Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande
Allmänt banåkaforum
Tekniskt reglemente
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   >>
4 besök senaste veckan (74760 totalt)
Phantom

Här sen Jul 2009
Inlägg: 465


Trådstartare
EDIT: Läs även här http://timeattack.nu/rulebook/
Tekniskt reglemente

För att se bilderna på bur och båge besök www.timeattack.nu


Klass - Club:

1:1: Under tävlingsprocessen ska alla deltagande bilar framföras på respektabelt och professionellt sätt för seriens bästa. Tävlingsledningen kan utesluta fordon om det presenteras på ett icke representabelt vis och följer standarden för Timeattack.nu.

Motor:

2:1: Motorn ska vara original.

2:2 Inga motorbyten är tillåtna.

2:3 Ecu,n måste vara standard, modifiering får förekomma enligt 2:3

2:4 Det är tillåtet att höja laddtrycket eller chippa originalboxen.

2:5 Aspirationen ska vara standard.

2:6 Avgassystem får bytas ut, det måste dock mynna ut på original utmynnings position

2:7 Avgassystem ska finnas på alla bilar och får inte överskrida 95 dB

Vissa lokala regler angående decibel krav kan förekomma.

Drivlina:

3:1 Hela drivlinan ska vara original med undantag för kopplingsbyte.

Bränsle:

4:1 Bränslet måste vara av den typ som finns att handla på Sveriges bensinstationer.

4:2 Metanol är förbjudet som bränsle

4:3 Lustgas eller liknande effekthöjande gaser är strikt förbjudet och får inte vara installerade i bilen.

Kaross:

5:1 Endast bilar som massproducerats får delta i club. Detta avser produktion av minst 200st bilar av just den specifika modellen.

5:1:2 Endast bilar som är reggistrerade för gata får delta.

5:2 Lättvikts huv får monteras

5:3 Inga modifikationer får göras förutom 5:2

5:4 Bilen ska vara av karossbils typ.

Inredning:

6:1 Lättning är tillåten om den sker vid byte av delar som innefattas i regel 6:2 - 6:4.

6:2 Stolarna får bytas.

6:3 Ratt och växelspak får bytas fritt.

6:4 Airbags får inte tas bort helt, om det inte sker vid byte av ratt eller stolar.

6:5 Bälten ska vara av original typ.

Belysning:

7:1 Bromsljus och baklyktorna måste alltid fungera

7:2:1 Modifiering av framlyktorna är inte tillåten.

7:2:2 Framlyktorna ska ha fungerande halvljus

Aerodynamik:

8:1:1 Aerodynamik får modifieras fritt så länge punkt 8:1:2 - 8:1:5 inte bryts

8:1:2 Canardvingar får fästas i fronten men får inte överskrida maxantalet av 4st

8:1:3 Vinge baktill får monteras, men får inte vara aktivt ställbar under färd.

8:1:4 Splitter får användas, max utstick 50mm. Utstick avser den utstickande delen av splitterrn som syns sett uppifrån, menande 90grader ner från bilens siluett.

8:1:5 All teknisk utrustning, så som fläktar som monteras för att skapa lågtryckszon under bilen, är strikt förbjuden.

Bromsar:

9:1 Kolfiber/keramiska bromsar får inte vara monterade, annars fria uppgraderingar.

9:2:1 Bromsvätskans kokpunkt får aldrig underskrida 280 Celsius, minimum DOT4

9:2:2 Tävlingsledningen har alltid rätt att ta prov på kokpunkten i bromsvätskan

9:3 Inga läckage får förekomma.

Fjädring:

10:1 Byte av dämpare och fjädrar är tillåten.

10:2 Coilovers är tillåtna, höjd, och hårdhet får vara justerbart.

10:3 Fjädertornen får inte modifieras.

10:4 Fjäderbenstag får monteras eller bytas till ställbara varianter.

10:5 Hjulupphängningen får inte modifieras.

Däck:

11:1 Däcken måste vara DOT och E-märkt godkända och måste vara av typen Gatdäck

11:2 Minsta tillåtna mönsterdjup ska vara 1.6mm

11:3 Däcken får inte ha synliga skador.

