Allmänt banåkaforum
Skoghag anmäls till förbundsbestraffning
7 besök senaste veckan (410303 totalt)
<<   1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 86, 87, 88   >>
Avregistrerad (14522)

Här sen Nov 2008
Inlägg: 180Så där ja då finns det lite info att läsa om, svemo har jobbat jätte hårt i helgen. En ny tolkning av lojalitetsregeln!
Svemo fyller 75 år i år det märks kanske!


SVEMos förbundsmöte har diskuterat frågan om hur tävlingar som saknar förbundets godkännanden ska hanteras.


Förändringar i 3.1 , Lojalitetsparagrafen.I samband med förbundsmötet diskuterade medlemmarna hur NT § 3.1, Lojalitetsparagrafen, skall formuleras och efterlevas.

Bakgrunden är följande: NT § 3.1 reglerar hur medlemmarna har valt att ställa krav på sig själva vad det gäller att följa de gemensamma regelverken. Här sägs, mycket förenklat, att den som valt att vara med i SVEMo inte skall befatta sig med tävlingar som inte är godkända av förbundet.

Den här typen av lojalitetsparagrafer finns inom hela idrottsrörelsen och är i sin förlängning det som utgör grunden för att man ska kunna köra SM, EM och VM. Enbart EN tävlingsarrangör/organisation kan utse en Mästare, finns det flera konkurrerande organisationer så uppstår situationen att man få två eller flera mästare. Detta är en del av bakgrunden till att skrivningen funnits inom idrottsrörelsen sedan den startade.

För SVEMo gäller dessutom att vi bedriver en tämligen riskfylld verksamhet vilket gör att säkerheten måste regleras ordentligt och på samma sätt. Det vill säga enligt ett och samma reglemente.Privata aktörer ifrågasätter idag idrottsrörelsens rätt att formulera den här typen av regler. De anför att regelverken är konkurrenshämmande och därmed förhindrar privatpersoner eller företag att bedriva tävlingsverksamhet. De hänvisar också till konkurrenslagstiftningen och menar att ex. SVEMo i kraft av sin storlek hindrar andra att bedriva affärsverksamhet i motorcykeltävlingar. Hela frågan är mycket komplex och ger följdverkningar inom ett otal områden inte minst inom säkerhets-, och ansvarsområdena.Vid förbundsmötet den 10 april gav medlemmarna styrelsen rätt att formulera om NT 3.1 för att ge den en öppnare formulering men ställde samtidigt krav på att skrivningen skall vara så tydlig som möjligt och lösa frågan på förarnivå, funktionärsnivå och klubbnivå. I detta fall skall särskild vikt läggas vid säkerhetstänkandet.

Utgångspunkten är att formuleringen av 3.1 inte får strida mot förbundets Ändamålsparagraf, dvs. 1 kapitlet, paragraf 1 i stadgarna (portalparagrafen) som reglerar SVEMo:s uppdrag.Ny formulering av NT 3.1:

3.1 Efterlevnad av stadgar och regler

Klubb som är medlem i SVEMo och medlem av sådan klubb eller medlem av SVEMo Styrelse, dess kommittéer och sektioner eller annan representation för SVEMo ska lojalt följa gällande stadgar, tävlingsreglementen och utfärdade regler.Varje arrangemang inom definitionen ?otorcykel- och snöskotertävling?som genomförs utan SVEMo sanktion innefattas i begreppet olicensierad tävling.SVEMo frånsäger sig allt ansvar för den som tillhör SVEMo enligt ovan, i samband med deltagande i olicensierad tävling. Inga som helst försäkringar genom SVEMo gäller i sådant fall.För klubb som är medlem i SVEMo och för den som innehar av SVEMo utfärdad funktionärslicens, är det inte tillåtet att aktivt delta i organiserande och genomförande av olicensierad tävling och kan anmälas till bestraffning.För klubb som är medlem i SVEMo är det inte tillåtet att på något som helst sätt marknadsföra information kring olicensierade tävlingar genom sina kanaler och kan anmälas till bestraffning.

