flere än 2 ventiler / cylinder Har en litereffekt på 125hk
En standard motor får ett avdrag på 30%
Ändras standard kompression, mistes 1/3 av fradraget.
Ändras standard kamaxsel ( std. timing ), mistes 1/3 av fradraget.
Ändras standard ventilstorlek, mistes 1/3 av fradraget.
Brukes 4 spjälls injection-system, mistes 1/3 av fradraget. Ingen av de tre ovan nämnda förändringar kan kombineras med dette.
Motor med variabel ventilstyring mister 1/3 av fradraget(kan demonteres).
Motor med variabel ------"------ og ventil lyft(VTCC) mister 3/3 av fradraget(kan inte demonteras).
Maximal beregnet effekt er 200hk.
MC-motor: Den enkelte motors norm-effekt (EC) brukes som beregnings grunnlag, men med et tillegg på 5% for sekvensiell girkasse. Maksimal beregnet effekt er 200hk.
Ikke motorrelaterte tillegg.
Chassis / hjuloppheng/ karosseri:
1,5% tillegg gis om én eller flere av folgende endringer er gjort: -Stabstag montert foran.
-Panhardstag erstattet med annen anordning.
-Endrede fremre fester for bakakselens langsgående stag.

Foringene i bærearmer og stag kan, helt eller delvis, erstattes med uniballs, mot et vekttillegg
på 1,5%.


Beräkningsexempel på vikt av Seven bilar

Ex 1.
2,0 liters motor, 16 ventiler, standard kompression, standard kamaxel
orginal ventiler
2 x 125 - 30% = 175hk x 3(kg) = 525 + 80 (föraren ) = 605 kg

Ex 2.
2,0 liters motor, 16 ventiler, standard kompression, har bytt kamaxel
orginal ventiler, uniballs, stab.stag
2 x 125 - 20% = 200hk x 3(kg) = 600 + 3%=618 + 80 (föraren ) = 698 kg

Ex 3.
1,8 liters motor, 8 ventiler och överliggande kamaxel, har bytt kamaxeln, ökt kompressionen, orginal ventiler
1,8 x 100 - 10% = 162 hk x 3 (kg) = 486 + 80( föraren) = 566kg

Ex4.
Yamaha R-1 2001 - 1000ccm, effekt utan kat 150hk
150hk + 5% = 157,5kg x 3 = 472,5kg + 80 (förare) = 552,5 kg

Ex 5.
Yamaha R-1 2003 - 1000 ccm, effekt utan kat 152 hk, Uniballs, Stab.stag
152hk + 5% = 159,5 x 3 = 478,5 + 3% = 493 + 80(förare) = 573 kg

Ex 6.
1,6 liters motor med 16 ventiler och VTCC, chipstrimmad, standard ventiler
Standard kompression, orginal kamaxel
1,6 x 125 = 182 hk x 3( kg) = 546 kg + 80 kg ( föraren )= 626 kg

Ex 7. 1198 ccm Kawasaki motorcyckelmotor, effekt utan kat = 181 hk
6 växlad sekvensiell växellåda
181 + 5% = 190kg x 3 = 570 + 80 ( förare ) = 650kg

Några praktiska tips:

Ett rullande chassi väger ca 325 kg, en motorcyckelmotor ca 10 - 100 kg, en personbilsmotor men växellåda från 130 - 180 kg. I tillägg kommer stol, sele, vatten och utrustning etc ca 50 - 60 kg.
Erfarenheten visar att vikten på en bil med "liten" bilmotor väger i tävlingsmässigt skick 530 - 550 kg, medans en bil med 2 liters bilmotor väger från 550 - 590 kg.
En bil med motocykelmotor väger från 450 - 500 kg, detta betyder att du måste räkna med att montera blyvikter på bilen om du bygger en bil med för stark motorcyckelmotor, medan du kommer att ha en för tung bil om du väljer en för liten bilmotor. Förhållandet kommer självklart att variera inberäknat förarens vikt, då det i räkneexemplen användes 80 kg när kontrollvägningen sker med föraren sittande i bilen. Det är viktig att lägga märke till att NBF:s regler för efterkontroll av motorn säger at det är föraren/ teamets uppgift att demontera det som är nödvändigt för att kunna kontrollmäta volym och trimmningsgrad och det skall utföras på föraren/teamets egen kostnad. ( gäller icke vid grundlös teknisk protest, då skall den som protesterer stå för en fastställd del av kostnaderna) Det är också föraren/teamets uppgift och skaffa fram bevis/ papper på motorns orginaspecification, ofta är detta fabriksspecifikationer i form av reparationshanbok/FIA-dokument etc.
Toppfart med 140 hk är ca 195 km / tim, med sierra växellåda med 0.82 på 5 växeln och 4.1 i bakaxelutväxlingen ger vid 6000 r/m en toppfart på 185 km/tim
Den frontspindel som framhjulsinställningen är konstruerad efter är Ford Taunus 1,6 - 2,0
Från 70 talet, andstången är ofta från en Ford Escort MK 1-2, en bakaxel från en Ford Escort och har en spårvidd på 1270mm, en Ford Capri 1384mm, en Volvo 240 1350mm , en Ford Taunus 1422mm, Fiat 131 1320mm, OpelAscona 1375mm. Opel Rekord 1412mm, Toyota Carina 1350 med mer
(spårvidden är uppgivna data från tillverkarna och kommer att variera beroende på användning av fälgar med annan inpassning )

Infoliste for Norsk Seven Car Club, Syver Race, Locost Sweden og Locost Finland
oversikt over de hittil godkjente rammelevrandorene. Kreteriene for å komme på listen er å oppfylle Teknisk regelverk for rammen. For godkjenning kontakt Nasjonal klubb.

- MK Engenering. Produseres i England og forhandles av Kjetil Bolneset
- Stuart Taylor. Produseres i England og leveres av Locostshop.com
- Luego. Produseres i england og forhandles av Haler Consept i Sverige.
- Chateram, Produsert i England
Væktberegning for MC motorerer er basert på europanormen HK-EC. Dette er de motorene som er i bruk i dag. Ved bruk av andre motorer, kontakt nasjonal klubb for innforing på listen.

- Yamaha Thunderace 145 HK - EC
- Yamaha R1 1998 - 2001 150 HK - EC
- Yamaha R1 2002 - 2003 152 HK - EC
- Honda Fireblade
- Honda Blackbird 1100 XX Innj. 160 HK.EC
- Honda Blackbird 1100 XX Forg. 156 HK - EC
- Suzuki GSXR 1000 165 HK - EC
- Kawazaki ZX9 142 HK - EC
- Kawazaki ZX12 181 HK - EC

Godkjente stotdempere:
- AVo PRo RACE Stålutgave 1,9" eller 2,25" diameter. Bak 130, Foran 120
- GAZ - Bak- Gaz SP 130/095 B12 Front- Gaz GP 120/085 B12

Dekk:
- Yokohama A 048 S 185/60-13
- Yokohama A 048 S 205/60-13
- Yokohama A 048 S 195/55-15
- Yokohama A 048 S 205/50-15

_________________
Rune Næss
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Allmänt banåkaforum
Tekniskt reglemente för Svensk Seven mästerskap 2010.
8679 besök totalt