Allmänt banåkaforum
Skoghag anmäls till förbundsbestraffning
10 besök senaste veckan (410303 totalt)
<<   1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 86, 87, 88   >>
Fredrik Nyström
Linköping
Här sen Jun 2004
Inlägg: 995PiPPi skrev:
SVEMo Snöskoters senaste utspel i ämnet:
http://www.svemo.se/Grenar/Snoskoter/Nyheter/DeltagandevidavSVEMoejSan . . . .
Citat:
SVEMo Snöskotersektion har beslutat att förare som deltar i tävlingar, som ej är sanktionerade av SVEMo, kommer inte att bli föremål för sektionens framtida satsningar. Det kan t ex vara landslag träningsläger och Topp och Talang. Det åligger varje förare att kontrollera huruvida tävlingen är sanktionerad av SVEMo. Vid osäkerhet kontakta SVEMo snöskoterkoordinator.

Så, unga talanger bör alltså passa sig? Annars riskerar de att bli "märkta", för resten av livet?

Bra PR för snöskotersektionen thumbs up (inte!)

_________________
Fredrik Nyström
EVO VI TME -00
C220 d kombi -16
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13514Svemo har skickat ut ett lite motsägelse fullt brev till klubbar igår/idag med lite hot osv ....

så jag har skrivit ett litet öppet brev med SMAs synpunkter här http://www.svenskamotorsportalliansen.se/smavssvemosbf.html

och det är underskrivet av mig och Petter Fagerström och Sören Östlund.

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Dude
huddinge/sthlm
Här sen Jan 2003
Inlägg: 9500

<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator

Kan inte "någon" lägga upp brevet från svemo/sbf här i tråden.

_________________
En av få som bärgat en äkta F1-bil i Sverige
samt fått Lill-lövis att springa

Anders Bisting
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13514Det här skickade Svemo ut....