På banor eller anläggningar, där det finns av SVEMo utfärdad gällande banlicens, frånsäger sig SVEMo allt ansvar för all verksamhet utan SVEMo sanktion och att inga som helst försäkringar från RF eller SVEMo då gäller.I vissa grenar har överenskommelser gjorts med annan organisation om samverkan. Dessa överenskommelser anges i respektive SR.Effekter på förarnivå

Det är från och med införandet av den nya skrivningen 3.1 (detta sker genom ändring av NT och publicering av den nya skrivningen på hemsidan samt via Motorkalendern) möjligt för förare att delta i arrangemang genomförda av privatpersoner eller företag utanför SVEMo. Dock gäller följande:

Då en förare deltar i ett arrangemang som inte är godkänt enligt SVEMo:s regelverk tar förbundet inget ansvar över huvud taget, detta innebär bland annat att inga licensförsäkringar gäller, inga möjligheter till protester eller nyttjande av de juridiska systemen kan åberopas. Förare som deltar i landslagsverksamhet, Topp o Talang, Motocrossgymnasiet eller på annat sätt är föremål för särskilda satsningar från förbundet kan inte delta i icke godkända tävlingar och arrangemang om de vill fortsätta att ta del av förbundssatsningen.


Effekter på funktionärsnivå

I och med införandet av den nya 3.1 kommer det att ställas tydligare krav på licensierade funktionärer. Den som väljer att utbilda sig som licensierad funktionär i SVEMo får inte delta i arrangerandet, eller vara aktiva vid genomförandet av tävlingar som inte är godkända av SVEMo. Då man beslutar sig att arbeta som funktionär accepterar man de stadgar förbundet har, detta gäller särskilt Ändamålsparagrafen. Den som arbetar som licensierad funktionär vid icke godkända arrangemang kan komma att få sin SVEMo-licens indragen.Effekter på klubbnivå

Klubben ges i och med den nya formuleringen möjlighet att upplåta sin bana till en privat arrangör. Om man som klubb upplåter sin anläggning till genomförande av icke SVEMo-godkänt arrangemang så ställer man sig med det beslutet helt utanför förbundets ansvarsområden. Samtliga RF och SVEMo försäkringar gäller inte i samband med sådant arrangemang. Dessa försäkringar omfattar idag:

förare
funktionärer
publikklubbens anläggning
bana
personal/förtroendevalda
Med detta vill vi göra klubbarna uppmärksamma på att dessa försäkringar är nödvändiga och då får införskaffas på annat sätt. För att inte bryta mot Ändamålsparagrafen måste klubben följa de säkerhetsregler som gäller inom SVEMo.Genomförande av tävling enligt SVEMo: s regelverk

Idag förekommer ofta ovanstående formulering i annonser för privata tävlingar och arrangemang. Texten är osann och kan betraktas som falsk marknadsföring då den ger intryck av att man arrangerar tävlingen med godkännande av SVEMo. En SVEMo-godkänd tävling som arrangeras enligt SVEMo:s regelverk följer samtliga regelverk som är uppställda, därav godkännandet. Är tävlingen inte godkänd följer den inte regelverken.

_________________
Avregistrerad användare
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Niklas Falk
Fixhult
Här sen Apr 2004
Inlägg: 16126"Marknadföringsförbudet" är ju i en tolkning munkavle och censur (tex klubb"ägd" hemsida/forum/bildgalleri).

Undrar om detta gör att det kommer att strömma funktionärer till Svemo...

Undrar vad SBF hittar på?

_________________
Niklas Falk
www.MX5RacingClub.se www.SPVM.se www.SVKG.se
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13514Det här är den viktiga som Svemo nu ändrat på

Effekter på förarnivå

Det är från och med införandet av den nya skrivningen 3.1 (detta sker genom ändring av NT och publicering av den nya skrivningen på hemsidan samt via Motorkalendern) möjligt för förare att delta i arrangemang genomförda av privatpersoner eller företag utanför SVEMo. Dock gäller följande:

Då en förare deltar i ett arrangemang som inte är godkänt enligt SVEMo:s regelverk tar förbundet inget ansvar över huvud taget, detta innebär bland annat att inga licensförsäkringar gäller, inga möjligheter till protester eller nyttjande av de juridiska systemen kan åberopas. Förare som deltar i landslagsverksamhet, Topp o Talang, Motocrossgymnasiet eller på annat sätt är föremål för särskilda satsningar från förbundet kan inte delta i icke godkända tävlingar och arrangemang om de vill fortsätta att ta del av förbundssatsningen.


vilket gör att det är fritt fram nu för förare att delta i vad dom vill....

för klubbar är det heller inget bekymmer....... eftersom om dom vill göra något inom SMA så kan dom starta en annan klubb eller låta någon privatperson stå för tillståndet eller företag ... då det inte måste vara en klubb som har tillståndet för SMAs del.....

så goda nyheter från Svemo som backat rejält från föregående hårda linje när alla förare skulle bestraffas.... Och jag tror personligen att SBF kommer med något liknande snart......

