Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2019-05-26 Honda Performance Club - Mantorp Park
1486 besök totalt << Föreg. ämne | Nästa ämne >>
   
Daugaard
Stockholm/SkarpnäckHär sen Sep 2008
Inlägg: 191


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  05 Maj 2019 08:01     2019-05-26 Honda Performance Club - Mantorp Park Citera

Hej!

Nu var det återigen dags för årets första bankörning! Alla som uppfyller kraven nedan är välkomna att komma och köra bana med oss. Väl mött!OBS!
Glöm inte 1000kr till startavgiften vid grinden eller förskottsbetala 900, var vänlig och ha jämna pengar vid insläppet så att allt flyter på, det är många bilar som skall in. Vi tar givetvis även Swish nr: 1230 334 235

För er som vill betala in i förväg så sätter ni in 900kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller Swish nr: 1230 334 235
Märk betalningen med ert forums namn inkl "REJSA" och Mantorp 2019...


För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

 Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986
 Stf Banchef Mattias Bågenholm 0707-300215

Inpassage till depån:

Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter.

Kö 1: Honda Performance Club, Rejsaplatser.
Kö 2: Opel Club Sweden, Ford Club Sweden.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

 Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
 Betalat eventuella medlems och startavgifter.
 Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
 Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
 Bruka en enligt Honda Performance Club's regler godkänd bil (se nedan).
 Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

 Bilen skall vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. HPC förbehåller sig rätten att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller målen. (Gäller ej Rejsa)
 Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
 Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
 Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga gäller..
 Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
 I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
 Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
 Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
 Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
 Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
 Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
 Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
 Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
 Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

 Passageraren skall ha fyllt 15 år.
 Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
 Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
 Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
 Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

 Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
 Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
 Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
 Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
 Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
 Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
 Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
 Använda dina backspeglar!
 Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
 Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

 Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
 Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
 Försäkra dig om komradions funktion.
 Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
 Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
 Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

 Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
 I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
 I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
 Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

/Mvh Honda Performance Club

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
http://hondaklubben.com/forum/viewtopic.php?p=668992

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!

Länk till besiktningsprotokoll 2016 (går att använda för 2019): http://hondaklubben.com/files/Besiktningsprotokoll%202016.pdf

Vi syns på Mantorp!


_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande i Hondaklubben* 070-53 41 431
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Daugaard
Stockholm/SkarpnäckHär sen Sep 2008
Inlägg: 191


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  05 Maj 2019 08:02     Citera

En del små justeringar kommer göras i denna text under dagen.


_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande i Hondaklubben* 070-53 41 431
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Cykelbud
StockholmHär sen Sep 2017
Inlägg: 30Tipsa Facebook   Inlägg  07 Maj 2019 04:01     Re: Citera

Hej vad kul!
Hur anmäler man en extra förare och vad kostar det? Polarn vill också hänga med!
/Anders


_________________
Anders ancker
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Daugaard
Stockholm/SkarpnäckHär sen Sep 2008
Inlägg: 191


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  12 Maj 2019 16:21     Re: Citera

Cykelbud skrev:
Hej vad kul!
Hur anmäler man en extra förare och vad kostar det? Polarn vill också hänga med!
/Anders


Om ni ska köra samma bil men 2ggr per timme så är det två anmälningsavgifter. Är det bara ett pass i timmen ni kör så räcker det att polaren har sma licensen.


