Vill du stötta Rejsa? Besök våra annonsörer för att se om de har något för dig!
Allmänt banåkaforum
Viktig ändring av SBF: Undantag HNRS/FHR -OCH- femårsregeln
1, 2, 3 ... 9, 10, 11   >>
48812 besök totalt
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 40253

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Från: http://www.sbf.se/2013/03/26/undantag-gallande-hnrsfhr-och-5-arsregeln . . . .

26 mars, 2013

Undantag gällande HNRS/FHR och 5-årsregeln

Säkerhetsarbetet är en överlevnadsfråga för motorsporten. Den statistik som Svenska Bilsportförbundet har tagit fram tillsammans med Folksam visar att hals- och nackskadorna är de mest allvarliga och kostsamma. Det är den olycka som drabbar utövaren värst med svårläkta följdskador och lång konvalescens. Det behövs bara 3 - 4 allvarliga skador per år så påverkar det direkt premien negativt och därmed en ökad kostnad för SBF och licenstagarna. FIA:s forskningsarbete visar att det blir en väsentlig minskning av risken för dessa skador vid användandet av HNRS/FHR skydd.

Dock har det väckts krav från medlemmar ifrån så kallade instegsklasser i Racing och Rally att man vill har lättnader i säkerhetsreglementet då man anser att det hindrar rekryteringen av nya utövare. Man säger att kostnaden för personlig säkerhetsutrustning och säkerhet i bilarna är för hög. Även om representanter för sportgrenarna i distrikten, utskott, kommittéer och förbundsstyrelsen inte delar de medlemmars syn gällande sänkta krav på säkerheten och skydd i våra tävlingsfordon, har man ändå för avsikt att tillmötesgå dessa medlemmars önskan om lättnader.

Förbundsstyrelsen vill samtidigt meddela det är alltid den enskildes personliga ansvar huruvida man vill avstå ett HNRS/FHR-skydd i dessa klasser. Samtidigt ska det ekonomiskt inte belasta de som har ett högre säkerhetstänkande, för det fall att skadeersättningarna ökar på grund av hals- och nackskador om man inte har använt HNRS/FHR. Man vill ta hänsyn till de som värdesätter och har investerat i HNRS/FHR-system och därigenom skapat en lösning som även tillgodoser dessa parametrar.
Inom Riksidrottsförbundet tillämpar exempelvis Svenska Ishockeyförbundet ett sådant system.

"För försäkrade som enligt Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser (paragraf 1:10) ska använda tandskydd tillverkat av tandläkare/tandklinik gäller försäkring med en självrisk på sex procent av ett basbelopp vid varje skadetillfälle.
Om den försäkrade i samband med anmäld tandskada kan styrka innehavet av sådant tandskydd genom uppvisa ett intyg utfärdat av tandläkare som styrker innehavet av tandskydd gäller försäkringen utan självrisk."

- Vi har tillsammans med företrädare för tävlingsklasser, klubbar och evenemang tagit fram en lösning som gör insteget i bilsport enklare vilket var ett av huvudargumenten, en lösning som samtidigt ger en synergieffekt för breddtävlandet och varför man tittar särskilt på just dessa klasser. Säkerheten måste vara fortsatt hög och vi följer därför utvecklingen noga, säger Claes G Elofsson som är ordförande i Racingutskottet.

- 5-årsregeln på nationell nivå känns rätt och gör det billigare för utövarna, men ställer samtidigt större krav och ansvar på tekniker och övriga funktionärer i besiktningshallarna. Vi arbetar också med hur man ska hantera överåriga säkerhetstankar för att hålla kostnaderna nere för utövarna, men utmaningen är vem som vill ta ansvar och göra bedömningen om den är godkänd eller ej. Ingen vill vara ansvarig i händelse av en brand med dödlig utgång. Då är det bra att följa standarder eller samhällets regler, säger Magnus Månsson Rallyutskottets nya ordförande.

- Vi vill också ta vara på det informationsforum som Ola Strömberg har skapat i sin Facebook grupp som komplement till den ordinarie dialog vi har med de sportgrensansvariga runt om i våra distrikt. Exempelvis testar vi nu en fråga om hjälmvikterna som blir en omedelbar konsekvens för de som undantas av HNRS/FHR, fortsätter Magnus Månsson.