Citat:
Klargörande om SVEMo och nya motororganisationer/företag
Det förekommer nu en mängd rykten som rör SVEMo och Konkurrensverkets beslut gällande lojalitetsparagrafen, förbundets rätt att värna sin verksamhet.
Vilka regler gäller?
Förtydligande om vad som gäller och SVEMo's förhållningssätt till annan verksamhet:
- Förare som vill delta i förbundets verksamhet skall även i fortsättningen ha en giltig licens utfärdad av SVEMo.
- Tävlingsfunktionärer som vill agera i motorcykel- och snöskoterverksamhet utanför förbundets verksamhet bör inte räkna med att de kan fortsätta som funktionärer inom SVEMo, de bör alltså välja vilken organisation de vill arbeta inom.
- Klubbar som vill upplåta sina banor till "utomstående" arrangörer av motorcykel- och snöskotersport bör överväga vilken organisation klubben ska tillhöra, att blanda verksamheter kommer inte att fungera i längden, särskilt mot bakgrund av säkerhets och försäkringsfrågor.
Att delta i förbundets verksamhet som förare eller funktionär med en licens utfärdad av någon annan än SVEMo är helt uteslutet. Allt detta är tydliggjort i Nationella Tävlingsreglementet, NT, 3.1.
I texten nedan finns förklaringar, sammanhang och orsaker beskrivna.
Konkurrensverket
Kkv s beslut är på 52 sidor men sammanfattas av Kkv på försättsbladet enligt följande:
Citat/
Konkurrensverkets beslut om åläggande gentemot Svenska Bilsportförbundet.
Konkurrensverket har den 13 maj 2011 beslutat att ålägga Svenska Bilsportförbundet att ändra punkterna 7.1 och 7.2 i sina Gemensamma regler, se vidare bilagt beslut. Konkurrensverket har därmed avslutat utredningen inom ramen för ärende dnr 709/2009 och avser i nuläget inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Beslutet kan ses som vägledande för andra organisationer med liknande regler.
Undertecknat /Gunnel Schön
slut citat/
Beslutet (det är alltså ett beslut inte en dom) är väldigt tydligt och vi kan konstatera att:
- Det enbart gäller Svenska Bilsportförbundet.
- Man inte avser att ta upp något liknande ärende, utredningen är avslutad.
- Beslutet kan ses som vägledande. Det är alltså inte obligatoriskt för SVEMo.
Dagsläget är att beslutet har överklagats till domstol där dom ännu inte fallit. Då ärendet ytterst har att göra med hur Svensk Idrott skall ha rätt att organisera sig så är frågan oerhört omfattande och utgången av en kommande dom är långt ifrån självklar.
SBF har idag följt beslutet från Kkv och i sina stadgar tillåtit verksamhet i andra organisationer förutsatt att tillstånd först givits av SBF. SVEMo har kvar den lydelse som diskuterades fram under förbundsmötet 2010, den anges i Nationellt Tävlingsreglemente (NT) 3.1, denna har inte ändrats till följd av Kkv s beslut.
Nya aktörer
Idag dyker det upp nya aktörer på arrangemangssidan inom motorcykel- och snöskotersport. De flesta av dessa är företag som vill utveckla en affärsidé och göra ekonomisk vinst.
Det är naturligtvis helt lagligt och fritt att starta vilka företag och arrangörsorganisationer man vill och vad det gäller förare/deltagare så får dessa självklart köra där de har lust. De problem som uppstår måste dock göras tydliga:
- Arrangörerna hänvisar oftast till att de" kör enligt SVEMo:s reglemente". Det är inte sant och det bedrägeriet kan sätta både funktionärer och förare i en mycket problematisk situation. SVEMo:s reglemente omfattar bland mycket annat att både bana, tävling och funktionärer skall vara godkänd ur säkerhetssynpunkt, detta är inte fallet med de här arrangemangen. Detta har klargjorts för tillståndsgivarna.
- Det börjar nu anges från arrangörernas håll att deras tävlingar har SM status. Det är inte heller sant. Idag har enbart SVEMo med stöd av RF rätt att avgöra vilka tävlingar som har SM status.(Vi talar här om "riktiga/ officiella" SM inte "påhittade eller hemmagjorda" SM, vem som helst kan kalla sin tävling för SM då begreppet inte är namnskyddat.) Detsamma gäller naturligtvis Nordiska Mästerskap, EM, VM med mera. Enbart SVEMo har den rättigheten.
- De SVEMo- anslutna klubbarna beslutade vid det senaste förbundsmötet att man på inget sätt skall begränsa förarnas möjligheter att köra vilka tävlingar de vill, man skall inte heller förbjuda klubbarna att hyra ut banor till vilken arrangör man vill. Men det skall ställas krav på utbildade funktionärer att inte agera på tävlingar/träningar som inte är godkända av SVEMo. Det är nu fastställt I NT,3.1, grunden till beslutet står naturligtvis att finna i säkerhetsfrågor och därtill kopplade försäkringar, utbildningsfrågor, trovärdighet med mera.
Vad gäller efterlevnad av förbundsmötetsbeslutet om kraven på funktionärerna så kommer SVEMo att följa det då det inte är tänkbart att acceptera att licensiera funktionärer som inte följer regelverk och agerar så att desinformation sprids på ett sätt som äventyrar kvalitet och säkerhet i verksamheten. En följd av Kkv s beslut blir således att vi måste finna en form att kontrollera att regeln efterlevs och aktuella funktionärer får då välja vilken organisation de skall arbeta inom.
Värna verksamheten
Varför vill SVEMo värna verksamheten på det här sättet?
- om man i framtiden vill bedriva tävlingar inom idrott där man ska utse en Svensk Mästare, Europamästare, Världsmästare etc. är det naturligtvis centralt att det sker inom en utpekad organisation, bara den organisationen kan ges rätten att arrangera ett riktigt/officiellt SM, EM, VM. Alternativet är att vi får ett antal organisationer som utser "Svenska Mästare" och tar ut VM trupper. En omöjlig situation.
