Ringenkurs på Rejsa.nu!
 
Sektion 09: Eiskurve - Schwalbenschwanz

Här kommer du från Brünnchen mot Eiskurve på trean längs högerkanten.
Öppna spårvalsritningen i ett eget fönster

1. Bromsa ner och sväng vänster där en kraftfullare vit banmarkering börjar på höger sida och strax innan curbsen på vänster sida börjar(9:00:02).

2. Tangera curbsen på vänster sida där det är som svartast av gummi, c:a 1-1,5 billängd innan curbsen slutar(9:00:05).

3. Tangera curbsen på höger sida(9:00:07) och följ curbsen på höger sida c:a 1-1,5 billängd. Fortsätt över krönet och se till att komma ut till högerkanten när det börjar gå nedåt(9:00:13). Här någonstans lägger du även i fyran.

4. Sväng vänster och tangera curbsen på vänster sida där de är som svartast av gummi(9:00:15).

5. Sväng svagt höger och tangera curbsen sent på höger sida(9:00:17).

6. Gör en raka härifrån och sikta på att komma intill curbsen på vänster sida i höjd med krönet(9:00:19) ner mot Pflanzgarten. Antingen saktar du ner en aning innan krönet eller så gör du det när bilen har "satt sig" efter krönet. Jag föredrar att göra det före krönet, för att sedan kunna gå på gasen direkt efter krönet.

7. Följ vänsterkanten ner i svackan(9:00:20) och sväng svagt höger, så att du med ett rattutslag hamnar nästan intill curbsen i höjd med stolpen som står utanför Armco-räcket på höger sida(9:00:22).

8. Fortsätt med samma rattutslag, så kommer du automatiskt intill höger sida igen där curbsen slutar(9:00:25).

9. Härifrån tar du sikte på att via en svag vänstersväng tangera curbsen på vänster sida en bit efter backkrönet(9:00:28) och fortsätt med samma rattutslag ut till högerkanten.

10. Följ högerkanten tills ett par meter efter att betongstenarna slutat på höger sida(9:00:32).

11. Sväng svagt vänster så att du får bilen rak (VIKTIGT!!!) över "hoppet" och nära curbsen på vänster sida vid Sprunghügel(9:00:34).

12. Följ vänsterkanten nerför backen och lägg i femman.

13. Börja sväng svagt höger ett par/tre billängder innan curbsen slutar på vänster sida, vid ett dräneringsgaller i metall, som är nedsänkt i curbsen(9:00:36

14. Tangera curbsen på höger sida sent, ungefär i höjd med den stora vita skylten på vänster sida om banan(9:00:39).

15. Släpp bilen rakt över krönet och tangera curbsen på vänster sida(9:00:41).

16. Runda svagt curbsen på höger sida(9:00:43) och sikta på att komma intill curbsen på vänster sida där de viker av åt vänster(9:00:46).

17. Följ vänsterkanten tills betongstenarna på vänster sida om banan slutar. Sedan kan du börja bromsa ner och lägga i fyran medan du följer vänsterkanten tills den vita fläcken på asfalten(9:00:51) och starx innan en buske på utsidan av räcket på vänster sida.

18. Här svänger du höger med sikte på att komma intill höger sida där högra sidan av bankanten rätar ut sig.Öppna videon för det här partiet i ett eget fönster > >