Beslut:
Efter dialog med utskott och aktiva har SBF nu enats om att göra förändringar i krav på HNRS/FHR samt 5-årsregeln för stolar och bälten som ett nationellt undantag.
Förbundsstyrelsen beslutar om undantag enligt nedan:

För HNRS/FHR gäller omgående:

Racing: HNRS/FHR är obligatoriskt inom Racing, undantag gäller för lokaltävling och/eller klubbliknande tävling. Detta undantag gäller dock ej lokaltävling ingående i serie/cup (såvida det inte är en klubbmästerskapsserie).
RA-utskottet har tolkningsföreträde av denna regel samt hanterar ärenden kring densamma avseende träning och prova på verksamhet.

Rally: HNRS/FHR är obligatorisk inom Rally, undantag gäller för klass GrE och GrN 0-1400cc.

Försäkringen uppdateras.
Undantaget för HNRS/FHR i Racing och Rally innebär också en uppdatering av licensförsäkringen där man tillför en självrisk samt en justering i invaliditetsersättningen.
Det är alltid den tävlande som skall bevisa att denne har använt HNRS/FHR.
SBF rekommenderar starkt att HNRS/FHR används inom all bilsport!

Använt HNRS i samband med skada
Ingen självrisk
Fullt invaliditetsbelopp
- Vid invaliditetsgrader mellan 5-74 % Ersättningen beräknas på 500 000 kr
- Vid invaliditetsgrader 75 % och högre. Ersättningen beräknas på 1 000 000 kr

Ej använt HNRS skydd
Självrisk 5 000:- på kostnader
Begränsat Invaliditetsbelopp
- Vid invaliditetsgrader mellan 5-74 %. Ersättningen beräknas på 250 000 kr
- Vid invaliditetsgrader 75 % och högre. Ersättningen beräknas på 500 000 kr

Nationellt undantag stolar och bälten som gäller omgående:
Racing: Nationellt undantag på 5-årsregeln för stolar och bälten vid lokaltävling och/eller klubbliknande tävling. Detta undantag gäller dock ej lokaltävling ingående i serie/cup (såvida det inte är en ren klubbmästerskapsserie).
Dock gäller att stolen / bälten skall finnas med på listan i TR 5.6.1 och 5.16.

Rally: Nationellt undantag på 5-årsregeln gällande stolar och bälten för klass AppK, GrE, VOC, GrH, Nationell Special samt överåriga GrA/N.
Dock gäller att stolen / bälten skall finnas med på listan i TR 5.6.1 och 5.16.

Text: Svenska Bilsportförbundet

Artikeln publicerad 26 mars, 2013 av Jörgen Ekwall

_________________
Magnus Thomé
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13523fast ska man vara petig.... så tror jag inte dom får ändra försäkringsvillkoren för dom som redan betalt licensen för året oavsett..... för ingått försäkringsvillkor ska gälla tills ny period och villkor börjar gälla....

sen är det väl mest en akademisk fråga iofs, för det är ju inte direkt så många som skadar sig utan HNSR i dom instegsklasser där det nu ska vara obligatoriskt egentligen och som fått det här undantaget....stora skadefrekvensen finns ju i folkrace och där är det väl fortfarande inget krav med med HNSR vad jag vet. och då lär dom ju ändå inte få det här försäkringsundantaget.

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
steffe
Stockholm N
Här sen Feb 2003
Inlägg: 11715

<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator

En liten sammanställning på statistik över anmälda nackskador i resp serie vore intressant att se, dvs SBF bör ju ha haft något beslutsunderlag.

Bör ju finnas någon statistik på samtliga förarskador inom resp serie så att man blir mer riskmedveten.

_________________
/mvh Stefan Björklund
Fear is lack of knowledge. Your problem, my profit!
F1-bärgare
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 40253

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Intressant lösning thumbs up

Intressant lobbat och jobbat ihop med SBF thumbs up Det är iof ingen nyhet att det går att framgångrikt ha dialog med SBF. Men det hänger på kontakter, personkemi, hårt arbete och... lite flax.

_________________
Magnus Thomé
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
TPR
Göteborg/Nödinge
Här sen Feb 2005
Inlägg: 2462Magnus Thomé skrev:
Nationellt undantag stolar och bälten som gäller omgående:
Racing: Nationellt undantag på 5-årsregeln för stolar och bälten vid lokaltävling och/eller klubbliknande tävling. Detta undantag gäller dock ej lokaltävling ingående i serie/cup (såvida det inte är en ren klubbmästerskapsserie).
Dock gäller att stolen / bälten skall finnas med på listan i TR 5.6.1 och 5.16.