- De förare och klubbar som en gång ville att motorsport skulle betraktas som "riktig idrott" och därmed slöt sig samman för att bilda SVEMo, ansökte till RF och FIM om att få bli godkända som just den organisation som hade rättigheterna att arrangera mästerskap.
- SVEMo är nu utvecklat under en period på över 75 år, under den tiden har oräkneliga arbetsinsatser och mantimmar lagts ner av ideella ledare och förtroendevalda, klubbar, medlemmar, förare, personal med mera för att bygga upp organisationen till vad den är idag. SVEMo är vad alla dessa personer gjort det till, SVEMo "ägs" av medlemmarna, inte en kommersiell aktör.
Vad skiljer SVEMo från andra aktörer?
Inom SVEMo, till skillnad från en kommersiell arrangör, hittar du idag:
- Mängder av utbildningar för allt från förare till ledare, förtroendevalda och funktionärer. Utbildningsmaterial, utbildare system för detta, samarbeten med SISU och kopplingarna till hela den internationella utbildningsverksamheten har tagit lång tid att ta fram och kräver en omfattande organisation för att fungera och utvecklas.
- Ett väl utvecklat miljöarbete som idag placerat SVEMo's klubbar i topp både nationellt och internationellt vad gäller miljötänkande och miljöförebyggande arbete. Arbetet är och har varit omfattande både personellt och ekonomiskt men är en "livsnödvändighet" för all motorcykel och snöskotersport om man vill överleva på sikt.
- Ett omfattande säkerhetsarbete, som till följd av säsongens tragiska olyckor intensifierats ytterligare. Även här pågår ett stort arbete som inkluderar många förtroendevalda och personal. Vi talar om kontroll av banor, ändringar i regelverk, förbättringar av skyddsutrustning, utbildningar av banfunktionärer, domare, tävlingsledare, förare, föräldrar, med mera. Allt på en nationell och en internationell nivå och i samtliga av SVEMo's grenar.
- Kopplat till ovanstående utvecklas en jour/stöd organisation för att samla upp så mycket kunskap som möjligt vid olyckor och för att så långt som möjligt försöka bistå klubbar, funktionärer, förare och anhöriga vid eventuell olycka. Även detta arbete kostar tid och pengar.
- Inom området olyckor finns också ett omfattande försäkringsskydd för medlemmar i SVEMo. Beskrivningen av detta kräver ett antal rader:
1. Försäkringarna kostar SVEMo ca: 5 miljoner / år, det utgör således ca: en fjärdedel av förbundets totala kostnader, eller om man så vill (en tredjedel av vad som betalas in i förarlicenser).
2. Försäkringarna omfattar tre huvudområden: Personliga försäkringar (finns i alla förarlicenser) beroende på licenstyp så gäller försäkringen nationellt och internationellt förutsatt att tävlingarna finns inom det internationella motorcykelförbundet, FIM. Motortävlingsförsäkring (utbetalningsbelopp upp till 300 miljoner) finns tecknat för alla godkända tävlingar. Försäkringen är lagstadgad och gäller i första hand publik. Banförsäkringar, gäller alla banor som är godkända av SVEMo och då verksamhets bedrivs av klubb som är medlem i förbundet på sätt som anges i regelverken. Övriga försäkringar, som täcker funktionärer, förtroendevalda, ansvar, kanslier, administration med mera finns för medlemsföreningarna i SVEMo och ingår i den basförsäkring för idrottsverksamhet som tecknats av RF. Tilläggsförsäkringar finns inom ett antal områden bland annat en utökad personlig försäkring som kan tecknas av enskilda. (De senare ingår inte i grundutbudet).
3. Inom SVEMo har klubbarna vid förbundsmöte beslutat att försäkringarna skall täckas kollektivt, det innebär att ni alla hjälper varandra med inbetalningarna oavsett var ni bor, vilken tävlingsform eller tävlingsfordon ni använder, hur stor er klubb är, vilken licens ni har etc. Det är således inte möjligt att sätta ett särskilt försäkringsbelopp på enskilda tävlingsformer eller annan enskild kategori.
4. All verksamhet som bedrivs inom SVEMo och enligt SVEMo's regelverk omfattas automatiskt av ovanstående försäkringsskydd. Verksamhet som bedrivs av andra aktörer eller på annat sätt än vad som anges i regelverket omfattas inte av detta försäkringsskydd, och det är då upp till klubben, arrangören, funktionären, publiken, föraren med mera att själva kontrollera eller inskaffa ovanstående och att själv stå för eventuella konsekvenser vid en olycka.
Beträffande det som sagts om försäkringar så gäller dessa enbart då förbundets hela regelverk följs.
- I SVEMo bedrivs idag en mängd verksamheter som har med myndighetskontakter att göra. Vi arbetar aktivt tillsammans med Rikspolisstyrelsen vad gäller att fortlöpande se över och anpassa lagstiftningen kring motortävlingar och motorcykel-/snöskotersport. Vi arbetar med miljömyndigheter centralt, Naturvårdsverket och lokalt, länsstyrelser/ kommuner när det gäller anpassningar och tillståndproblem inom miljöområdet. Vi arbetar centralt och i samarbete med övrig Svensk Idrott, med riksdag och regering för att värna idrottens möjligheter inom ett otal områden där ekonomifrågorna ständigt bearbetas. Vi arbetar vidare med vidareutveckling av verksamhet visavi media.
- Svensk Motorcykel- och Snöskotersport är historiskt enormt framgångsrik internationellt, en nyligen publicerat Finsk masteruppsats i ämnet konstaterar att SVEMo internationellt tillhör de tre absolut främsta nationerna i världen vad gäller VM framgångar. (Beroende på hur man räknar placerar sig SVEMo omväxlande på första eller ner till fjärde plats med stora nationer som Tyskland, England, Italien och Frankrike bakom oss.) om man betraktar verksamheten idag ligger vi fortfarande på mycket hög internationell nivå men vi har tappat inom vissa grenar. Sedan några år har SVEMo därför drivit en kraftfull elitsatsning kallad Topp o Talang, där det uttalade målet är att komma upp på toppnivå inom alla grenarna. Redan tidigare har en sådan satsning skett via Motocrossgymnasiet i Tibro. Även detta arbete är kostnadskrävande och omfattande.
