Nyheter      Kalender      Banor      Nürburgring      Arrangörer      R-Däck      Forum      Varvtider/Loggar
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Eftersnack
2013-04-25 - Informationsmöte Östergtölands Bilsportförbund
tråden läst  
771 ggr 
<< Föreg. ämne | Nästa ämne >>

 
   
Fredrik Nyström
Linköping

Här sedan: 18 Jun 2004
Inlägg: 987
Tipsa Facebook   Inlägg  29 Apr 2013 20:08     2013-04-25 - Informationsmöte Östergtölands Bilsportförbund Citera

Detta kom med epost för en stund sedan:
Östergötlands Bilsportförbund skrev:
Hejsan
 
Bifogar anteckning som fördes vid INFO-mötet den 25 april Scandic
Väst Linköping.
Sprid informationen till alla medlemmar, vi fortsätter med hårt
arbete för bilsporten.
 
Synpunkter och förslag kan sammanställas på klubbarna i ÖBF och
sändas till Östergtölands Bilsportförbund så vi vet mera om
medlemmars inställning för bilsportens utveckling inte minst
breddverksamheten, förare, funktionärer och ungdom.
 
 
Östergtötands Bilsportförbund-Styrelsen


Mötesanteckningar, klippt och klistrat från bifogad pdf:
Östergötlands Bilsportförbund skrev:
Informationsträff ÖBF 2013-04-25Nedanstående anteckningar fördes vid ett informationsmöte/diskussionsmöte om bilsporten
och hur vi skall kunna föra den framåt. Deltagare var delar av styrelsen ÖBF, inbjudna
klubbledare, arrangörer, aktiva och den som har intresse av bilsport. Protokollet tar upp den
informationen som gavs av styrelsen samt de synpunkter idéer som kom från mötet.
Slutklämmen på mötet blev sex stycken punkter som mötet enades om var viktiga och som vi
kommer att delge övriga distrikt samt förbundsstyrelsen som en input om vad vi inom ÖBF
tänker behöver ändras/jobbas vidare på.

Styrelsen började med att delge mötet den information som kom från Arlanda mötet den
8/3, angående STCC, RC och ekonomin. En rådsdelegat informerade om de möten och
information som kom fram innan och under SBFs rådsmöte.

Nedan följer det jag uppfattade från mötesdeltagarna i form av frågor, synpunkter och idéer,
jag refererar inte allt som sades utan hoppas att jag fått med kärnan i respektive fundering.

Varför fick styrelsen ansvarsfrihet: 13 delegater var mot ansvarsfrihet, 28 st för
ansvarsfrihet, ÖBFs inställning var mot ansvarsfrihet.

Finns det inga skriftliga instruktioner på hur pengar ska placeras/om man får placera finns
det inget att bryta mot?

Man skyller på 2 individer, övriga hade inte tagit del av/kände inte till att dessa
placeringar/utlåning gjorts, men tycker att det var klarlagt att så fick man inte bete sig därför
offras dessa styrelsemedlemmar.

Gav revisorerna ansvarsfrihet i sin revisionsberättelse: Ja

Revisorn är "enligt uppgift" anmäld till revisorsnämnden för oren revisionsberättelse.

Anmärkningsvärt att ingen från förbundsstyrelsen var och stöttade FD Tomas Jansson i
under förhandlingarna i marknadsdomstolen.

Är Tomas Jansson anmäld för övergrepp i rättssak: Ja

4 ungdomar från ÖBF deltog i ungdomsforum under rådsmötes helgen.

Vad gör förbundsstyrelsen nu framåt i den ekonomiska frågan: Inväntar de utredningar som
pågår för att kunna fatta beslut.

Nu lämnar vi bakgrunden och rådsmötet för att inrikta oss på hur vi skall komma framåt, få
aktiva till våra arrangemang samt hur vi skall få ungdomar/ nya aktiva till våra arrangemang.