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Farbror Muggen
Kårsta ytterområde
Här sen Nov 2008
Inlägg: 112Glenn ocklund skrev:

Effekter på klubbnivå

Klubben ges i och med den nya formuleringen möjlighet att upplåta sin bana till en privat arrangör. Om man som klubb upplåter sin anläggning till genomförande av icke SVEMo-godkänt arrangemang så ställer man sig med det beslutet helt utanför förbundets ansvarsområden. Samtliga RF och SVEMo försäkringar gäller inte i samband med sådant arrangemang.
.


Får vi åka 5papp på ticksta nu =)

_________________
Magnus Danielsson

Mk Brum Brum, (örn örn)

www.mkbrumbrum.se/coppermine
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
steffe
Stockholm N
Här sen Feb 2003
Inlägg: 10729

<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator

Farbror Muggen skrev:
Glenn ocklund skrev:

Effekter på klubbnivå

Klubben ges i och med den nya formuleringen möjlighet att upplåta sin bana till en privat arrangör. Om man som klubb upplåter sin anläggning till genomförande av icke SVEMo-godkänt arrangemang så ställer man sig med det beslutet helt utanför förbundets ansvarsområden. Samtliga RF och SVEMo försäkringar gäller inte i samband med sådant arrangemang.
.


Får vi åka 5papp på ticksta nu =)


Kul för SBF som då inte får nyttja RF's försäkringar på svenska motorbanor

_________________
/mvh Stefan Björklund
Fear is lack of knowledge. Your problem, my profit!
F1-bärgare
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Nillet
Eslöv, Skåne
Här sen Okt 2004
Inlägg: 3553Det lär alltså bli omöjligt att hitta funktionärer på SMA-arrangemang...
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Qaz
Uppsala
Här sen Okt 2004
Inlägg: 926Har inte motorsporten svårt att få ihop (gratisarbetande) funktionärer? Eller är det har svemo klarat det bättre än sbf?

Känns lite avigt att göra det till en nackdel att ha funktionärslicens.

Men det är ju bra att det gått fram att den tidigare hållningen fungerar längre . Även om inställningen känns ganska omodern fortfarande.

"Insläpade i framtiden sparkandes och skrikandes", som så många andra organisationer med några år på nacken.

Edit: Läste lite fel, trodde det stod att funkionärer inte fick delta i andra evenemang (som förare), men det är nog inte den rimliga tolkningen, så min invändingen är väl inte lika stark.

_________________
Markus Ålind
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Arne Lindgren
Bålsta
Här sen Dec 2004
Inlägg: 1623SVEMo skrev:
Effekter på funktionärsnivå

I och med införandet av den nya 3.1 kommer det att ställas tydligare krav på licensierade funktionärer. Den som väljer att utbilda sig som licensierad funktionär i SVEMo får inte delta i arrangerandet, eller vara aktiva vid genomförandet av tävlingar som inte är godkända av SVEMo. Då man beslutar sig att arbeta som funktionär accepterar man de stadgar förbundet har, detta gäller särskilt Ändamålsparagrafen. Den som arbetar som licensierad funktionär vid icke godkända arrangemang kan komma att få sin SVEMo-licens indragen.

om jag arbetar som icke licensierad då? Dvs inte visar upp en eventuell licens.. Dom menar rätt men korrekturläser inte.


SVEMo skrev:

Klubben ges i och med den nya formuleringen möjlighet att upplåta sin bana till en privat arrangör. Om man som klubb upplåter sin anläggning till genomförande av icke SVEMo-godkänt arrangemang så ställer man sig med det beslutet helt utanför förbundets ansvarsområden. Samtliga RF och SVEMo försäkringar gäller inte i samband med sådant arrangemang.
Dessa försäkringar omfattar idag:


Dom var ju så duktiga och skrev "Inga som helst.." överallt annars. Om inte samtliga gäller kan ju en delmängd gälla.. Korrekturläsning eller otur-när-dom-tänker.

_________________
Arne Lindgren
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Visa användarens profil
Citera
Avregistrerad (14522)

Här sen Nov 2008
Inlägg: 180För funktionärer som jobbar hos oss gäller anonymitet, det kan vara svårt för svemo att veta vad dessa heter. Svemo har backat på allt utom för funktionärer som utbildats av svemo, "dessa kan komma bli av med sin licens" där gissar jag att dom samlade jurister från RF mm har varit så fyndiga att dom försöker använda lagrumet som likställs med arbetsplats regeler där en funktionär som utbildats av svemo är lika som en anställd med utbildning av sitt företag och då kan man kräva lojalitet. Fyndigt att snegla på arbetsmarknads regler och inte RF stadgar

_________________
Avregistrerad användare
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13514Vi har ju nu fått svemo att ändra sig om förarna, men vi fortsätter ju samma job för funkisarna och jag tror vi kommer vine det med.