11:4 Däcken får inte sticka ut utanför karossen.

11:5 Däckens treadwear får inte underskrida 180

Säkerhet:

12:1 Säkerhetsbrytare på utsidan är valfritt men rekommenderas starkt.

12:2 Bogserögla ska vara monterad och utmärkt, åtminstone framtill (standard ögla godkännes)

12:3 Brandsläckare i bilen rekommenderas, men inget krav.

12:4 Personlig säkerhet; Hjälm, handskar och heltäckande klädsel av bomullstyp är ett krav.

- - - - -

Klass - Club Challenge:

1:1: Under tävlingsprocessen ska alla deltagande bilar framföras på respektabelt och professionellt sätt för seriens bästa. Tävlingsledningen kan utesluta fordon om det presenteras på ett icke re presentabelt vis och följer standarden för Timeattack.nu.

Motor:

2:1 Motorns position måste vara densamma som när bilen lämnade fabrik

2:2 Avgassystemsmodifikationer är fritt så länge det inte motstrider 2:3 - 2:4

2:3 Avgassystem måste vara monterat på alla bilar och får inte överskrida 95 dB

Vissa lokala regler angående decibel krav kan förekomma.

2:4 Avgassystemets mynning måste vara efter framaxeln

2:5 Om inte regel 2:3 - 2:4 följs så har tävlingsledningen rätt att utesluta fordonet med omedelbar verkan

2:6 Motorns aspirationen ska vara standard.

2:7 Ecu,n får fritt bytas eller modifieras.

Drivlina:

3:1:1 Det är inte tillåtet att byta till sekventiell växellåda om inte bilen har det från fabrik.

3:1:2 Fri uppgradering av alla delar som avser drivlinan förutom växellådan.

Bränsle:

4:1 Bränslet måste vara av den typ som finns att handla på Sveriges bensinstationer.

4:2:1 Metanol är förbjudet som bränsle, men får användas som insprutning för att kyla motorn, dock måste det blandas ut med vatten. Blandningen måste ha en vattenhalt på minst 50%.

4:2:2 Om 4:2:1 används som insprutning måste detta ske innan spjällhuset.

4:3 Lustgas eller liknande effekthöjande gaser är strikt förbjudet och får inte vara installerade i bilen.

Kaross:

5:1 Endast bilar som massproducerats får delta i Club Challenge. Detta avser produktion av minst 200st bilar av just den specifika modellen.

5:1:2 Endast bilar som är reggistrerade för gata får delta.

5:2 Rörrams fordon är strikt förbjudna. Inga delar på karossen får ersättas med rörkonstruktion.

5:3 Torpedvägg, tak och golv måste vara från fabrik.

5:4 Dörrar och tak får inte bytas ut till lättviktsmaterial

5:4:1 Fullbur eller båge måste inte förekomma men rekommenderas.

5:4:2 Om en bur eller båge monterats i bilen så ska den minst följa Ritningarna nedan

Fullbur:Båge:5:5 Markfrigången måste vara minst 40mm, detta mäts med förare i bilen. Kan kontrolleras både innan och efter race.

5:6 Rutor får inte bytas ut.

5:7 Bilen ska vara av karossbilstyp.

5:8 Om en lättvikthuv monteras så måste externa huvlås monteras.

Inredning:

6:1 Lättning är tillåten

6:2 Instrumentpanelen måste vara original från fabrik.

6:3 Stolarna får vara original men det rekommenderas att de är av racing typ.

6:4 Ratt och växelspak får bytas

6:5 Airbags får kopplas ur eller tas bort helt.

6:6 Bälten ska vara av originaltyp eller 4punkts variant.

Belysning:

7:1 Bromsljus och baklyktor måste alltid fungera

7:2:1 Modifiering av framlyktorna är inte tillåten.

7:2:2 Framlyktorna ska ha fungerande halvljus

Aerodynamik:

8:1:1 Aerodynamiken får modifieras i denna klass

8:1:2 Canardvingar får fästas i fronten men får inte överskrida maxantalet om 4st

8:1:3 Carnard vingarnas maximala utstick får inte överskrida 50mm, detta mäts från framskärmens yttersta punkt.