- Internationellt arbete är idag omfattande även inom sektorn förtroendevalda . SVEMo har idag ett betydande antal personer med olika internationella uppdrag, avsevärt fler än storleksmässigt jämförbara förbund. Arbetet avser att genom internationell påverkan kunna arbeta med säkerhets- och miljöfrågor, såväl som regelverk och placeringar av internationella tävlingar i Sverige. Det finns inom SVEMo stora möjligheter för ledare som vill utveckla sig inom olika områden internationellt.
- Satsningar på verksamheten inom Sverige. Totalt avsätts ca: 6 miljoner årligen för satsningar inom de olika grenarna. Sektionerna söker årligen pengar för genomförande av utbildningar, SM tävlingar, utvecklingsarbetet, barn- och ungdomsarbete och mycket mera. Medlen handhas av ideella ledare som helt utan egen ekonomisk vinning arbetar för att utveckla och förbättra just sin verksamhet. Beloppet som avsätts för detta är ca: en fjärdedel av förbundets budget.
- Särskilda satsningar på barnverksamhet har under många år bedrivits inom SVEMo där förbundet också arbetet mycket med ett internordiskt regelverk. Här finns idag obligatorisk utbildning av barn och föräldrar gemensamt, något som är helt unikt, där avsikten är att ge alla inblandade kunskap om i första hand säkerhetsfrågor. Tusentals barn och föräldrar har idag genomgått den så kallade Guldhjälmsutbildningen.
- Sedan ett antal år bedrivs ett utvecklingsarbete kallat Idrottslyftet inom SVEMo, verksamheten är en gemensam satsning av Svensk Idrott och regering/
- riksdag, i SVEMo's fall innebär det att det i dagsläget utbetalats över 9 miljoner direkt till SVEMo- anslutna klubbar för klubbarnas egna utvecklingsprojekt. Alla klubbar är välkomna att söka dessa medel som normalt utbetalas i potter om ca: 30 000/projekt. Pengarna skall gå till utvecklingsprojekt som gynnar barn och ungdom eller på annat sätt breddar föreningens verksamhet så att det kommer in flera utövare i verksamheten.
- Påverkan på förbundets verksamhet sker på ett antal olika sätt. På hemsidan www.svemo.se finns under Förbundsinformation / organisation / organisationsshema en bild över hur det demokratiska påverkansarbetet bedrivs inom förbundet. Den här organisationsmodellen kan utvecklas, avvecklas eller på andra sätt förändras av medlemmarna. Detta sker vid Förbundsårsmötet vart annat år. Innan förbundsårsmötet utkommer en verksamhets/årsberättelse som beskriver hur verksamheten genomförts sedan föregående årsmöte, både i ekonomiska- och verksamhetstermer.
- Förbundets styrelse, som liksom alla andra förtroendevalda arbetar helt ideellt, har för att kunna genomföra det uppdrag de ges av Förbundsmötet inrättat ett kansli. På kansliet arbetar ca: 13-15 personer och verksamheten leds av en generalsekreterare. Kansliets uppdrag är att hjälpa de förtroendevalda att handha och administrera den mycket omfattande verksamheten. Tillgängligheten är hög, arbetstiden svårreglerad och det personliga engagemanget är stort. Det är idag mycket svårt att få arbetstiden att räcka till då de personliga kontakterna med såväl förare som funktionärer ständigt ökar, till detta kommer ständigt önskemål om diverse skärpningar och förändringar av regelverk med mera som ger en stadigt ökande administration.
Den här "genomgången" av vad SVEMo- medlemskapet "innehåller" är långt ifrån komplett. Av ovanstående axplock finns inget hos de nu uppdykande nya kommersiella aktörerna". Detta och mycket till vill vi värna, detta finns bara i SVEMo. Det som nu sker är att enstaka personer med ett personligt ekonomiskt intresse "skrapar bort grädden på kakan" och utnyttjar det klubbarna byggt upp genom att ta enbart utnyttja den del av verksamheten som ger en ekonomisk vinst och lämna åt "någon annan" att ta ansvar för allt som kostar. Den som väljer att engagera sig i någon annan organisation än SVEMo bidrar aktivt till att mycket av ovanstående försämras, och lägger över ansvaret och arbetet på de som blir kvar. Jämför gärna med skatten, vi som betalar skatt betalar gratis sjukvård till den som inte betalar skatt, det kollektiva ansvaret bärs av några, medan fördelarna används av alla.
Skulle den typen av nya organisationer under en längre tid fortsätta att ta bort den ekonomiska grundvalen för SVEMo/Klubbarna behöver den beskrivna verksamheten successivt minskas och arbetsområden tas bort. Det kommer då inte att finnas någon annan organisation som kan ta det gemensamma ansvar gentemot omvärlden i frågor som utbildningar, säkerhetsarbete, miljöarbete, ekonomi, information, myndighetskontakter, nationella och internationella relationer med mera, med mera, som SVEMo tar idag och svensk motorcykel- och snöskotersport skulle sannolikt bli det första idrottsförbundet i Sverige som självvalt förstör sin egen verksamhet. En föga smickrande förstaplats att sträva efter.
Slutligen vill jag be alla arrangörer, klubbar, funktionärer och förare att noga tänka igenom vad man uppnår genom att ansluta sig till den ena eller den andra samt att därefter göra ett tydligt val.
850 kronor? för en försäkring eller SVEMo's licenskostnad för att fortsatt driva hela sporten framåt.
Per Westling
Generalsekreterare
SVENSKA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Fredrik Nyström
Linköping
Här sen Jun 2004
Inlägg: 995Fredrik - SLC skrev:
Det här skickade Svemo ut....


