Ringenkurs på Rejsa.nu!
 
Sektion 02: T13 - Hocheichen

På den gamla depårakan T13 har du placerat bilen på höger sida av banan och bromsat ner och sett till att du har trean i (8:52:50).
Öppna spårvalsritningen i ett eget fönster

1. Härifrån svänger du ganska tvärt vänster och siktar in dig på att tangera curbsen på vänster sida där de är som svartast av allt gummi.

2. Och låter bilen drifta ut till curbsen på höger sida(8:52:54) på rakan ner mot Hatzenbach 1.

3. Placera bilen ungefär mitt i banan i backen ner mot den första högern(8:52:59).

4. Lägg i fyran (även om du inte varvat ur på trean) och påbörja en lång svag högersväng och sikta in dig på att bilen skall vara placerad längst ute vid vänsterkanten strax efter den stora vita skylten på vänster sida om banan(8:53:02). Det är en liten svacka i asfalten just där och på filmen ser du också en stor vit färgfläck på asfalten där. Med en motorstark bil kan du behöva göra en liten raka längs med vänsterkanten och bromsa ner farten, eller släppa gasen lite innan den vita punkten.

5. Du fortsätter med samma rattutslag, på lite mindre än full gas, ner mot den andra högern(8:53:04), där du kommer intill curbsen c:a en billängd efter att de börjat och följer curbsen på höger sida ett par billängder.

6. Fortfarande med samma rattutslag låter du sedan bilen drifta ut curbsen på vänster sida(8:53:08).

7. Ta sikte rakt fram och placera bilen till höger om mitten av banan längs den korta rakan fram mot Hatzenbach 2.

8. När du har bilen rak innan 8:53:12, så måste du bromsa rejält och ev växla ner till trean här.

9. Ett par billängder innan curbsen på vänster sida börjar(8:53:12), svänger du vänster in mot slutet av det du ser av curbsen på vänster sida(8:53:13).

10. Gör dig en liten raka fram mot curbsen på höger sida(8:53:16), så kan du här ta ner farten ytterligare lite och ev växla ner till trean här istället för vid punkt 8 ovan. OBS! om det är blött så brukar det vara väldigt halt i den kommande högern!

11. Sedan påbörjar du en lång högersväng med ett rattutslag, där du släpper ut bilen ända ut till vänsterkanten vid slutet av betongplattorna på vänster sida(8:53:18) och vidare med samma rattutslag så att bilen hamnar jäms med högerkanten i början på den lilla "asfaltsfickan" på höger sida(8:53:20). I hela det här partiet (punkt 11-14) balanserar du bilen med lämpligt gaspådrag/
-släpp(försiktiga).

12. Där "asfaltsfickan" slutar svänger du svagt vänster och tar sikte på att tangera de kommande curbsen mycket sent(där de slutar) på vänster sida. Så att du sedan kan följa vänsterkanten ett par billängder(8:53:23).

13. Sedan viker du av mot höger och siktar in dig på att tangera curbsen strax innan de slutar på höger sida. Ungefär där jag passerar den andra motorcykeln(8:53:26).

14. Sväng vänster och tangera ända intill curbsen på vänster sida, där de är som svartast av gummi(8:53:27) och släpp ut bilen ut till curbsen på höger sida(8:53:29).

15. Nu gäller det att under full acceleration komma över på vänster sida på den korta rakan och även att hinna bromsa ner farten igen(8:53:33).

16. Nu är vi framme vid Hocheichen, där vi, c:a en billängd innan curbsen på höger sida börjar, svänger höger, med sikte att komma intill curbsen på höger sida rätt sent(8:53:36). OBS! Även här brukar det vara extremt halt när det är blött. Dessutom börjar banan luta nedåt vänster, så var på din vakt att bilen inte snurrar runt här! om du känner att bilen börjar överstyra, styr i så fall med åt vänster och släpp ner bilen tidigare mot vänsterkanten(8:53:38) och släpp mycket försiktigt på gasen, istället för att försöka hålla den kvar uppe till höger.

17. Försök annars att hålla dig kvar ett ögonblick uppe vid högerkanten(8:53:36), innan du släpper ner bilen mot vänstern och tangerar curbsen på vänster sida(8:53:38).

18. Avslutningsvis så släpper du ut bilen till högersidan i utgången av den här vänstersvängen, ända tills där betongplattorna på höger sida om banan slutar(8:53:40).


Öppna videon för det här partiet i ett eget fönster > >