8:1:4 Bakre vinge får monteras, men får inte vara aktivt ställbar under färd.

8:1:5 Splitter får användas, max utstick 120mm. Utstick avser den utstickande delen av splittern som syns sett uppifrån. Alltså 90grader ner från bilen siluett.

8:1:5 All teknisk utrustning, så som fläktar som monteras för att skapa lågtryckszon under bilen, är strikt förbjuden.

Bromsar:

9:1 Kolfiber/keramiska bromsar får inte vara monterade, annars fria uppgraderingar.

9:2:1 Bromsvätskans kokpunkt får aldrig underskrida 280 Celsius, minimum DOT4

9:2:2 Tävlingsledningen har alltid rätt att ta prov på kokpunkten i bromsvätskan

9:3 Inga läckage får förekomma.

Fjädring:

10:1 Byte av dämpare och fjädrar är tillåten.

10:2 Coilovers är tillåtna upp till tvåvägs typ, Höjd, Fjäderkonstant, Bound och Rebound får vara justerbart

10:3 Fjädertonen får modifieras men får inte ändra position.

10:4 Fjäderbenstag och krängningshämmare får bytas till ställbara varianter.

Däck:

11:1 Däcken måste vara DOT E-märkt godkända och måste vara av R-Däcks typ eller DOT E-märkt godkända gatdäck.

11:2:1 Minsta mönsterdjup ska vara 1mm

11:3 Däcken får inta ha synliga skador.

11:4 Däcken får inte sticka utanför karossen.

Säkerhet:

12:1 Säkerhetsbrytare på utsidan är valfritt men rekommenderas starkt.

12:2 Bogserögla ska vara monterad och utmärkt, åtminstone framtill

12:3 Brandsläckare i bilen är valfritt med rekommenderas starkt.

12:4 Säkerhetsbälte av minst 4punkts typ är inget krav men rekommenderas starkt.

12:5 Vid användande av 4punktsbälte, ska en bur eller båge vara installerad.

12:6 Brandsäker overall är krav, om HANS används ska dessa följa SBF's minimum krav

OBS: Debut dispans: Alla som inte kan införskaffa brandsäker overall eller FIA godkända utrustning får köra med vanlig heltäckande klädsel av bomullstyp första året. Detta gäller enbart debut året.

- - - - -

Klass -- Pro modified

1:1: Under tävlingsprocessen ska alla deltagande bilar framföras på respektabelt och professionellt sätt för seriens bästa. Tävlingsledningen kan utesluta fordon om det presenteras på ett icke re presentabelt vis och följer standarden för Time Attack Sweden

Motor:

2:1:1 Motorns position måste vara densamma som när bilen lämnade fabriken.

2:1:2 Vissa dispenser kan delas ut om motorn har flyttats en ytterst kort bit.

2:2 Motoruppgraderingar är fritt.

2:3 Avgassystemets mynning får ej vara placerat framför framaxeln

2:4 Avgassystem måste sitta på alla ekipage, högsta tillåtna decibel nivån är 95dB

Vissa lokala regler angående decibel krav kan förekomma.

2:5 Om inte regel 2:4 följs så har tävlingsledningen rätt att utesluta ekipaget med omedelbar verkan.

Drivlina:

3:1:1 Det är inte tillåtet att byta till sekventiell växellåda om inte bilen har det från fabrik.

3:1:2 Fri uppgradering av alla delar som avser drivlinan förutom växellådan.

Bränsle:

4:1 Bränslet måste vara av den typ som finns att handla på Sveriges bensinstationer.

4:2:1 Metanol är förbjudet som bränsle, men får användas som insprutning för att kyla motorn, dock måste det blandas ut med vatten. Blandningen måste ha en vattenhalt på minst 50%.

4:2:2 Om 4:2:1 används som insprutning måste detta ske innan spjällhuset.

4:3 Lustgas eller liknande effekthöjande gaser är strikt förbjudet och får inte vara installerade i bilen.

Kaross:

5:1 Endast bilar som massproducerats får delta i Pro Modified. Detta avser produktion av minst 200st bilar av just den specifika modellen.

5:2 Rörrams fordon är strikt förbjudna. Inga delar på karrosen får ersättas med rörkonstruktion.