Citat:
Klargörande om SVEMo och nya motororganisationer/företag
...
Slutligen vill jag be alla arrangörer, klubbar, funktionärer och förare att noga tänka igenom vad man uppnår genom att ansluta sig till den ena eller den andra samt att därefter göra ett tydligt val.
...

"Du kan inte både äta kakan och ha den kvar."

_________________
Fredrik Nyström
EVO VI TME -00
C220 d kombi -16
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
steffe
Stockholm N
Här sen Feb 2003
Inlägg: 10725

<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator

BOFH skrev:
Fredrik - SLC skrev:
Det här skickade Svemo ut....


Citat:
Klargörande om SVEMo och nya motororganisationer/företag
...
Slutligen vill jag be alla arrangörer, klubbar, funktionärer och förare att noga tänka igenom vad man uppnår genom att ansluta sig till den ena eller den andra samt att därefter göra ett tydligt val.
...

"Du kan inte både äta kakan och ha den kvar."


om jag nu degar till SBF, SVEMA, SVERA och SMF för att kunna utveckla mig själv för att bli bättre och ha roligt så är det väl min ensak. Det ena utesluter inte det andra.
Jag åberopar inte "points" på mitt ICAkort när jag handlar på Konsum heller men jag har båda och några till.

_________________
/mvh Stefan Björklund
Fear is lack of knowledge. Your problem, my profit!
F1-bärgare
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
P.P.
Kalmar
Här sen Nov 2002
Inlägg: 8705

Hjälpmoderator

Min första tanke är:

Wow, det finns alltså förbund som är sämre än SBF på det här med att inse att det är en föränderlig värld och vi måste nog anpassa oss.

En mer nyanserad fundering är om oss banträffsåkare. Tittar jag i banornas kalendrar så finns det nog mer mc än bilträffar på banorna. SBF upplever jag visar oss ett rätt stor ointresse, ja nästan... förakt är kanske ett stort ord, men åt det hållet. "Vad skall ni ut på banorna om, när ni inte vill tävla?"
Vad är SVEMo:s tankegångar om sånt? Motionsåkare är väl ändå ett rätt välkänt begrepp?

Sen kan jag som juridiskt okunnig inte få ihop raderna

"Beslutet kan ses som vägledande för andra organisationer med liknande regler." (ifrån kkv:s beslut)

och

"Det enbart gäller Svenska Bilsportförbundet." (SVEMo:s tolkning)

Förvirrande...

_________________
mvh Patrik Petersson

Time Attack, är inte det bara en tidsträning?
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
dstr
Helenelund
Här sen Nov 2002
Inlägg: 3100


Trådstartare
P.P. skrev:

En mer nyanserad fundering är om oss banträffsåkare. Tittar jag i banornas kalendrar så finns det nog mer mc än bilträffar på banorna. SBF upplever jag visar oss ett rätt stor ointresse, ja nästan... förakt är kanske ett stort ord, men åt det hållet. "Vad skall ni ut på banorna om, när ni inte vill tävla?"


