Nyheter      Kalender      Banor      Nürburgring      Arrangörer      Forum     Varvtider/Loggar


Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2012-08-12 Gelleråsen - 8ST EXTRAPLATSER LEDIGA
Tråden har besökts  
10 gånger den senaste veckan (5767 totalt)
<< Föreg. ämne | Nästa ämne >>
1, 2  Nästa>>
   
Daniel666
PartilleNy på att skriva
inlägg i forumet


Här sedan: 17 Apr 2008
Inlägg: 8
Tipsa Facebook   Inlägg  26 Jul 2012 11:33     2012-08-12 Gelleråsen - 8ST EXTRAPLATSER LEDIGA Citera

Inbjudan till banträff på Gelleråsen den 612Augusti 2012

Nu är det dags för årets första banträff, kom & kör på racebanan Gelleråsen med Ford Club Sweden, i samarbete med Swedish Subaru Club, Honda Performace Club och Peugeot Sport Club.
Alla som uppfyller kraven under är välkomna. Dessa 15 platser är för alla märken som uppfyller kraven.
Skriv ut besiktningsprotokollet & fyll i det i förväg så de går snabbare vid insläpp. Nedan finns en länk till länken.

http://www.fordclubsweden.se/forum/showthread.php?t=74416 (inbjudan och besiktningsprotokoll)OBS!
Anmälning sker till daniel.schoneman@fordclubsweden.se och det är först till kvarn som gäller.
Sista anmälan den 8 Augusti och förskottsbetalning gäller. Priset för körning är 800:-. Betalning till Bankgiro: 356-5223. Märk betalningen med regnr och namn.
Kolla bara av med mig via mail och få en plats innan betalning sker.

Välkommen till Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen, Söndagen den 12 Augusti 2012! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)

Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Swedish Subaru Club, Honda Performance Club och Peugeot Sport Club.


Kontaktpersoner under dagen:

Banchef: Daniel Schöneman (Daniel666): 0708 - 237747
FCS Ordförande: Per-Anders Gustafsson (Focus RS) 0703 - 100 250

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.


Inpassage till depån:

 Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .

Kö 1: Ford Club Sweden och Swedish Subaru Club
Kö 2: Honda Performance Club och Peugeot Sport Club


Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

 Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
 Betalat eventuella medlems och startavgifter.
 Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
 Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
 Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
 Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
 Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

 Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
 Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
 "Racebilar" (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
 Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade "open wheelers" är inte tillåtna! Super7, ariel atom m.m är ej tillåtna utan helbur (inkluderat diagonalbåge). etc. Är du osäker på om din bil får köras, kontakta ansvarig för träffen.
 I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
 Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
 Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
 Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
 Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
 Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
 Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
 Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
 Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

 Passageraren skall ha fyllt 15 år.
 Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
 Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
 Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
 Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

 Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
 Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
 Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
 Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
 Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
 Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
 Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
 Använda dina backspeglar!
 Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
 Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

 Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
 Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
 Försäkra dig om komradions funktion.
 Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
 Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
 Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:
 Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
 I Grupp b så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
 I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
 Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion! Varmt välkomna!/Daniel Schöneman, banträffsansvarig FORD CLUB SWEDEN.[/url]


_________________
Daniel Schöneman
farsanRacing
MonicasDrängaR
www.msls.info


Senast ändrad av Daniel666, 08 Aug 2012 09:36, ändrad totalt 9 gånger
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Tobias Bollmark
Stockholm

Här sedan: 07 Jul 2010
Inlägg: 1580
Tipsa Facebook   Inlägg  26 Jul 2012 12:37     Citera

Oj så mycket regler Men vad kostar det?


_________________
Tobias Bollmark
R-Däck.se
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
mabz
Sthlm

Här sedan: 10 Jul 2007
Inlägg: 275
Tipsa Facebook   Inlägg  26 Jul 2012 12:51     Citera

"Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen"

Och om man har som jag ett utfärdat av Vägverket då?

Obligatoriskt byte till svenskt körtkort hade avskaffats för flera år sedan.
Det är numera fullständigt lagligt att som svensk inneha ett körkort utställt i ett annat EU land.
"Lite" hårt att bli vägrad att få köra då.. Bara så ni vet, eftersom ni verkar ha missat detta.


_________________
Martin Brzezinka
Racing is a state of mind
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Tobias Bollmark
Stockholm

Här sedan: 07 Jul 2010
Inlägg: 1580
Tipsa Facebook   Inlägg  26 Jul 2012 13:16     Citera

Kan vara bra att nämna att omkörningsförbud råder under gulflagg. Hade lite problem med detta på sista trackday jag var med på. Sedan kan jag tycka det är underligt att alla som är flaggpostering kan svartflagga bilar.