5:3:1 Torpedvägg, tak och golv måste vara original från fabrik.

5:3:2 Taket får bytas till lättviktsmaterial om fullbur med krysstag i taket är installerat.

5:4 Dörrarna får bytas ut till lättviktsmaterial om buren/bågen i bilen har minst 1 sträva som går framåt från huvudbågen. Detta för att skydda förarens ben vid en kollision från sidan.

5:4:1 Fullbur eller båge måste finnas i bilen.

5:4:2 Om en bur eller båge monterats i bilen så ska den minst följa Ritningarna nedan

5:5: Clubman/super7 kan ansöka om dispens.

Fullbur:Båge:5:5 Markfrigången måste vara minst 40mm, detta mäts med förare i bilen. Kan kontrolleras både innan och efter race.

5:6 Rutorna får bytas till plast, polyuretan eller liknande material

5:7 Framrutan får bytas till plastruta av Polycarbonat kvalité (Lexan av minst 4mm tjocklek)

5:8 Bilen ska vara av karossbilstyp.

5:9 Om en lättvikthuv monteras så måste externa huvlås monteras.

Inredning:

6:1 All typ av lättning är tillåten så länge det inte motstrider 5:2

6:2 Instrumentpanelen måste vara som från fabrik eller fullängds panel

6:3 Stolarna ska vara av racingtyp, FIA godkända stolar är att föredra men inget krav.

6:4 Ratt och växelspak får bytas fritt.

6:5 Airbag får kopplas ur eller tas bort helt.

6:6 Bälten se 12:3

Belysning:

7:1 Bromsljus och baklyktor måste alltid fungera

Aerodynamik:

8:1:1 Aerodynamik får modifieras fritt så länge punkt 8:1:2 - 8:1:5 inte bryts

8:1:2:1 Canardvingar får fästas i fronten men får inte överskrida maxantalet av 4st

8:1:2:2 Carnard vingarnas maximala utstick får inte överskrida 50mm, detta mäts från framskärmens yttersta punkt.

8:1:3 Vinge baktill får monteras, men får inte vara aktivt ställbar under färd.

8:1:4 Splitter får användas, max utstick 150mm. Utstick avser den utstickande delen av splittern som syns sett uppifrån. Alltså 90grader ner från bilens siluett.

8:1:5 All teknisk utrustning, så som fläktar som monteras för att skapa lågtryckszon under bilen, är strikt förbjuden.

Bromsar:

9:1 Kolfiber/keramiska bromsar får inte vara monterade, annars fria uppgraderingar.

9:2:1 Bromsvätskans kokpunkt får aldrig underskrida 280grader Celsius. Minimum DOT4

9:2:2 Tävlingsledningen har alltid rätt att ta prov på kokpunkten i bromsvätskan

9:3 Inga läckage får förekomma.

Fjädring:

10:1 Byte av dämpare och fjädrar är tillåten

10:2 Coilovers är tillåtna upp till tvåvägs typ, Höjd, Fjäderkonstant, Bound och Rebound får vara justerbart

10:3 Fjädertornen får modifieras men får inte ändra position

10:3 Fjäderbenstag och krängningshämmare får bytas till ställbara varianter

10:4 Hjulupphängningen får modifieras fritt så länge det inte motstrider 10:3

Däck:

11:1 Däcken måste vara DOT och E-märkt godkända och måste vara av typen R-däck

11:2 Minsta mönsterdjup ska vara 1mm

11:3 Däcken får inta ha synliga skador

11:4 Däcken får inte sticka ut utanför karossen

11:5 Slicks är strikt förbjudet

Säkerhet:

12:1 Säkerhetsbrytare på utsidan är valfritt med rekommenderas starkt

12:2 Brandsläckare på minst 1kg skall vara monterat i bilen.

12:3 Bogserögla ska vara monterad och utmärkt, åtminstone framtill

12:4 Säkerhetsbälte av minst 4punkts typ är inget krav men rekommenderas starkt

12:5 Brandsäker overall är krav, om HANS används ska dessa följa SBF's minimum krav

Debut dispans: Alla som inte kan införskaffa brandsäker overall eller FIA godkända utrustning får köra med vanlig heltäckande klädsel av bomullstyp första året. Detta gäller enbart debut året.