Inom SBF (dragracingen) finns det två bra exempel på det.

Ena är tidkortsracingen (En dag på strippen). Det tog väl 7-8 år innan SBF anammade det som lockade flest deltagare om året och absolut bästa evenemangen för nyrekrytering och skapade regler/licenser som passade den verksamheten.

Andra är lite spontan körning på gatan. Blackrace dök upp 2002(?) och lockade 100-140 deltagare en vanlig vardagskväll i någon förort, 10 kvällar under säsongen. Många inom SBF såg det som smutsigt och finns det än idag regler/licenser som passar BR?

_________________
/Daniel Azzarri
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
P.P.
Kalmar
Här sen Nov 2002
Inlägg: 8705

Hjälpmoderator

Mig veteligen sköts black racens försäkring utan SBF:s inblandning.

_________________
mvh Patrik Petersson

Time Attack, är inte det bara en tidsträning?
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
dstr
Helenelund
Här sen Nov 2002
Inlägg: 3100


Trådstartare
P.P. skrev:
Mig veteligen sköts black racens försäkring utan SBF:s inblandning.


Precis. Dock så är verksamheten "sanktionerad", så man tappar inte SBF-licensen om man deltar där.

Det man slås av är oförmågan att marknadsanpassa sig. Klubbar som då ville arrangera sådant i egen/SBF's regi kunde(kan?) inte.

_________________
/Daniel Azzarri
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
PiPPi
Nacka
Här sen Dec 2002
Inlägg: 108OK, SVEMo igen.

http://www.svemo.se/Forbundsinformation/Nyheter/Nagratillrattalaggande . . . .

Notera texten i första stycket under rubriken angående Konkurrensverkets beslut och SVEMos svar att " påståendena är i grunden helt felaktiga."

Det finns ingen förklaring i den artikeln till varför SVEMo skriver som dom gör. Sture Fredell skriver däremot att "så kommenteras det särskilt på hemsidan".

Vete katten, jag hittar ingenting på SVEMo.se där någon från SVEMo förklarar påståendet att det är fel att "Konkurrensverket slagit fast att ingen har ensamrätt att sanktionera motortävlingar i Sverige".

Någon?

_________________
PiPPi Willén
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
dstr
Helenelund
Här sen Nov 2002
Inlägg: 3100


Trådstartare
PiPPi skrev:

Vete katten, jag hittar ingenting på SVEMo.se där någon från SVEMo förklarar påståendet att det är fel att "Konkurrensverket slagit fast att ingen har ensamrätt att sanktionera motortävlingar i Sverige".

Någon?


Dom kanske menar delen där dom påstår att domen enbart gäller SBF. (trots att KKV tydligt uttrycker att det gäller alla med liknande verksamhet.)

_________________
/Daniel Azzarri
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
PiPPi
Nacka
Här sen Dec 2002
Inlägg: 108SVEMo.

Kanske att det här har dykt upp tidigare men jag såg det först nu.

Daterat 9 november men det har nog inte länkats till från SVEMos startsida så långt tillbaks i tiden:
http://www.svemo.se/Forbundsinformation/Ledarspalt/SVEMoochnyamotororg . . . .

Att kommentera det hela? Nja, inte jag. Gav upp på mängden av märkliga detaljer efter dom inledande styckena men den mycket vanskliga logiken går som en röd tråd genom hela texten.

Sedan borde Westling ta Stefan Lang i örat för den utomordentligt dåligt skrivna texten. Stefan Lang står som skribent, han (och Westling) borde veta att ska man leva upp till dom bombasmer som målas ut i texten så bör det vara korrekt skrivet. Artikeln är oseriös även i det avseendet.

Men, tror verkligen SVEMo att dom är säkra för anmälan till KKV?

_________________
PiPPi Willén
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Petter Fagerström
Boden
Här sen Nov 2011
Inlägg: 2

Ny på att skriva
inlägg i forumet


PiPPi skrev:
SVEMo.

Kanske att det här har dykt upp tidigare men jag såg det först nu.

Daterat 9 november men det har nog inte länkats till från SVEMos startsida så långt tillbaks i tiden:
http://www.svemo.se/Forbundsinformation/Ledarspalt/SVEMoochnyamotororg . . . .

Att kommentera det hela? Nja, inte jag. Gav upp på mängden av märkliga detaljer efter dom inledande styckena men den mycket vanskliga logiken går som en röd tråd genom hela texten.