Hur är det med försäkringen nu när HNRS kravet drogs tillbaka: som mötesdeltagarna
uppfattat det så gäller ändå full utrustning full ersättning och inget HNRS ersättning i
fallande skala, stämmer det?

Vi behöver ett sansat säkerhetstänk där inte besluten ändras ideligen.

De flesta skador hos utövare med HNRS beror på felmonterade skydd, fel bältesinfästning,
felanvända skydd, fel storlek på skydd, det är inte enkelt att få till det med HNRS på ett bra
och lätt sätt. Alla är olika i kroppen, svårt att få till det ex vid långlopp där personer av olika
längd delar bil, det finns förmånga felkällor som spelar in om olyckan är framme.

Vi skall vara försiktiga när vi pratar om säkerhetsutrustning, det är bra grejer om de används
rätt.

Kostnadsspiralen för de aktiva har ökat kraftigt, men till stor del så är de aktiva själva
orsaken till det, värre bilar, bussar, täckta släp, nya däck, mm. Men själva tävlingsavgiften
har inte ökat nämnvärt.

Så fort det är tal om att öka säkerhetsnivån med personlig utrustning så blir det ramaskri,
men köpa nya däck, bättre stötdämpare ,eller trimma mera så är det inga problem.

Flera rallyåkare förordar att åka med HNRS skyddet och ser inte det som ett problem.

Planeringen och införandet av ny utrustning har varit dålig, allt kommer på en gång,
kommunikationen med de aktiva har varit dålig.

Vi aktiva har själva varit dåliga på att skaffa oss grejerna i tid, vad vi borde göra för att få ner
hastigheten och därmed öka säkerheten är "sämre" däck, krokigare vägar vilket ger lägre
hastigheter.


Det var ingen nyhet att kravet var på gång, krokigare vägar testades i Holmen skog, det är
inget som arrangören tänker göra igen på grund av alla klagomål som kom efter tävlingen.

Tätare däcksmönster ger mindre vägskador vilket gör att kostnaden för arrangören minskar
och man kan kanske få låna andra vägar då.

Kan man låta instegsklasser, lägre klasser köra utan HNRS?

VÖMK har köpt in ett antal uppsättningar HNRS som klubbens medlemmar kan låna för att
prova eller använda vid olika arrangemang.

Hur kommer man in i sporten: enklare tävlingsformer är ett bra sätt men hur? "vi" redan
etablerade förare får då inte titta ner på dessa tävlingar av enklare form utan måste hjälpa
till att få upp statusen på dessa,, lägga in chikaner, handbromsprov mm för att hålla farten
nere.

När jag började inom rally så fanns det inte ens båge i bilarna.

Som tävlingsledare måste jag gå kurs vart tredje år men som aktiv förare finns det inga krav
på fortbildning. Vi har varit dåliga på att få ut informationen om regelförändringar mm.

Svårt att läsa reglerna på hemsidan med alla hänvisningar kors och tvärs.

-1965 tog jag licens på torsdagen på klubblokalen, på lördagen ställda jag upp i
Scandiatrofen, nu när man tar licens så är det licenskurs sen måste man oftast vänta in en
debutanttävling, det är alldeles för få debutanttävlingar i landet för att få ett bra flyt i
utbildningen och hålla kvar intresset för sporten.

Att få förare och team att läsa och förstå instruktioner på tävling är inte helt lätt, en rad
exempel togs upp som var lätt skrämmande. Det finns en möjlighet i reglerna att stävja
sådant och det är möjligheten att neka start om förare, team inte sköter sig.

Förare skulle behöva gör minst ett pass som arrangör eller funktionär för att få upp ögonen
för hur det fungerar.

Skilj på bredd och elittävlande när det gäller utrustning mm.


Ska vi titta på andra sportgrenar ex drifting för att se hur vi kan förenkla reglementet för att
få aktiva till arrangemangen.

Tittar vi på våra utbildningar så är det nästan bara ungdomar som går utbildningen, men vart
tar dom vägen sen?, vi ser bara en bråkdel på våra tävlingar.