- - - - -

Klass - Pro:

1:1: Under tävlingsprocessen ska alla deltagande bilar framföras på respektabelt och professionellt sätt för seriens bästa. Tävlingsledningen kan utesluta fordon om det presenteras på ett icke representabelt vis och följer standarden för Timeattack.nu.

Motor:

2:1: Fria modifikationer

2:2: Avgassystem är fritt så länge2:4 efterföljs.

2:3: Avgassystem måste vara monterat på alla bilar, högsta tillåtna decibel nivån är 95dB

Vissa lokala regler angående decibel krav kan förekomma.

2:4: Avgassystemets mynning får ej vara placerat framför framaxeln.

2:5: Om inte regel 2:3 följs har tävlingsledningen rätt att utesluta fordonet med omedelbar verkan

Drivlina:

3:1 Fria modifikationer

Bränsle:

4:1 Bränslet måste vara av den typ som finns att handla på Sveriges bensinstationer.

4:2:1 Metanol är förbjudet som bränsle, men får användas som insprutning för att kyla motorn, dock måste det blandas ut med vatten. Blandningen måste ha en vattenhalt på minst 50%.

4:2:2 Om 4:2:1 används som insprutning måste detta ske innan spjällhuset.

4:3 Lustgas eller liknande effekthöjande gaser är strikt förbjudet och får inte vara installerade i bilen.

Kaross:

5:1:1 Fullbur måste vara installerad

5:1:2 Buren ska minst följa ritningen nedan.5:2 Markfrigången måste vara minst 40mm, detta mäts med förare i bilen. Kan kontrolleras både efter och innan race.

5:3 Rutorna får bytas till plastrutor, polyuretan eller liknande material

5:4 Framrutan får bytas till Plastruta av Polycarbonat kvalité (Lexan av minst 4mm tjocklek)

5:5 Bilen ska vara av karossbils typ.

5:5:2 Clubman/super7 kan ansöka om dispens.

5:6 Om en lättvikthuv monteras så måste externa huvlås monteras.

Inredning:

6:1:1 All typ lättning är tillåten.

6:1:2 Taket får bytas till lättviktsmaterial om fullbur med krysstag i taket är installerat.

6:2 Inget krav på Instrumentpanel.

6:3 Stolarna Måste vara FIA godkända.

6:4 Bälte ska vara av minst 4punkts variant och FIA godkända.

Belysning:

7:1 Bromsljus och bakre lyktorna måste alltid fungera

Aerodynamik:

8:1 Aerodynamik modifiering är fritt så länge det inte motstrider punkt 8:2 - 8:5

8:2:1 Canardvingar får fästas i fronten men får inte överskrida maxantalet av 4st

8:2:2 Carnard vingarnas maximala utstick får inte överskrida 50mm, detta mäts från framskärmens yttersta punkt.

8:3 Bakre vinge får monteras, men får inte vara aktivt ställbar under färd.

8:4 Splitter får användas, max utstick 150mm. Utstick avser den utstickande delen av splittern som syns sett uppifrån. Alltså 90grader ner från bilens siluett.

8:5 All teknisk utrustning så som fläktar som monteras för att skapa lågtryckszon under bilen är strikt förbjuden.

Bromsar:

9:1 Fri uppgradering

9:2:1 Bromsvätskans kokpunkt får aldrig underskrida 280 Celsius. Minimum DOT4

9:2:2 Tävlingsledningen har alltid rätt att ta prov på kokpunkten i bromsvätskan

9:3 Inga läckage får förekomma

Fjädring:

10:1 Hjulupphängningen får modifieras fritt

Däck:

11:1 Däcken måste vara DOT och E-märkt godkända och vara av typen R-däck

11:2 Minsta mönsterdjup ska vara 1mm

11:3 Däcken får inta ha synliga skador.

11:4 Däcken får inte sticka ut utanför karossen.

11:5 Slicks är strikt förbjudet.

Säkerhet:

12:1 Säkerhetsbrytare på utsidan är ett krav och skall vara markerad.