Varför ska man bara köra om på ena sidan? Det beror ju på hur bana svänger. Finns inte höger eller vänstertrafik på bana

Sen om jag kör av, så gör jag det nog inte med flit och kanske inte har tid att blinka hehe

Definiera gärna rejsbeteende.

Se detta som konstuktiv kritik


_________________
Tobias Bollmark
R-Däck.se
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
xtimmyx
Adelaide (AUS)

Här sedan: 07 Sep 2010
Inlägg: 447
Tipsa Facebook   Inlägg  26 Jul 2012 15:24     Citera

Detta låter ju superintressant. Men har dessvärre ingen fullbur på Sjuan.


_________________
Timmy Lundin
Toyota Chaser JZX100 - Drift-brukis 2.0
Toyota Soarer Z20 1JZ - All-in Driftis
Toyota MR2 AW11 - Långsam räser-bil
Volvo 245 - Till vardags
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
farsan
Hunnebostrand

Här sedan: 06 Nov 2007
Inlägg: 142
Tipsa Facebook   Inlägg  26 Jul 2012 22:20     Citera

Hej alla!
Priset är satt till 800:-/bil förare skall inneha giltig SMA försäkring (går att lösa prova på, på plats)

Reglerna är inte annorlunda än vilken annan banträff som helst, men man kan aldrig vara tydlig nog...
tex. bromsar man sig förbi och tränger ut en annan förare, eller liknande som tyder på dåligt omdöme ligger man illa till.

Är ingen tävling utan vi är där för att ha kul och nöta däck.

//Andreas


_________________
Andreas Schönemann
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
QUAD
Eskilstuna

Här sedan: 01 Feb 2003
Inlägg: 73
Tipsa Facebook   Inlägg  30 Jul 2012 17:11     Citera

Betalt och anmäld


_________________
_____________________
Mats Sundström
Eskilstuna
Fotograf / bilnörd
Bil: BMW M2 F87
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
J.L
Vara

Här sedan: 11 Maj 2005
Inlägg: 230
Tipsa Facebook   Inlägg  30 Jul 2012 17:44     Citera

Låter kul, men ska antagligen till Sviestad den 25/8, ska ge blommor till frugan
några dagar och fråga snällt sen ;-) så får vi se om det finns platser kvar då.

Har varit med på denna träff tidigare, 2010 kan det varit, då kommer jag ihåg det
var betydligt högre tempo än jag var van med, men en mycket trevlig dag!
(trots haveri efter 2-3 pass)


_________________
Johan Lindström
Golf GTI 16v -1987 - Räserbilen
Golf 1.4 16v -1999 - Bruksbilen
Chrysler Grand Voyager Town & Country - 2012 - Familjefraktaren
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Daniel666
PartilleNy på att skriva
inlägg i forumet


Här sedan: 17 Apr 2008
Inlägg: 8
Tipsa Facebook   Inlägg  01 Aug 2012 20:30     Re: Citera

J.L skrev:
Låter kul, men ska antagligen till Sviestad den 25/8, ska ge blommor till frugan
några dagar och fråga snällt sen ;-) så får vi se om det finns platser kvar då.

Har varit med på denna träff tidigare, 2010 kan det varit, då kommer jag ihåg det
var betydligt högre tempo än jag var van med, men en mycket trevlig dag!
(trots haveri efter 2-3 pass)


Än så länge verkar det lugnt med platser så bara att boka. Sen kan jag förstå om damen vill träffa dig med
Trevligt att höra att du hade trevligt sist. Tempot brukar vara hyfsat, och inga dumheter så allmänt roligt körande faktiskt. Trevligt att höra att du hade trevligt sist.

\\Daniel


_________________
Daniel Schöneman
farsanRacing
MonicasDrängaR
www.msls.info
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Eldh
Göteborg

Här sedan: 23 Sep 2004
Inlägg: 1179
Tipsa Facebook   Inlägg  02 Aug 2012 22:17     Citera

Låter trevligt, mer lockande än de nu svindyra Alfaträffarna. Men vad är en SMA-försäkring..?


_________________
Per Eldh
Bilarna
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida
Daniel666
PartilleNy på att skriva
inlägg i forumet


Här sedan: 17 Apr 2008
Inlägg: 8
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Aug 2012 15:39     Re: Citera

Eldh skrev:
Låter trevligt, mer lockande än de nu svindyra Alfaträffarna. Men vad är en SMA-försäkring..?


SMA är en personlig personförsäkring. Det kommer gå att teckna en "prova på" på plats.

\\Daniel


_________________
Daniel Schöneman
farsanRacing
MonicasDrängaR
www.msls.info
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Focus RS
Sverige

Här sedan: 03 Jun 2004
Inlägg: 207
Tipsa Facebook   Inlägg  05 Aug 2012 22:45     Citera

Mats Sundström och Lars Nilsson:

- Era betalningar är noterade.

Välkomna!