Men det handlar om ledande funkisar. Och det Finns sätt Att komma runt svemos nuvarande inställning ändå för doom som vill jobba SMA evenemang

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Avregistrerad (14522)

Här sen Nov 2008
Inlägg: 180Vad tror du Fredrik om vi anställer funktionärer och svemo försöker motarbeta dessa, tror du AD prövar fallet åt oss

Fredrik - SLC skrev:
Vi har ju nu fått svemo att ändra sig om förarna, men vi fortsätter ju samma job för funkisarna och jag tror vi kommer vine det med.

Men det handlar om ledande funkisar. Och det Finns sätt Att komma runt svemos nuvarande inställning ändå för doom som vill jobba SMA evenemang

_________________
Avregistrerad användare
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13514Glenn ocklund skrev:
Vad tror du Fredrik om vi anställer funktionärer och svemo försöker motarbeta dessa, tror du AD prövar fallet åt oss

Fredrik - SLC skrev:
Vi har ju nu fått svemo att ändra sig om förarna, men vi fortsätter ju samma job för funkisarna och jag tror vi kommer vine det med.

Men det handlar om ledande funkisar. Och det Finns sätt Att komma runt svemos nuvarande inställning ändå för doom som vill jobba SMA evenemang


Det är väl en möjlighet framöver...... men det räcker nog fint med jobbet som KKV gör.....

målet som KKV håller nu handlar inte bara om förarna utan även funktionärerna....... det är ju klart att det ska vara samma rörlighet för dom..... Och Svemo har ju insett att vi har förmodligen helt rätt med förarna.. Och varför skulle det inte vara likadant för funktionärer?

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
lindgren
Katrineholm
Här sen Jul 2003
Inlägg: 2565Fredrik - SLC skrev:
Glenn ocklund skrev:
Vad tror du Fredrik om vi anställer funktionärer och svemo försöker motarbeta dessa, tror du AD prövar fallet åt oss

Fredrik - SLC skrev:
Vi har ju nu fått svemo att ändra sig om förarna, men vi fortsätter ju samma job för funkisarna och jag tror vi kommer vine det med.

Men det handlar om ledande funkisar. Och det Finns sätt Att komma runt svemos nuvarande inställning ändå för doom som vill jobba SMA evenemang


Det är väl en möjlighet framöver...... men det räcker nog fint med jobbet som KKV gör.....

målet som KKV håller nu handlar inte bara om förarna utan även funktionärerna....... det är ju klart att det ska vara samma rörlighet för dom..... Och Svemo har ju insett att vi har förmodligen helt rätt med förarna.. Och varför skulle det inte vara likadant för funktionärer?


Något nytt under solen?

_________________
Igen kunskap är så värdelös som att kunna ett telefonnummer på ett ungefär...
----
/Lasse Lindgren
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13514lindgren skrev:
Fredrik - SLC skrev:
Glenn ocklund skrev:
Vad tror du Fredrik om vi anställer funktionärer och svemo försöker motarbeta dessa, tror du AD prövar fallet åt oss

Fredrik - SLC skrev:
Vi har ju nu fått svemo att ändra sig om förarna, men vi fortsätter ju samma job för funkisarna och jag tror vi kommer vine det med.

Men det handlar om ledande funkisar. Och det Finns sätt Att komma runt svemos nuvarande inställning ändå för doom som vill jobba SMA evenemang


Det är väl en möjlighet framöver...... men det räcker nog fint med jobbet som KKV gör.....

målet som KKV håller nu handlar inte bara om förarna utan även funktionärerna....... det är ju klart att det ska vara samma rörlighet för dom..... Och Svemo har ju insett att vi har förmodligen helt rätt med förarna.. Och varför skulle det inte vara likadant för funktionärer?


Något nytt under solen?


njae..... juristerna håller fortfarande på och skriver dokument och utreder alla möjliga påverkningar detta kan få på idrott i stort........ har haft lite telefonmöten med KKV bara och något slutdatum vågar dom inte ge men dom säger att dom hoppas på beslut innan årskiftet....... vilket jag med gör....

men under tiden är det ju business as usual iaf....... allt funkar ju ändå som det är.