Vad pratas det om hemma på klubbarna, vad vill vi se för utveckling?

LMS har prova på måndagar på banan, i måndags var det 32 bilar, krav där: gatbil,
standarddäck, hjälm och heltäckande klädsel.

Vid organiserad drifting på Mantorp park om ingen, men samtidigt sladdades det vilt på
Citygross parkeringen på andra sidan motorvägen?

Vi vill se SBF slåss för vår överlevnad, låt oss och våra motorsportsområden låta, kväv inte
verksamheten med ljudkrav.

Regelverket om ljud och ljudkrav innefattar motorsportsområden och
biltestningsanläggningar i en egen del?

Förslag: Konkurrens begränsning: industrin bullrar, flyget bullrar, vägar bullra, varför får inte
vi låta?

Allt som "hänt" visar att vi inte är transparanta, vi måste vara storsinta för att komma
framåt, vi som grupp måste visa att det är kul för att få med oss ungdomarna.

Har någon läst protokollen från förbundsstyrelsen: Ja.

Men protokollen måste bli riktiga protokoll för att bli öppna och fullständiga för att vi ska
förstå hur beslut tagits och på vilka grunder.

Utbud av olika enkla tävlingsformer finns men tyvärr för få arrangörer.

ÖBF har varit duktiga på att samla in märkesklubbar i distriktet och hjälp dessa till enkla
roliga tävlingsformer anpassade för deras verksamhet.

Vi måste få in ungdomarna i sporten, HNRS, nya stolar, bälten och overaller stoppar insteget:
vi dödar oss själva.


Statistiken som visar skador med eller utan skydd och vilka skador man kan få, var finns den?
Finns den alls?

Det efterfrågades på rådsmötet och skall enligt uppgift vara på gång......

Vid skada på tävling fylls nästan alltid nackskada i för att om framtida men uppstår så är det
klart vart ifrån det kommer, men statistiken blir missvisande då tyvärr.

Nackkrage för Karting är bättre i FR än HNRS skyddet enligt vissa läkare.

Hur mycket ansvar skall vi lägga på de aktiva att själva välja säkerhetsnivå?

Ersättningsnivån för funktionärer är hälften mot en aktivs ersättningsnivå, hur rimmar det,
det blir ju inte lättare att få funktionärer då.

Var är förarna i kväll?, tyvärr endast ett fåtal förare kom på mötet
Slut på punkter.


Är det här ett bra sätt att mötas på?: ja en sån här träff på hösten innan alla årsmöten och
en på våren efter mötena så att vi kan utbyta information om vad som är på gång, vad är
bra, är det nåt som skall föras uppåt/nedåt.

Mötet enades om 6 stycken punkter som ÖBF fick i uppdrag av mötet att delge övriga distrikt
samt förbundsstyrelse.1. Förbundsstyrelsen måste lyssna på medlemmarna, det är vi som är förbundet, glöm
aldrig det.
2. Vi måste få till ett enklare insteg i familjen motorsport.
3. Förbundstyrelsens protokoll måste bli läsbara så att vi förstår beslut och på vilka
gtrunder de fattats.
4. Skilj på nationella gräsrotstävlingar och nationella/internationella mästerskaps
tävlingar.
5. Vi vill se SBF slåss för vår överlevnad.
6. Den ekonomiska redovisningen på rådsmötet måste detaljeras mer så att den blir
läsbar och förstålig på detaljnivå om det behövs för att vi i förbundet skall förstå vad
som hänt/händer.


_________________
Fredrik Nyström
EVO VI TME -00
Legacy Station 2.5 -08
Eftersnack
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Eftersnack
2013-04-25 - Informationsmöte Östergtölands Bilsportförbund
tråden läst  
771 ggr 


  << Föreg. ämne | Nästa ämne >>

Från request till response:
sec (varav server render 0.283 sec)
Webbrowser render:
sec
Dvs totalt:
sec