12:2 Bogserögla ska vara monterad fram och bak, dess positioner ska vara utmärkta.

12:2 Brandsläckare måste finnas i bilen, minimum 1kg

12:3 Säkerhetsbälte av minst 4punkts typ är ett krav samt FIA godkänt

12:4 Personligsäkerhet; Hjälm, handskar och brandsäker utrustning samt Raceoverall ska alltid användas, och vara FIA godkänt.

Med reservationför eventuella ändringar i reglementet.

_________________
Kinnekulle : 54.0
Mantorp 1.19.4
Gelleråsen 1:08.2
3.4L supra mkiv
Robin Antonsson
Citera
Kristian Hesselmark
ring knutstorp
Här sen Jan 2003
Inlägg: 6929Phantom skrev:
Tekniskt reglemente

6:1:2 Taket får bytas till lättviktsmaterial om fullbur med krysstag i taket är installerat.

.


Denna känns mkt luddig med tanke på att jag både har Vagnbok o enkelstag i taket
och inte ens FIA kräver ett "X" i taket.

men jag funderar på kolfibertak, så... får man dispans då?

mvh K

Glad Påsk


_________________
Kristian Hesselmark
EVO'n S Å L D !
Citera
Phantom

Här sen Jul 2009
Inlägg: 465


Trådstartare
Kristian Hesselmark skrev:
Phantom skrev:
Tekniskt reglemente

6:1:2 Taket får bytas till lättviktsmaterial om fullbur med krysstag i taket är installerat.

.


Denna känns mkt luddig med tanke på att jag både har Vagnbok o enkelstag i taket
och inte ens FIA kräver ett "X" i taket.

men jag funderar på kolfibertak, så... får man dispans då?

mvh K

Glad Påsk


Ska ta upp detta för diskution på Söndag,men tror vi tog den regeln direkt från det engelska reglementet.

_________________
Kinnekulle : 54.0
Mantorp 1.19.4
Gelleråsen 1:08.2
3.4L supra mkiv
Robin Antonsson
Citera
Kristian Hesselmark
ring knutstorp
Här sen Jan 2003
Inlägg: 6929Phantom skrev:
skall ta upp detta för diskution på Söndag,men tror vi tog den
regeln direkt från det engelska reglementet.


Sjysst med snabba svar. Tack

Känns som att en dispans måste tillåtas liksom

_________________
Kristian Hesselmark
EVO'n S Å L D !
Citera
Rsjerry
Hedekas
Här sen Mar 2005
Inlägg: 1342Har jag tolkat det rätt att i Club challenge så är det avgassystem och ecu man får byta?
Byte av kamaxel tex så hamnar man i modified?


_________________
Jerry Albertsson

www.albertssonracing.se
Citera
Michael Bäck
Sverige
Här sen Aug 2003
Inlägg: 8576Rsjerry skrev:
Har jag tolkat det rätt att i Club challenge så är det avgassystem och ecu man får byta?
Byte av kamaxel tex så hamnar man i modified?Jag tolkar det som det är fri trimmning men du får ej turbokonvertera en sugmotor.

_________________
Michael Bäck

BMW 328is -84 BmwCup #50

Citera
HondaJalle
Jönköping
Här sen Nov 2007
Inlägg: 672:6 Motorns aspirationen ska vara standard.


Om jag har förstått det rätt så menas att sugmotorer för ej överladdas men i övrigt trimmas obegränsat samt att turbomotorer måste behålla originalturbo. Detta utjämnar faktiskt endel mellan sug-turbo bilar

Däremot så står det inget om att byta motor, så en NA bil kan få en turbospis så länge turbon är original för motorn. Öppnar till en del roliga byggen thumbs up

_________________
Jari Saren

delsol vti-re
Citera
ButterflyRacing
Forshaga
Här sen Dec 2002
Inlägg: 14543Jag tycker att om man nu bestämt att men ska kopiera det engelska reglementet....så ska man hålla sig till det i möjligaste mån.
Vissa nationella ändringar kan man ju tänka sig, om våran bilpark skiljer sig mot Engeland.

Men det är ju en del formuleringar som inte betyder någonting.