Sedan borde Westling ta Stefan Lang i örat för den utomordentligt dåligt skrivna texten. Stefan Lang står som skribent, han (och Westling) borde veta att ska man leva upp till dom bombasmer som målas ut i texten så bör det vara korrekt skrivet. Artikeln är oseriös även i det avseendet.

Men, tror verkligen SVEMo att dom är säkra för anmälan till KKV?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nu finns det en artikel på http://www.sledtrax.se/articles/1112/members/2011-12-04_21_vart/index. . . . . Där Vestling stoppar båda stövlarna i hinken. Än värre är kommentarerna från han som är sammankallande i Skotersektionen Håkan olsson, där har man inte tänkt helt färdigt.

Man berättar från svemos sida varför det är så viktigt att man är lojal mot svemo, då allt kostar en massa pengar. Man förstår inte att förarna kommer att bedriva verksamhet i båda lägrena.

_________________
Petter Fagerström
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
dvorak
Göteborg
Här sen Nov 2007
Inlägg: 1377Jag löser inte ut min SBF-licens 2012 thumbs down

_________________
Peter Sundström
Datsun 280Z, MGB GTS V8, BMW M2
208 varv på Nordschleife
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
PiPPi
Nacka
Här sen Dec 2002
Inlägg: 108Petter Fagerström skrev:
Nu finns det en artikel på http://www.sledtrax.se/articles/1112/members/2011-12-04_21_vart/index. . . . . Där Vestling stoppar båda stövlarna i hinken. Än värre är kommentarerna från han som är sammankallande i Skotersektionen Håkan olsson, där har man inte tänkt helt färdigt.

Man berättar från svemos sida varför det är så viktigt att man är lojal mot svemo, då allt kostar en massa pengar. Man förstår inte att förarna kommer att bedriva verksamhet i båda lägrena.
Tack för den Petter, kanonartikel.

Intressant, det har gått så långt att man numer ser det som stor humor när SVEMo uttalar sig i det här ämnet isf för att bli besviken eller "negativt överraskad".

_________________
PiPPi Willén
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
steffe
Stockholm N
Här sen Feb 2003
Inlägg: 10725

<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator


_________________
/mvh Stefan Björklund
Fear is lack of knowledge. Your problem, my profit!
F1-bärgare
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
AndF
Lund
Här sen Okt 2005
Inlägg: 342

Moderator i ett av underforumen

"Idrottsrörelsen överdriver" - SBF drar ärendet vidare

I maj beslöt Konkurrensverket (KKV) att inte Svenska Bilsportförbundet (SBF) kan ha ensamrätt på att arrangera biltävlingar i Sverige. En månad senare, efter diskussioner med Riksidrottsförbundet, bestämde sig SBF för att överklaga beslutet till Marknadsdomstolen. "Flera ledande företrädare för idrottsrörelsen övertolkar KKV:s beslut rörande tävlingsreglerna för motorsporten", kommenterade KKV vid en presskonferens i dag.

http://www.bilsport.se/news.php?id=98445

_________________


Honda CRX
Porsche Boxster S
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Johan Lekås
Sollentuna
Här sen Aug 2005
Inlägg: 1133KKV:s pressmeddelande http://www.kkv.se/t/NewsPage____7864.aspx
Citat:
Pressmeddelande
2011-12-21
Idrottsrörelsen överdriver

Flera ledande företrädare för idrottsrörelsen övertolkar Konkurrensverkets beslut rörande tävlingsreglerna för motorsporten. Beslutet ska nu prövas i Marknadsdomstolen.

- Konkurrensverket jämställer inte ideella föreningar med företag. Svenska bilsportförbundets (SBF) agerande riktar sig mot de egna leden och de som har funktionärslicens och tävlingslicens och inte mot "konkurrenterna". På så sätt försöker SBF försvåra för "konkurrenterna" genom att skrämma de ideella krafterna i den egna rörelsen, säger Per Karlsson, chefsjurist, vid en pressträff i dag på Konkurrensverket.

- Det kan inte vara rimligt att ideellt arbetande funktionärer riskerar att bli av med sin funktionärslicens om de ställer upp som funktionärer i ett bilsportarrangemang som inte är sanktionerat av SBF. Det kan till exempel gälla enskilda tävlingar som SBF:s klubbar inte arrangerar. Det kan även gälla - vilket är minst lika anmärkningsvärt - helt andra grenar inom motorsport som SBF inte vill befatta sig med. Exempelvis riskerar en amatörrallyförare som deltar i en traktorpullingtävling att bli av med sin SBF-licens som rallyförare.