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Lelle
Stockholm
Här sen Jun 2004
Inlägg: 140En kompis hittade följande text ang negativ föreningsfrihet

Rätt att avstå
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller även en bestämmelse om så kallad negativ föreningsfrihet: "ingen får tvingas att tillhöra en förening". Någon motsvarande bestämmelse finns varken i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter eller Europakonventionen. Europadomstolen har emellertid i ett mål rörande Island uttalat att rätten att inte vara medlem i en facklig förening är inbegripen i föreningsfriheten.
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?action=pod_show& . . . .En tanke som slog oss, vad händer om någon ringer till SBF/Svemo, och vill ha ut en licens?
Självklart frågar SBF/Svemo då om klubbtillhörighet och då svarar man, "ingen får tvingas att tillhöra en förening", enligt ovan, tror ni att man får ut en licens då?
Hmmm, klurigt, klurigt...

//Lelle
Ps. Gott nytt föresten

_________________
Lelle Olsson
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
PiPPi
Nacka
Här sen Dec 2002
Inlägg: 108Hittade en liten pärla på http://tinyurl.com/24mm7qc

[url]www.konkurrensverket.se/upload/Filer/om_Konkurrensverket/Internationell%20roll/oecd/DAF-COMP-WD(2010)54%20Sweden.pdf[/url]

Det gäller ett diskussionsunderlag från KKV inför ett möte i juni i ett av OECD-organen som pysslar med sånt här.

"SMA-fallet" inleds på sidan 4, under "2.1 The Motorsport Case".

_________________
PiPPi Willén
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
steffe
Stockholm N
Här sen Feb 2003
Inlägg: 10729

<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator

Nu har Karin Mattsson Weijber på RF gjort ett offentligt debattinlägg
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-hot-mot-idrottens-karna_59936 . . . .

_________________
/mvh Stefan Björklund
Fear is lack of knowledge. Your problem, my profit!
F1-bärgare
Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Naqref
Christianstad/Scania
Här sen Jul 2005
Inlägg: 3300Det var en rackarns massa människor som stod bakom det inlägget i debatten. Alla med intresse i att upprätthålla nuvarande ordning. Föga förvånade.

_________________
Anders Eriksson
Nu med fröken senap. Renå Twingo -96. Aka Mlle Dijon.
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Erik B
Stockholm
Här sen Nov 2002
Inlägg: 5158

Namndispens
Namndispens

Naqref skrev:
Det var en rackarns massa människor som stod bakom det inlägget i debatten. Alla med intresse i att upprätthålla nuvarande ordning. Föga förvånade.


Skriv på, eller... thumbs down

_________________
Erik B
Såld: Megane RS Cup 250
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Fredrik - SLC

Här sen Nov 2002
Inlägg: 13514Helt klart så har hela den här frågan väckt väldigt mycket känslor, där jag har smutskastats och paria-märkts personligen från förvånansvärt många som idag sitter på olika nivåer av maktpositioner inom bil och mc-sportens förbund.

och nu även så har RFs ordförarande tagit upp stafettpinnen och benämner min kamp för rättvisa att det är ett hot mot idrotten.

Det som jag ser och förstår med viss glädje är att KKV börjar närma sig ett avgörande och att både jag, RF, SBF och Svemo inser att jag kommer vinna målet.

och att nu har SBF/Svemo låtit Karin Mattson att försöka jobba med opinion förutom att dom lägger stora pengar på Settervalls advokatbyrå som håller på med olika överklaganden och inlägg i mängder till KKV för att förhala processen. (vilket självklart dom har full juridisk rätt till enligt svensk lagstiftning)

Frågan däremot är det ok att lägga flera miljoner av SBFs medlemmars pengar på det här målet? Visst jag förstår att om SBF vinner så kan man lätt ta tillbaka dom pengarna genom att höja lite förarlicens-avgifter.

SMA startar nu en stödmedlemskap som kommer finnas om en stund på vår webb om det är någon som vill stödja oss i kampen mot goliat och främja det fria valet även inom sportens värld.

Fredrik Skoghag
Svenska Motorsport Alliansen.

_________________
Fredrik SLC
Kontaktuppgifter http://slc.se/?page_id=12
Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida Visa användarens profil
Citera
Adam_K
Stockholm
Här sen Jul 2006
Inlägg: 29Just nu: 1 pers gillar artikeln, 16 gillar Pajazzos mot-kommentar.

steffe skrev:
Nu har Karin Mattsson Weijber på RF gjort ett offentligt debattinlägg
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-hot-mot-idrottens-karna_59936 . . . .

_________________
Adam Kaijser
Skicka personligt meddelande Visa användarens profil
Citera
Allmänt banåkaforum
Skoghag anmäls till förbundsbestraffning
7 besök senaste veckan (410303 totalt)
<<   1, 2, 3 ... 44, 45, 46 ... 86, 87, 88   >>


Stöd Rejsa.nu genom att hälsa på hos annonsörerna för att se vad de har att erbjuda. Se alla annonser här > >