Ang. dispanser...tycker jag det bara ska delas ut till bilar som redan är färdiga...och används i andra sammanhang. Inga nybyggen eller ändrade bilar ska få dispans.

Ska man inte åka under SBFs flagg....så är ju FIAs regler ganska ointresanta...men kan funka som exempel.

Ang. stolar tycker jag man ska följa FIA. Dock inte årsmärkningen.
Många billiga stylingstolar är rent livsfarliga.
Säkerheten måste hållas hööög.

Jag vill även sluta mej till den lilla skara som vill åka slicks.
Så en Nationell OutLaw-klass kanske skulle vara något ?....utan regler förutom säkerheten.

Ni kommer att få massor av gnäll på reglerna, för att enstaka bilar inte passar klockrent i klasserna.
Men det är bara att stå på sig och skapa regler för helheten och framtiden.


_________________
Håkan Carlsson
070-57 323 57

Bil: BMW e36R TimeAttack
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=49630&postdays=0&postorder=asc&start=462
Citera
ButterflyRacing
Forshaga
Här sen Dec 2002
Inlägg: 14543HondaJalle skrev:
2:6 Motorns aspirationen ska vara standard.


Om jag har förstått det rätt så menas att sugmotorer för ej överladdas men i övrigt trimmas obegränsat samt att turbomotorer måste behålla originalturbo. Detta utjämnar faktiskt endel mellan sug-turbo bilar

Däremot så står det inget om att byta motor, så en NA bil kan få en turbospis så länge turbon är original för motorn. Öppnar till en del roliga byggen thumbs up


En lag eller en regel måste ha en andemening som man kan falla tillbaka på om diskution uppstår.
2:6 betyder inenting, som det står nu.

Det är ju en av det viktigaste och avgörande delarna i reglementet....som måste förtydligas.

_________________
Håkan Carlsson
070-57 323 57

Bil: BMW e36R TimeAttack
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=49630&postdays=0&postorder=asc&start=462
Citera
ButterflyRacing
Forshaga
Här sen Dec 2002
Inlägg: 14543Står det inget om fälg- och däckbredd...eller är det jag som är blind ??

_________________
Håkan Carlsson
070-57 323 57

Bil: BMW e36R TimeAttack
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=49630&postdays=0&postorder=asc&start=462
Citera
super7
Umeå
Här sen Nov 2002
Inlägg: 5386ButterflyRacing skrev:
Står det inget om fälg- och däckbredd...eller är det jag som är blind ??

11:4 Däcken får inte sticka ut utanför karossen.
Men det står ju inget om hur breda skärmbreddare man får ha

_________________
Nisse Holmgren
Umeå
Citera
Magnus Bengtsson
Karlstad å lite Falkenberg
Här sen Jul 2007
Inlägg: 1173ButterflyRacing skrev:
Står det inget om fälg- och däckbredd...eller är det jag som är blind ??

Står bara att däcken inte får sticka utanför karrossen, vilket jag tolkar som fri breddning kan vara tillåtet.

Men sedan finns det på andra ställen styrningar om huv och dörrar men inte skärmar, därför samtidigt osäker på om avsaknaden av text avseende skärmar innebär att det är fritt eller förbjudet.

_________________
Magnus Bengtsson
www.spvm.se
Citera
Nillet
Eslöv, Skåne
Här sen Okt 2004
Inlägg: 3962Phantom skrev:
besök www.timeattack.nu

Vilken hemsk sida, helt omöjlgt rulla och det blinkar hela tiden. Jag kör IE...
Nåja, får väl läsa allt på rejsa.nu i stället...

_________________
Niklas "Nillet" Olsson | Westfield SEIW
= NILLET RACING =
https://www.ellensagentur.se | http://www.cancerstiftelsen.com
Citera
Rsjerry
Hedekas
Här sen Mar 2005
Inlägg: 1342Michael Bäck skrev:
Rsjerry skrev:
Har jag tolkat det rätt att i Club challenge så är det avgassystem och ecu man får byta?
Byte av kamaxel tex så hamnar man i modified?Jag tolkar det som det är fri trimmning men du får ej turbokonvertera en sugmotor.


Det hade varit fint då den klassen passar min bil bättre tror jag!!

