Nyheter      Kalender      Banor      Nürburgring      Arrangörer      R-Däck      Forum      Varvtider/Loggar
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2017-07-16 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen
tråden läst  
4473 ggr 
<< Föreg. ämne | Nästa ämne >>

1, 2  Nästa>>
 
   
RickardEM
Vedevåg

Här sedan: 15 Dec 2007
Inlägg: 16
Tipsa Facebook   Inlägg  19 Jun 2017 09:10     2017-07-16 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen Citera

Välkommen till FORD CLUB SWEDEN's banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 16 juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance och Opel Performance Club.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
- Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073-0224509

Inpassage till depån:
- Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
- Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
- Betalat eventuella medlems och startavgifter.
- Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring (engångslicenser för 150:- finns att köpa på plats).
- Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
- Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
- Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
- Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
- Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
- Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
- "Racebilar" (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
- Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
- I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
- Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
- Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
- Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
- Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
- Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
- Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
- Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
- Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
- Passageraren skall ha fyllt 15 år.
- Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
- Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
- Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
- Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
- Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
- Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
- Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
- Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
- Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
- Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
- Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
- Använda dina backspeglar!
- Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
- Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART/VIT = körpass slut, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
- Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
- Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
- Försäkra dig om komradions funktion.
- Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
- Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
- Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:
- Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
- I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
- I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
- Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:
07:45 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Varmt välkomna!

MVH,
Rickard


_________________
Rickard Ribbing


Senast ändrad av RickardEM, 19 Jun 2017 09:14, ändrad totalt 1 gång
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
RickardEM
Vedevåg

Här sedan: 15 Dec 2007
Inlägg: 16
Tipsa Facebook   Inlägg  19 Jun 2017 09:13     Citera

Hej på Er!

Om du inte är medlem i Ford-, Honda- eller Opelklubben så har du möjlighet att köra ändå. Vi har öronmärkt 25 platser till denna banträff åt Er på Rejsa. Först till kvarn gäller...

Startavgift: 900kr (antingen förskottsbetalning eller betalning på plats)

Anmälda förare som har förskottsbetalat kommer att markeras med betalt så fort pengarna har kommit in och registrerats.

När ni registrerar Ert intresse så skriv användarnamn och bil. PM:a mig sedan Erat regnummer, mobiltelefon och meddelande på betalningen (förslagsvis bilens registreringsnummer).

Bankgiro: 356-5223
Swish: 123 666 18 88

Exempelvis: 0. RickardEM, Ford Ka

Välkomna!

1. Lars Falk, Toyota GT86 [Betalt]
2. Ronny Lundvall, Peugeot 206 [Betalt]
3. Jocke, Mitsubishi Colt [Betalt]
4. Peter Fröjd, BMW M3 [Ej betalt]
5. Niklas Rydh, Mazda 3 MPS [Ej betalt]
6. Stefan Ericsson, Lotus Exige [Betalt]
7. Tony Johansson Lupo GTI. [Ej betalt]
8. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper GP2 [Ej betalt]
9. Andrej Lind, Lotus Exige S [Ej betalt]
10. Rickard Lindkvist, BMW M3 [Ej betalt]
11. Lennart Pettersson, Mazda RX8 r3 [Ej betalt]
12. Rolf Östling, Mazda RX8 r3 [Ej betalt]
13. Osmond Ampin, Porsche Cayman [Ej betalt]
14. Emil Gustavsson, Suzuki Swift [Ej betalt]
15. Göran Svensson, Focus RS [Betalt]
16. Fredrik Berglund, BMW M3 E46 [Ej betalt]
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

\Rickard


_________________
Rickard Ribbing


Senast ändrad av RickardEM, 15 Jul 2017 23:35, ändrad totalt 20 gånger
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Lars Falk
Bromma<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator

Här sedan: 07 Nov 2002
Inlägg: 11830
Tipsa Facebook   Inlägg  22 Jun 2017 14:48     Citera

1. Lars Falk, Toyota GT86


_________________

Rice and shine


Senast ändrad av Lars Falk, 25 Jun 2017 13:19, ändrad totalt 1 gång
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
peter_racingteam
Kumla

Här sedan: 14 Jan 2012
Inlägg: 48
Tipsa Facebook   Inlägg  23 Jun 2017 11:36     Citera

2.Peter johansson volvo v40


_________________
Peter Johansson
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Wirf
StockholmNy på att skriva
inlägg i forumet


Här sedan: 31 Okt 2008
Inlägg: 5
Tipsa Facebook   Inlägg  25 Jun 2017 10:17     Citera

4. Jocke, Mitsubishi Colt


_________________
Joakim Wirf
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Peppe Fröjd
Motala

Här sedan: 08 Jan 2003
Inlägg: 770
Tipsa Facebook   Inlägg  25 Jun 2017 13:43     Citera

5. Peter Fröjd Bmw m3


_________________
Peter Fröjd
--------------
BMW M3 E36 -95
Renault Megane RS -11
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
wolf
västerås

Här sedan: 03 Okt 2005
Inlägg: 90
Tipsa Facebook   Inlägg  29 Jun 2017 19:55     Re: Citera

1. Lars Falk, Toyota GT86 [Betalt]
2. Ronny Lundvall, Peugeot 206 [Betalt]
3. Peter Johansson, Volvo V40 [Ej betalt]
4. Jocke, Mitsubishi Colt [Betalt]
5. Peter Fröjd, BMW M3 [Ej betalt]
6. Niklas Rydh, Mazda 3 MPS [Ej betalt]
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.