Utdrag ur SBFs Tekniska reglemente 2013:

TR 5.6 Bilbälten
TR 5.6.1 Typer
Bil skall vara försedd med 6 punktsbälte om inte klassreglemente föreskriver annat.
4-punktsbälte: Bälte med två axelband och ett midjeband. Antal fästpunkter ska vara två för
midjeband och två för axelbanden.
6-punktsbälte: Bälte med två axelband, ett midjeband och två för benen. Antal fästpunkter ska vara
två för midjeband, två för axelband och två för banden över benen.
Dessa bälten ska överensstämma med FIA Standard 8854, 8853, 8854/98 eller 8853/98.
Dock behöver FIAs åldersgräns inte uppfyllas avseende sista användningsdag.


TR 5.16 Stolar och stolsfastsättning
Alla stolar som används i bilen, ska vara homologerad av FIA (8855/1992 eller 8855/1999 eller
8862-2009 standard) utan modifiering. *
* Med undantag av specifika fall som avgörs av SBF Homologeringsbesiktare för historiska bilar.
Undantaget skall dokumenteras på "gula sidan" i HTP handlingen.
Stolar enligt FIA 8862-2009 standard kräver homologerade fästen.
Vid första homologisering/registreringsbesiktning skall stolen finnas på FIA technical list nº 12.
För Gr-H gäller dessutom att stolen inte får vara äldre än 5 år vid första homologeringsbesiktning.
Dock behöver FIAs åldersgräns inte uppfyllas avseende sista användningsdag.


Summa summarum:
SBF verkar inte ha koll på sitt eget reglemente...
Detta undantaget har funnit i många år och inget är ändrat till årets reglemente som släpptes i januari.
Det gäller alltså samtliga klasser som använder TR, inte bara "lokaltävling och/eller klubbliknande tävling".

_________________
T h o m a s P i h l

Mazda MX-5 Miata -99
#78 MX-5 Standard Cup / Roadsport C
Fd ERCup #98 - Caran Racing
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 40253

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Vi som kör gatbil under SBF-flagg har ju varken krav på overall eller något egentligen. Är ju arrangören som väljer om det är krav på heltäckande klädsel, handskar osv.

Undrar var vi hamnar när det gäller invaliditetsbelopp från och med i år??? Kanske är uppenbart men inte för mig

_________________
Magnus Thomé
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
SevenEight
Sävar
Här sen Feb 2012
Inlägg: 1263TPR skrev:

Detta undantaget har funnit i många år och inget är ändrat till årets reglemente som släpptes i januari.
Det gäller alltså samtliga klasser som använder TR, inte bara "lokaltävling och/eller klubbliknande tävling".


Precis! Tänkte samma sak när jag läste det! Väldigt konstigt!

_________________
Henrik Eriksson

Att saker rostar är verkligen ett tråkigt faktum i livet!
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13523Magnus Thomé skrev:
Vi som kör gatbil under SBF-flagg har ju varken krav på overall eller något egentligen. Är ju arrangören som väljer om det är krav på heltäckande klädsel, handskar osv.

Undrar var vi hamnar när det gäller invaliditetsbelopp från och med i år??? Kanske är uppenbart men inte för migDet finns en lösning på sbf försäkringsproblematiken om man inte använder HANS-system och inte vill ha förhöjd självrisk och lägre nivåer på invalidetet......

Dvs tecknar man en SMA licens så gäller den som försäkringsskydd även på en SBF tävling. Och har inte undantagen för icke HANS-användade som sbf-försäkringen och då får ni fullt skydd genom SMA försäkringen på ett sbf-arrangemang....

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Babbe
Lund
Här sen Jun 2004
Inlägg: 1720TPR skrev:

Summa summarum:
SBF verkar inte ha koll på sitt eget reglemente...
Detta undantaget har funnit i många år och inget är ändrat till årets reglemente som släpptes i januari.
Det gäller alltså samtliga klasser som använder TR, inte bara "lokaltävling och/eller klubbliknande tävling".


Det står nog bara där för att förtydliga ännu mer för och att tysta alla vilda spekulationer.

Rally: Nationellt undantag på 5-årsregeln gällande stolar och bälten för klass AppK, GrE, VOC, GrH, Nationell Special samt överåriga GrA/N.
Dock gäller att stolen / bälten skall finnas med på listan i TR 5.6.1 och 5.16.

