Ringenkurs på Rejsa.nu!
 
Sektion 08: Hohe Acht - Eiskurve

I backen ner mot Wippermann lägger du i fyran(även om du inte varvat ur på trean) och styr ut till vänsterkanten(8:59:17). Wippermann är ett rätt klurigt parti, så börja med att köra genom hela Wippermann på "mellangas" och öka sedan succesivt tempot om det känns ok.
Öppna spårvalsritningen i ett eget fönster

1. Strax innan "asfaltsfickan" på vänster sida och där räcket på vänster sida är rödfärgat(8:59:19) svänger du höger och kommer intill curbsen på höger sida sent, ungefär där det står en stolpe på utsidan av Armco-räcket på videofilmen. Följ curbsen till c:a en bilängd före de slutar(8:59:22).

2. Härifrån börjar du en mycket svag vänstersväng och lägger dig lite mitt i banan (det är mycket lätt att frestas att svänga intill curbsen på vänster sida för tidigt!). Tangera curbsen på vänster-kanten c:a en billängd innan slutar(8:59:25).

3. Sedan tar du sikte på curbsen på höger sida och genar med halva bilbredden över dessa curbs(8:59:27). De är låga, så det är ingen fara! Se bara till att ha det vänstra hjulparet kvar på asfalten!

4. Då kan du gasa på här och hamnar automatiskt ute vid vänstra sidan av banan(8:59:29).

5. Följ vänstersidan ända fram tills curbsen slutar och passa på att göra en kort hård inbroms-ning(8:59:31).

6. Påbörja en svag högersväng så att du kommer intill curbsen väldigt sent, c:a en billängd innan de slutar, på höger sida(8:59:34).

7. Fortsätt med samma rattutslag tills du kommer intill högerkanten av banan i backen ner till Eschbach. Här bör du bromsa ner farten och växla ner till trean medan du följer högerkanten.

8. Strax efter skylten, med texten Eschbach till höger om banan, svänger du vänster(8:59:38). Men se till att ha c:a en bilbredds avtånd till curbsen på vänster sida och släpp gärna ut bilen ända ut till den högra bankanten(8:59:42).

9. Om du fortsätter med det rattutslaget, så hamnar du automatiskt intill vänsterkanten i backen ner mot Brünnchen och får på så sätt en liten raka att bromsa ner farten på, tills det är dags att svänga höger c:a en billängd efter att betongstenarna har slutat på vänster sida(8:59:45).

10. Tangera curbsen på höger sida där de är som svartast(8:59:47) och släpp ut bilen till vänster-kanten i utgången(8:59:50). Styr lite mer höger än du tror att du behöver göra. Annars hamnar du lätt ute på betongstenarna till vänster om banan! Det låter så illa! ;o)

11. Följ vänsterkanten tills grå platta betongstenarna på vänster sida av banan slutar, c:a ett par billängder efter att curbsen på vänster sida slutat(8:59:52).

12. Påbörja en högersväng, där du tangerar curbsen på höger sida först när du kommit en bra bit upp i backen(8:59:55), där det står en hög smal stolpe på utsidan av Armco-räcket på höger sida och släpp sedan ut bilen till vänstersidan i utgången(8:59:57).

13. Gå över till höger sida av banan(9:00:01), så att du får en raka längs med högerkanten att bromsa på inför Eiskurve.Öppna videon för det här partiet i ett eget fönster > >