Ringenkurs på Rejsa.nu!
 
Sektion 06: Bergwerk - Klostertal

Till den här sektionen så kommer du på fyran längs vänsterkanten nedför backen mot Bergwerk(8:57:03).
Öppna spårvalsritningen i ett eget fönster

1. Här gäller det att bromsa ner farten och lägga i trean medan du följer vänsterkanten.

2. Följ vänsterkanten in i böjen tills du är straxt efter mitten av betongstenarna på vänster sida om bankanten(8:57:06).

3. Härifrån påbörjar du en lång högersväng och tangerar curbsen rätt sent på höger sida(8:57:09).
Då kan du gå på gasen tidigt och låta bilen gå ut till vänsterkanten vid slutet av curbsen i utgången(8:57:11). Nu börjar en flera km lång stigning uppför Kesselchen.

4. Börja lämna vänsterkanten och ta dig till högerkanten strax efter det svaga krönet(8:57:18).
Någonstans här lägger du också i fyran.

5. Påbörja en svag, svag vänsterböj, där du tangerar vänsterkanten först där de låga rödvita curbsen börjar på vänster sida(8:57:25).

6. Fortsätt med samma rattutslag och släpp ut bilen till högerkanten uppe på krönet(8:57:32).

7. Följ högerkanten till en asfaltsskarv, som går tvärs över banan(8:57:34).

8. Sväng vänster och tangera mitt för curbsen på vänster sida(8:57:36) och släpp ut bilen mot högerkanten.

9. Tangera innerkantena på höger sida(8:57:40) och börja därefter sakta släppa över bilen mot vänstersidan. Eftersom jag har så låg fart på filmen så genar jag längre till höger på filmen och går inte alls ut till vänsterkanten. :o(

10. När du kommer ut till vänsterkanten, så kan du följa den en liten bit innan du, straxt innan betongstenarna på höger sida börjar, börjar svänga svagt höger(8:57:50) och tangerar curbsen ganska sent på högra sidan(8:57:52).

11. Här kan du köra ganska rakt med sikte på att placera bilen ute vid högerkanten på den påföljande rakan. Du behöver inte tangera curbsen på vänstersidan(8:57:55), utan kan ligga lite mitt i banan innan du går ut till högerkanten.

12. När du väl kommit ut till högerkanten, så följer du den fram till Angstkurve (eller Mutkurve, som den också kallas). Om du tycker att farten är för hög, kan du här ta ner farten lite.

13. Vid slutet av betongstenarna på höger sida om banan(8:57:58) svänger du vänster och tangerar curbsen på vänster sida, ett par meter innan de slutar(8:58:00) och släpper sakta ut bilen ända ut till betongstenarna på höger sida i utgången(8:58:04).

14. Fortsätt med ungefär samma rattutslag mot backkrönet vid Klostertal, så att du kommer ut till vänsterkanten precis på krönet(8:58:09).

15. Här uppe på "platån" får du en kort raka, på ett par billängder, längs med vänsterkanten, innan det är dags att svänga svagt höger(8:58:10) och tangera curbsen på högersidan i hjd med den vita skylten på höger sida(8:58:11).

16. Fortsätt med samma rattutslag, så kommer du tillbaks till mitten av banan(8:58:15) och gör en svag vänsterböj mot curbsen på vänster sida(8:58:18). Då får du en raksträcka längs med curbsen på vänster sida, där du kan bromsa och växla ner till trean inför Steilstreckenkurve (eller Klostertal-hårnålen, som den också kallas).
Upp till vänster ser du här en oerhört brant backe som heter Steilstrecke och som användes som teststräcka för bilindustrin för länge sedan. Försök inte gena där, om du inte mutat någon att öppna grindarna först... ;o)Öppna videon för det här partiet i ett eget fönster > >