Det är den ändringen som är viktig

_________________
Sebastian Steiner
Vw golf Mk5 cup
Vombsmotorsport
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
TPR
Göteborg/Nödinge
Här sen Feb 2005
Inlägg: 2462Men inom Racing gäller undantag för samtliga klasser som inte kör efter internationellt reglemente (kanske med något undantag), dvs inte bara lokal/klubbtävling.
Så antingen försöker SBF se givmildare ut än vad de egentligen är, eller så har de inte koll.

_________________
T h o m a s P i h l

Mazda MX-5 Miata -99
#78 MX-5 Standard Cup / Roadsport C
Fd ERCup #98 - Caran Racing
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
AndF
Lund
Här sen Okt 2005
Inlägg: 345

Moderator i ett av underforumen

De behöver inte ändra i reglementet för att det ska gälla, det räcker att de skriver det som ett officiellt meddelanden så gäller det. Men detta är inget officiellt meddelande än, bara en nyhet.

http://www.sbf.se/nyheter/officiellt/

_________________
- Honda CRX ED9 - Porsche 986 Boxster S
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Torkel K
Byarum, Vaggeryd, Småland, Sverige
Här sen Dec 2008
Inlägg: 1673Fredrik - SLC skrev:
Det finns en lösning på sbf försäkringsproblematiken om man inte använder HANS-system och inte vill ha förhöjd självrisk och lägre nivåer på invalidetet......

Dvs tecknar man en SMA licens så gäller den som försäkringsskydd även på en SBF tävling. Och har inte undantagen för icke HANS-användade som sbf-försäkringen och då får ni fullt skydd genom SMA försäkringen på ett sbf-arrangemang....
Detta avgjorde saken för mig. Jag hade tänkt att bara köpa dagslicens för de dagar jag kör med SMA, men detta är sa sabla bra och rätt att det måste stödjas.

*Klick* SMA-licens just löst. thumbs up

_________________
/Torkel Kristensson
#90 i Roadsport C, SPVM
"In my defence, I was left unsupervised".
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
TPR
Göteborg/Nödinge
Här sen Feb 2005
Inlägg: 2462Andreas Freed skrev:
De behöver inte ändra i reglementet för att det ska gälla, det räcker att de skriver det som ett officiellt meddelanden så gäller det. Men detta är inget officiellt meddelande än, bara en nyhet.

http://www.sbf.se/nyheter/officiellt/


Menar du att om detta skulle släppas som ett officiellt meddelande så skulle 5-års regeln gälla om man tex kör SPVM, SSK, ERCup, BMW-cup, mm?
För det är så jag tolkar denna "nyhet"...
Dvs i själva verket en skärpning av reglerna för de flesta.

_________________
T h o m a s P i h l

Mazda MX-5 Miata -99
#78 MX-5 Standard Cup / Roadsport C
Fd ERCup #98 - Caran Racing
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 40253

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Magnus Thomé skrev:
Vi som kör gatbil under SBF-flagg har ju varken krav på overall eller något egentligen. Är ju arrangören som väljer om det är krav på heltäckande klädsel, handskar osv.

Undrar var vi hamnar när det gäller invaliditetsbelopp från och med i år??? Kanske är uppenbart men inte för mig


Ingen som vet om vi gatbilsåkare hamnnar under det minskade beloppet när man kör utan HNRS?flera skrev:
femårsregeln

Förvirrande, jag hänger inte med alls

_________________
Magnus Thomé
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Lars Gustafsson
Kumla
Här sen Maj 2007
Inlägg: 723Fredrik - SLC skrev:
Det finns en lösning på sbf försäkringsproblematiken om man inte använder HANS-system och inte vill ha förhöjd självrisk och lägre nivåer på invalidetet......

Dvs tecknar man en SMA licens så gäller den som försäkringsskydd även på en SBF tävling. Och har inte undantagen för icke HANS-användade som sbf-försäkringen och då får ni fullt skydd genom SMA försäkringen på ett sbf-arrangemang....Jippiiii, nu finns lösningen så man kan köra racerbil med mindre säkerhet.
Hoppas att nästa steg blir att SMA tillåter körning med bara midjebälte i bilen. Är ju ändå inte så många som krockar

_________________
MVH Lars Gustafsson.
PCS Racing & GT3 Cup Challenge

En vit Porsche med lång växelspak och utan bekvämligheter.
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13523Lars Gustafsson skrev:
Fredrik - SLC skrev:
Det finns en lösning på sbf försäkringsproblematiken om man inte använder HANS-system och inte vill ha förhöjd självrisk och lägre nivåer på invalidetet......

