Svara på inlägget  Forumlista  ->  Allmänt banåkaforum
Audi Clubsport årsmöte 25/1-2020 (2019)
39 besök senaste veckan (626 totalt) << Föreg. ämne | Nästa ämne >>
   
90q20v
HalmstadHär sen Jul 2010
Inlägg: 263


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  02 Jan 2020 14:16     Audi Clubsport årsmöte 25/1-2020 (2019) Citera

Inbjudan till alla betalande medlemmar till årets möte.

Kallelse Årsmöte Audi ClubSport

Ni som varit medlemmar och betalat in årsavgiften för 2019 är härmed kallade till årsmöte Lördagen den 25 januari kl. 10,00. Vi bjuder på frukost.
Vi summerar 2019 och snackar om allt spännande inför 2020 års säsong.

Plats.
Neptunigatan 10, Halmstad.
Det finns möjlighet för övernattning i gästrum för 2 pers.

För att anpassa platser och frukost ber vi er som önskar deltaga att ni anmäler er senast den 22 jan till Emil på tel. 0703161150 el mail ordforande@audiclubsport.se
Motioner (alltså om ni vill ta upp något ärende för beslut på årsmötet) skall vara styrelsen tillhanda senast 11 :e Jan för att kunna behandlas innan årsmötet. Anmälan och motioner skickas till ordforande@audiclubsport.se

Agenda:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. DELTAGARE
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Ordförande för en tid av 2 år.
b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.
d) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor

Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Audi Clubsport genom Ordförande Emil Nilsson


_________________
Emil Nilsson
Ordförande Audi Clubsport
Team Tidsoptimisterna Racing
Audi Club Sport
Allmänt banåkaforum
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
90q20v
HalmstadHär sen Jul 2010
Inlägg: 263


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  26 Jan 2020 20:33     Audi Clubsport Citera

Sportfahrers.


Årsmötet har beslutat om oförändrad medlemsavgift för 2020.
400:- sätts in på Plusgirokonto 37 62 51-5 .
Märk betalningen med namn och medlemsnummer och skriv medl.avg 2020 på betalningen. För nya medlemmar är det EXTRA viktigt att också skicka ett e-post till sekreterare@audiclubsport.se med namn, adress och personuppgifter.

Styrelsen/
Emil Nilsson, Ordförande@audiclubsport.se


_________________
Emil Nilsson
Ordförande Audi Clubsport
Team Tidsoptimisterna Racing
Audi Club Sport
Allmänt banåkaforum
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Allmänt banåkaforum
Audi Clubsport årsmöte 25/1-2020 (2019)
39 besök senaste veckan (626 totalt) << Föreg. ämne | Nästa ämne >>