_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande i Hondaklubben* 070-53 41 431
Senast ändrad av Daugaard, 13 Maj 2019 22:23, ändrad totalt 1 gång
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Daugaard
Stockholm/SkarpnäckHär sen Sep 2008
Inlägg: 191


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  12 Maj 2019 16:22     Citera

Skriv i lista här i tråden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande i Hondaklubben* 070-53 41 431
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
2_slow
SollentunaHär sen Nov 2006
Inlägg: 108Tipsa Facebook   Inlägg  12 Maj 2019 17:12     Re: Citera

Daugaard skrev:
Skriv i lista här i tråden
1. Oskar Eklund
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Oskar Eklund
Trackday bil GT86
E91 320 D
F31 335 D Såld
Lupo GTI Såld
M3 (E36) Såld
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Cykelbud
StockholmHär sen Sep 2017
Inlägg: 30Tipsa Facebook   Inlägg  14 Maj 2019 17:09     Re: Citera

Daugaard skrev:
Skriv i lista här i tråden
1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Anders ancker
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
kingo
trosaHär sen Jan 2014
Inlägg: 39Tipsa Facebook   Inlägg  14 Maj 2019 18:54     Citera

Skriv i lista här i tråden
1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
daniel king
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
WiggeRacing
Här sen Maj 2019
Inlägg: 1

Ny på att skriva
inlägg i forumet


Tipsa Facebook   Inlägg  19 Maj 2019 10:39     Re: Citera

kingo skrev:
Skriv i lista här i tråden
1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5. Daniel Wigren
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Daniel Wigren
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
pasen
StockholmHär sen Jan 2012
Inlägg: 27Tipsa Facebook   Inlägg  20 Maj 2019 10:06     Re: Citera

1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5. Daniel Wigren
6. Håkan Bengtsson
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Richard Lindström
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Påskis
GöteborgHär sen Aug 2009
Inlägg: 49Tipsa Facebook   Inlägg  24 Maj 2019 09:06     Citera

1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5. Daniel Wigren
6. Håkan Bengtsson
7. Jens Göransson
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Jens Göransson
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Jens Herke
StockholmHär sen Nov 2004
Inlägg: 122Tipsa Facebook   Inlägg  24 Maj 2019 20:20     Re: Citera

Påskis skrev:
1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5. Daniel Wigren
6. Håkan Bengtsson
7. Jens Göransson
8. Mikael Berglind
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Jens Herke
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
jespergf
StockholmHär sen Sep 2018
Inlägg: 5Tipsa Facebook   Inlägg  25 Maj 2019 11:06     Citera

är listan till för andra bilmärken? jag och en polare är väldigt sugna på att komma ner och ta några varv imorgon


_________________
Jesper Fors

VW Polo WRC
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
CH
EnköpingHär sen Feb 2017
Inlägg: 29Tipsa Facebook   Inlägg  25 Maj 2019 11:33     Citera

1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5. Daniel Wigren
6. Håkan Bengtsson
7. Jens Göransson
8. Mikael Berglind
9. Christoffer Hasselgren
10.
11.
12.
13.
14.
15.


_________________
Christoffer Hasselgren
Mini Cooper S JCW GP2
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
jespergf
StockholmHär sen Sep 2018
Inlägg: 5Tipsa Facebook   Inlägg  25 Maj 2019 14:05     Citera

1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5. Daniel Wigren
6. Håkan Bengtsson
7. Jens Göransson
8. Mikael Berglind
9. Christoffer Hasselgren
10. Jesper Greiff Fors
11. Rudi Cenik
12.
13.
14.
15.


_________________
Jesper Fors

VW Polo WRC
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Wiklundh
KarlstadHär sen Nov 2002
Inlägg: 361Tipsa Facebook   Inlägg  25 Maj 2019 15:22     Citera

1. Oskar Eklund
2. Anders Ancker
3. Fredrik Casparsson
4. Daniel king
5. Daniel Wigren
6. Håkan Bengtsson
7. Jens Göransson
8. Mikael Berglind
9. Christoffer Hasselgren
10. Jesper Greiff Fors
11. Rudi Cenik
12. Michael Wiklundh
13.
14.
15.


_________________
/Michael Wiklundh
Mégane RS.
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2019-05-26 Honda Performance Club - Mantorp Park
1486 besök totalt << Föreg. ämne | Nästa ämne >>


Från request till första response:
sec (varav server render 0.140 sec)
Webbrowser render:
sec