Dvs tecknar man en SMA licens så gäller den som försäkringsskydd även på en SBF tävling. Och har inte undantagen för icke HANS-användade som sbf-försäkringen och då får ni fullt skydd genom SMA försäkringen på ett sbf-arrangemang....Jippiiii, nu finns lösningen så man kan köra racerbil med mindre säkerhet.
Hoppas att nästa steg blir att SMA tillåter körning med bara midjebälte i bilen. Är ju ändå inte så många som krockar


Tja, nu är det ju inte lösningen på mindre säkerhet som erbjöds.... utan att få behålla försäkringsskyddet även på en SBF tävling om man inte väljer att köra med HNSR när det ändå är tillåtet av SBF redan.

Vad har det med midjebälten att göra som du raljerar om? .... vilket för övrigt är tillåtet även inom SBF om man ska hårddra det.....

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
AndF
Lund
Här sen Okt 2005
Inlägg: 345

Moderator i ett av underforumen

Det som släpps som officiella meddelanden (http://www.sbf.se/nyheter/officiellt/) är att räkna som regeländringar, om jag förstått allt rätt. Därför man alltid ska kolla under officiella meddelanden och inte enbart regelboken. TR är uppdaterad till V01/2013 enligt framsidan.

Ang 5 års regeln. Alla de FIA klassningar som används på bla stolar säger att tex en stol endast får användas 5 år från tillverkningsdatum (därför är alla fia stolar datum märkta). Denna regel har man ej tillämpat utan sagt att så länge stolen har rätt märkning och är i gott skick, struntar man i tillverkningsdatum. Skulle man införa "5 års regeln" igen innebär det alltså att stolarna kan användas max 5 år från tillverkning innan man måste köpa ny.

_________________
- Honda CRX ED9 - Porsche 986 Boxster S
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 40253

Forumägare
Forumägare
Trådstartare
Andreas Freed skrev:
Ang 5 års regeln. Alla de FIA klassningar som används på bla stolar säger att tex en stol endast får användas 5 år från tillverkningsdatum (därför är alla fia stolar datum märkta). Denna regel har man ej tillämpat utan sagt att så länge stolen har rätt märkning och är i gott skick, struntar man i tillverkningsdatum. Skulle man införa "5 års regeln" igen innebär det alltså att stolarna kan användas max 5 år från tillverkning innan man måste köpa ny.

Det är exakt så långt jag hängde med. Men inte längre än så

Sen blev det förvirrande om det var ett nytt undantag eller ett gammalt undantag eller något om "samt överåriga GrA/N". Men det rätar säkert ut sig. Och som sagt, vad kan tänkas gälla oss gatbilsförare utan HNRS?

_________________
Magnus Thomé
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Lars Gustafsson
Kumla
Här sen Maj 2007
Inlägg: 723Fredrik - SLC skrev:
Lars Gustafsson skrev:
Fredrik - SLC skrev:
Det finns en lösning på sbf försäkringsproblematiken om man inte använder HANS-system och inte vill ha förhöjd självrisk och lägre nivåer på invalidetet......

Dvs tecknar man en SMA licens så gäller den som försäkringsskydd även på en SBF tävling. Och har inte undantagen för icke HANS-användade som sbf-försäkringen och då får ni fullt skydd genom SMA försäkringen på ett sbf-arrangemang....Jippiiii, nu finns lösningen så man kan köra racerbil med mindre säkerhet.
Hoppas att nästa steg blir att SMA tillåter körning med bara midjebälte i bilen. Är ju ändå inte så många som krockar


Tja, nu är det ju inte lösningen på mindre säkerhet som erbjöds.... utan att få behålla försäkringsskyddet även på en SBF tävling om man inte väljer att köra med HNSR när det ändå är tillåtet av SBF redan.

Vad har det med midjebälten att göra som du raljerar om? .... vilket för övrigt är tillåtet även inom SBF om man ska hårddra det.....


Vad jag menar är att du marknadsför ditt företag genom att stödja/främja en minskad säkerhet på banorna.