/Per-Anders.


_________________
Per-Anders Gustafsson
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
QUAD
Eskilstuna

Här sedan: 01 Feb 2003
Inlägg: 73
Tipsa Facebook   Inlägg  06 Aug 2012 08:55     Re: Citera

Focus RS skrev:
Mats Sundström och Lars Nilsson:

- Era betalningar är noterade.

Välkomna!

/Per-Anders.


Tack så mycket!


_________________
_____________________
Mats Sundström
Eskilstuna
Fotograf / bilnörd
Bil: BMW M2 F87
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
pompe90
Sthlm

Här sedan: 07 Aug 2012
Inlägg: 29
Tipsa Facebook   Inlägg  07 Aug 2012 19:26     Citera

Anmäld :-) hoppas på bra väder! :-)


_________________
Pontus Österlindh
-Volvo V70 D4 - 15
-Peugeot 308 GTi -16 - SÅLD
-Peugeot 208 GTi -13 - SÅLD
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
dookie
Alingsås

Här sedan: 22 Feb 2011
Inlägg: 27
Tipsa Facebook   Inlägg  07 Aug 2012 21:25     Citera

Också anmäld.

SMHI säger uppemot 20 grader och halvmolnigt.
Och dom har ju aldrig haft fel....


_________________
Thomas Mårtensson
Opel Speedster -01 (Grön med silver ränder)
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Tobias Bollmark
Stockholm

Här sedan: 07 Jul 2010
Inlägg: 1580
Tipsa Facebook   Inlägg  08 Aug 2012 08:17     Citera

Anmäld! thumbs up


_________________
Tobias Bollmark
R-Däck.se
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
jika
Vaggeryd

Här sedan: 26 Mar 2005
Inlägg: 264
Tipsa Facebook   Inlägg  08 Aug 2012 23:01     Spännande Citera

Oxå anmäld!

Perfekt med lite rejsa platser, ska bli kul att köra med dessa klubbar, verkar vara go blandning på bilar och bra ordning på arrangemanget.


_________________
Jimmy Karlsson

BMW M3 -87 i delar ett litet tag till...
Porsche 996 turbo
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Focus RS
Sverige

Här sedan: 03 Jun 2004
Inlägg: 207
Tipsa Facebook   Inlägg  10 Aug 2012 07:56     Citera

Ytterligare fem rejsa-åkare som har betalat startavgiften...

- Jimmy Karlsson (700kr?! * )
- Carl Hansson
- Jimmy Svensson
- Pontus Österlindh
- Thomas Mårtensson

Välkomna!

/Per-Anders.

* Vi fixar resten vid insläppet. Ok?


_________________
Per-Anders Gustafsson
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
jika
Vaggeryd

Här sedan: 26 Mar 2005
Inlägg: 264
Tipsa Facebook   Inlägg  10 Aug 2012 08:10     Re: Citera

Focus RS skrev:
Ytterligare fem rejsa-åkare som har betalat startavgiften...

- Jimmy Karlsson (700kr?! * )
- Carl Hansson
- Jimmy Svensson
- Pontus Österlindh
- Thomas Mårtensson

Välkomna!

/Per-Anders.

* Vi fixar resten vid insläppet. Ok?


Ajajaj beklagar verkligen
(Visserligen är jag smålänning men brukar pruta innan och inte när det är så bra pris från början)
Tar jag det direkt med dig och i såfall hur känner jag igen dig?


_________________
Jimmy Karlsson

BMW M3 -87 i delar ett litet tag till...
Porsche 996 turbo
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Focus RS
Sverige

Här sedan: 03 Jun 2004
Inlägg: 207
Tipsa Facebook   Inlägg  10 Aug 2012 15:28     Re: Citera

jika skrev:


Ajajaj beklagar verkligen
(Visserligen är jag smålänning men brukar pruta innan och inte när det är så bra pris från början)
Tar jag det direkt med dig och i såfall hur känner jag igen dig?


Inga problem! Det löser du bara med ansvarig för Fordklubben i insläppet. De skall veta om det...


_________________
Per-Anders Gustafsson
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Focus RS
Sverige

Här sedan: 03 Jun 2004
Inlägg: 207
Tipsa Facebook   Inlägg  10 Aug 2012 15:30     Citera

Tre nya rejsianer klara...

- Anton Olsson
- Tobias Nyström
- Jonas Sörskog

Välkomna!

/Per-Anders.


_________________
Per-Anders Gustafsson
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2012-08-12 Gelleråsen - 8ST EXTRAPLATSER LEDIGA
Tråden har besökts  
10 gånger den senaste veckan (5767 totalt)
<< Föreg. ämne | Nästa ämne >>
1, 2  Nästa>>Från request till första response:
sec (varav server render 0.144 sec)
Webbrowser render:
sec