Svara på inlägget  Forumlista  ->  Allmänt banåkaforum
Kallelse Årsmöte Audi ClubSport
7709 besök totalt << Föreg. ämne | Nästa ämne >>
   
fpn
SmålandsstenarHär sen Apr 2008
Inlägg: 176


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Feb 2014 21:14     Kallelse Årsmöte Audi ClubSport Citera

Kallelse Årsmöte Audi ClubSport

Ni som varit medlemmar och betalat in årsavgiften för 2013 är härmed kallade till årsmöte den 8:e Mars 2014 i Jönköping klockan 12:00 i VBAB's lokaler på Norra Strandgatan 14.

Vi börjar med enklare lunch.

För att anpassa lokal, mat och fika ber vi er som önskar deltaga att ni anmäler er senast den 24 Februari 2014.
Motioner (alltså om ni vill ta upp något ärende på årsmötet) skall vara styrelsen tillhanda senast 18 Februari för att kunna behandlas innan årsmötet. Anmälan och motioner skickas till ordforande@audiclubsport.se


Agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av två år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.
d) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Allmänt banåkaforum
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Allmänt banåkaforum
Kallelse Årsmöte Audi ClubSport
7709 besök totalt << Föreg. ämne | Nästa ämne >>


Från request till första response:
sec (varav server render 0.134 sec)
Webbrowser render:
sec