Så tolkar jag det iaf.

SBF försöker iaf styra in folk på den säkrare linjen medan du erbjuder en genväg förbi ett skydd som inte är speciellt dyrt och funkar bra.

Vad jag menar med bältet är:
Säkerhet FÅR kosta pengar för det är bra att ha när det händer något.

Bara mina 2 cent

_________________
MVH Lars Gustafsson.
PCS Racing & GT3 Cup Challenge

En vit Porsche med lång växelspak och utan bekvämligheter.
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13523Lars Gustafsson skrev:
Fredrik - SLC skrev:
Lars Gustafsson skrev:
Fredrik - SLC skrev:
Det finns en lösning på sbf försäkringsproblematiken om man inte använder HANS-system och inte vill ha förhöjd självrisk och lägre nivåer på invalidetet......

Dvs tecknar man en SMA licens så gäller den som försäkringsskydd även på en SBF tävling. Och har inte undantagen för icke HANS-användade som sbf-försäkringen och då får ni fullt skydd genom SMA försäkringen på ett sbf-arrangemang....Jippiiii, nu finns lösningen så man kan köra racerbil med mindre säkerhet.
Hoppas att nästa steg blir att SMA tillåter körning med bara midjebälte i bilen. Är ju ändå inte så många som krockar


Tja, nu är det ju inte lösningen på mindre säkerhet som erbjöds.... utan att få behålla försäkringsskyddet även på en SBF tävling om man inte väljer att köra med HNSR när det ändå är tillåtet av SBF redan.

Vad har det med midjebälten att göra som du raljerar om? .... vilket för övrigt är tillåtet även inom SBF om man ska hårddra det.....


Vad jag menar är att du marknadsför ditt företag genom att stödja/främja en minskad säkerhet på banorna.

Så tolkar jag det iaf.

SBF försöker iaf styra in folk på den säkrare linjen medan du erbjuder en genväg förbi ett skydd som inte är speciellt dyrt och funkar bra.

Vad jag menar med bältet är:
Säkerhet FÅR kosta pengar för det är bra att ha när det händer något.

Bara mina 2 cent


Vi har lite olika synpunkter där, jag anser inte att det är berättigat i vissa enklare instegsklasser om vi ska ha någon instegsmöjlighet inom motorsport..... och jag är inte den enda som har liknande åsikter... kolla t.ex Ola Strömbergs Facebookgrupp http://www.facebook.com/groups/349710701813831/ Rädda svensk rallyungdom som är dom fick SBF ändra sig angående HNSR nu.

Men jag tycker absolut HNSR är bra men folk behöver faktiskt inte överbevakas jämnt, ibland kan dom faktiskt få ta egna vuxna beslut om vad dom tycker är acceptabel risk.

Och jag ser inte samma säkerhetsförbättring tydligen som du gör med max 5års stolar, bälten, tankar och HNSR i ALLA klasser..... i vissa klasser ja, men inte i allt.....


För övrigt så finns det inget tvingande med SMA, utan bara en möjlighet för dom som vill....

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Magnus Bengtsson
Karlstad å lite Falkenberg
Här sen Jul 2007
Inlägg: 1173steffe skrev:
En liten sammanställning på statistik över anmälda nackskador i resp serie vore intressant att se, dvs SBF bör ju ha haft något beslutsunderlag.

Bör ju finnas någon statistik på samtliga förarskador inom resp serie så att man blir mer riskmedveten.


Har fått SBF's statistik presenterad för mig, kommer inte ihåg alla siffrorna men gjorde en notering om trend för nacke/rygg skador:

2008 97st, HANS skydd finns i handeln
2011, 56 st
2013 ?, krav på HNRS/FHR

Tänkvärt..
Trenden är tydlig, onekligen gör skydd nytta men det svåra är att hitta en vettig balans (risk) mellan antal skador och antal utövartillfällen. Tänker man sedan ett par steg till så kan man ju tänka sig att amatörer har lättare för att få nacke/ryggskada pga otränade, kvalitet och tillpassning av stol/bälte osv.

_________________
Magnus Bengtsson
www.spvm.se
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Allmänt banåkaforum
Viktig ändring av SBF: Undantag HNRS/FHR -OCH- femårsregeln
1, 2, 3 ... 9, 10, 11   >>
48812 besök totalt
Vill du stötta Rejsa? Besök våra annonsörer för att se om de har något för dig!