S50B32 under locket hade varit fint även om jag inte vill ge upp min m20

_________________
Jerry Albertsson

www.albertssonracing.se
Citera
Björn
Tystberga
Här sen Mar 2004
Inlägg: 3839Lyckas inte läsa sidan med en 10" dator och trådlöst nätverk.
Annars låter det kul men instegsklassen känns brutalt snabb.
Citera
Kimmen
Eskilstuna
Här sen Jan 2006
Inlägg: 2611Citat:
5:5:2 Clubman/super7 kan ansöka om dispens.


Varför det? Får bara vissa SuperSevens delta? Endera är det ok med Sevens eller så är det det inte ok kan jag tycka...?

_________________
Joakim Granfors

www.modsport.se
Citera
ButterflyRacing
Forshaga
Här sen Dec 2002
Inlägg: 14543Kimmen skrev:
Citat:
5:5:2 Clubman/super7 kan ansöka om dispens.


Varför det? Får bara vissa SuperSevens delta? Endera är det ok med Sevens eller så är det det inte ok kan jag tycka...?


Jag tycker det är ok med 6 eller 8....men 7 vetifan..Allvarligt. Står det verkligen så i ursprungsrelerna ?
Clubman är ju en racersportvagn.

_________________
Håkan Carlsson
070-57 323 57

Bil: BMW e36R TimeAttack
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=49630&postdays=0&postorder=asc&start=462
Citera
Eddie Varvstopp
Kävlinge
Här sen Nov 2002
Inlägg: 3098Vad är bakgrunden till att denna regel finns: 7:2:1 Modifiering av framlyktorna är inte tillåten. ?

Bra jobbat thumbs up är verkligen inte lätt att sätta ihop ett regelverk.

_________________
Edvin Persson
#lifeisbetterinracesuits | Porsche 944 -84 | PCS - PCSR - MSCC | Min blogg: http://eddievarvstopp.se
Citera
Michael Bäck
Sverige
Här sen Aug 2003
Inlägg: 8576ButterflyRacing skrev:
Kimmen skrev:
Citat:
5:5:2 Clubman/super7 kan ansöka om dispens.


Varför det? Får bara vissa SuperSevens delta? Endera är det ok med Sevens eller så är det det inte ok kan jag tycka...?


Jag tycker det är ok med 6 eller 8....men 7 vetifan..Allvarligt. Står det verkligen så i ursprungsrelerna ?
Clubman är ju en racersportvagn.

Tillåter man clubman så lär det gå undan en sån med lite trim dom är ju inte helt långsam.

_________________
Michael Bäck

BMW 328is -84 BmwCup #50

Citera
Fastlane
Västkusten
Här sen Okt 2007
Inlägg: 2743Detta är verkligen skitkul att det är på g. thumbs up

Min bil är idag inte konkurrenskraftig men kommer ändå köra club challange på de jag hinner med i år.

Sen blir det till att snickra till rx-8an nästa vinter så det kommer gå lite fortare. thumbs up

_________________
I.n.g.3.m.a.r O.1.s.s.o.n
Citera
Kimmen
Eskilstuna
Här sen Jan 2006
Inlägg: 2611Michael Bäck skrev:
ButterflyRacing skrev:
Kimmen skrev:
Citat:
5:5:2 Clubman/super7 kan ansöka om dispens.


Varför det? Får bara vissa SuperSevens delta? Endera är det ok med Sevens eller så är det det inte ok kan jag tycka...?


Jag tycker det är ok med 6 eller 8....men 7 vetifan..Allvarligt. Står det verkligen så i ursprungsrelerna ?
Clubman är ju en racersportvagn.

Tillåter man clubman så lär det gå undan en sån med lite trim dom är ju inte helt långsam.


Clubman är i klass med Radical skulle jag vilja påstå. Sen är väl frågan om det är bra att blanda racersportvagnar med produktionsbilar?

_________________
Joakim Granfors

www.modsport.se
Citera
Allmänt banåkaforum
Tekniskt reglemente
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   >>
4 besök senaste veckan (74760 totalt)
Tack till alla våra trogna sponsorer som stöttar och håller Rejsa rullande