- Grundproblemet är att licensreglerna inte är proportionerliga i förhållande till SBF:s syften. Det har inget med vare sig ungdomsidrott eller demokrati att göra. Företrädarna för idrotten överdriver också när de påstår att Konkurrensverkets beslut leder till att en fotbollsspelare kan representera flera klubbar eller att det kommer att koras flera olika mästare inom samma grenar och klasser, säger Per Karlsson.
Bakgrund

Det beslut som Konkurrensverket fattade i maj 2011 syftar till att göra det möjligt för fler att kunna arrangera biltävlingar. Enligt Konkurrensverket ska de som har tävlings- eller funktionärslicens från Svenska bilsportförbundet kunna tävla eller vara funktionär vid tävlingar som arrangeras av andra än klubbar som är anslutna till förbundet. Konkurrensverkets beslut innebar att Svenska bilsportförbundet tvingades att ändra i sina regler.

Det kan bara finnas en innehavare av en titel som Sverigemästare i en idrottsgren. Och bara en organisation kan utse vilka personer eller lag som ska representera Sverige i internationella idrottstävlingar. Därmed har idrotten en särart jämfört med andra verksamheter.

Idrottens särart kan motivera vissa begränsningar i licensinnehavarnas handlingsfrihet, exempelvis för att de tävlingar som förbundets klubbar arrangerar ska kunna genomföras på ett rättvist, välordnat och säkert sätt. Men utöver detta ska det vara möjligt för andra än enbart föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet att arrangera tävlingar.

Konkurrensverkets beslut har överklagats av Svenska bilsportförbundet till Marknadsdomstolen, som tar upp målet till prövning under våren 2012.

_________________
Johan Lekås
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
jonthi
Luleå
Här sen Nov 2008
Inlägg: 228steffe skrev:
Fredrik i SvD
http://www.svd.se/sport/de-bara-varnar-sitt-monopol_6693510.svd
http://www.svd.se/sport/stod-pa-630-miljoner-kan-dras-in_6692804.svd

Dessa citat av Mattsson Weijber visar på hur tokigt tankegångarna går inom SBF:

1. "-I dag får klubbarna ett lokalt aktivitetsstöd på 630 miljoner kronor. Snedvrider det konkurrensen? Svaret är ja om Konkurrensverket följer sin logik att jämställa ideella föreningar med företag."

2. "-Det aktuella fallet handlar om att man nu får utbildning i ett specialförbund och sen kan vara kvar i den ideella rörelsen medan man samtidigt öppnar en egen låda. Det är som om en Volvo-anställd samtidigt arbetar som konsult åt ett annat bilföretag, säger hon."

Tydligen går det m.a.o. alldeles utmärkt att jämställas med företag om det gynnar ens egen argumentation, men absolut inte när det går emot! Det bygger dessutom på ett totalt feltänk eftersom den Volvoanställde inte jobbar ideellt utan får betalt för sitt arbete. Jag har ytterst svårt att se motivet till varför jag skulle hindras i mitt ideella arbete för någon organisation för att jag gör ett motsvarande ideellt arbete för en annan.

Det vore onekligen rätt intressant att få följa den påföljande debatten ifall Röda Korset aktivt skulle motarbeta deras medlemmar från att stå med insamlingsbössor på stan på grund av att de gjort samma sak för Rädda Barnen veckan innan, med motiveringen att Rädda Barnens insamlingar riskerar att urholka Röda Korsets framtida intjäningsförmåga och därför skadar förbundet...

MVH Jonas

_________________
Jonas Thiger
Porsche 997 GT3 -08
Porsche 964 turbo -91 SÅLD!
Porsche 964 C2 -90 SÅLD!
PCS 4205
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Magnus Thomé
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 37064

Forumägare
Forumägare

Känns väldigt underligt att en instans under pågående process går ut med en presskonferens med rubriken "Idrottsrörelsen överdriver" och dessutom att hela pressreleasen är skriven som den är skriven. Vad är det som händer egentligen? Det känns ju faktiskt så absurt som om man försöker få SBF att dra tillbaka överklagan, men det kan ju inte vara möjligt! Lattjo är ordet jag stämplar på det hela just nu tills jag vet/förstår lite mer vad som pågår.

_________________
Magnus Thomé
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Allmänt banåkaforum
Skoghag anmäls till förbundsbestraffning
10 besök senaste veckan (410303 totalt)
<<   1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 86, 87, 88   >>


Stöd Rejsa.nu genom att hälsa på hos annonsörerna för att se vad de har att erbjuda. Se alla annonser här > >