_________________
/Niklas Rydh
Mazda 3 MPS -2007
~ 310hk ~ 500nm
Västerås
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Ser
KöpingNy på att skriva
inlägg i forumet


Här sedan: 13 Apr 2014
Inlägg: 14
Tipsa Facebook   Inlägg  29 Jun 2017 22:43     Citera

Stefan Ericsson lotus exige


_________________
Stefan Ericsson
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
jonne
Borås

Här sedan: 30 Jan 2008
Inlägg: 231
Tipsa Facebook   Inlägg  02 Jul 2017 12:54     Citera

Hur ser det ut på årets körningar. Tillämpar ni fortfarande avkylningskörning ute på landsvägen ???
Eller har det blivit som alla andra arrangörer. På banan.


_________________
Jonas Andersson.

Kör Volvo 244 Turbo på bana.

Volvo 850 på sommaren.

Ford Sierra på vintern.
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
RickardEM
Vedevåg

Här sedan: 15 Dec 2007
Inlägg: 16
Tipsa Facebook   Inlägg  02 Jul 2017 15:07     Re: Citera

jonne skrev:
Hur ser det ut på årets körningar. Tillämpar ni fortfarande avkylningskörning ute på landsvägen ???
Eller har det blivit som alla andra arrangörer. På banan.


Hej!

Vi kör som vi brukar, när vi flaggar av passet så är det helt ok att köra sista varvet i lugn takt och kyla ner bilen.
Att ha någon som kör ett kylvarv mitt i passet är inget som vi som arrangörer vill ha då fartskillnaden gör att risken ökar att någon missbedömmer situationen och en olycka inträffar.
Dessutom brukar det stå folk som ska ut och köra som måste vänta på att bli utsläppta (vi har ett max antal som kan vara ute samtidigt på banan så att det inte blir för grötigt), så om man ser till att ta och kyla bilen på landsvägen istället så flyter det på mycket bättre.

MVH,
Rickard


_________________
Rickard Ribbing
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Johan H
Namndispens
Namndispens

Här sedan: 02 Jun 2003
Inlägg: 237
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Jul 2017 12:33     Citera

Den information jag har fått är att ni från och med nu skall göra som alla andra och börja använda er av målflagga vid huvudposteringen när passet är avslutat, så att alla får ett avkylningsvarv.

Är det fel uppfattat?


_________________
Johan H
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
RickardEM
Vedevåg

Här sedan: 15 Dec 2007
Inlägg: 16
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Jul 2017 13:22     Re: Citera

Johan H skrev:
Den information jag har fått är att ni från och med nu skall göra som alla andra och börja använda er av målflagga vid huvudposteringen när passet är avslutat, så att alla får ett avkylningsvarv.

Är det fel uppfattat?


Hej!

Det stämmer, när vi avslutar ett körpass kommer vi att flagga av med målflagg vid huvudposteringen och man har resten av varvet på sig att kyla ner bilen och ta sig till depån.
Om vi tvingas avsluta ett körpass tidigt på grund av en avåkning eller av någon annan anledning så kommer vi att använda rödflagg på alla bemannade posteringar för att man ska bli uppmärksam på att det något inte är som det ska och man tar sig till depån i lagom takt.

MVH,
Rickard


_________________
Rickard Ribbing
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Johan H
Namndispens
Namndispens

Här sedan: 02 Jun 2003
Inlägg: 237
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Jul 2017 13:44     Re: Citera

RickardEM skrev:

Det stämmer, när vi avslutar ett körpass kommer vi att flagga av med målflagg vid huvudposteringen och man har resten av varvet på sig att kyla ner bilen och ta sig till depån.
Om vi tvingas avsluta ett körpass tidigt på grund av en avåkning eller av någon annan anledning så kommer vi att använda rödflagg på alla bemannade posteringar för att man ska bli uppmärksam på att det något inte är som det ska och man tar sig till depån i lagom takt.


Tack!
Det har varit förvirrande och konstigt att ni tidigare valt att använda rödflagga på alla posteringar vid avslutat pass. Som förare vet man då inte om det hänt något allvarligt eller om passet är slut..


_________________
Johan H
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
jonne
Borås

Här sedan: 30 Jan 2008
Inlägg: 231
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Jul 2017 20:15     Re: Citera

Johan H skrev:
RickardEM skrev:

Det stämmer, när vi avslutar ett körpass kommer vi att flagga av med målflagg vid huvudposteringen och man har resten av varvet på sig att kyla ner bilen och ta sig till depån.
Om vi tvingas avsluta ett körpass tidigt på grund av en avåkning eller av någon annan anledning så kommer vi att använda rödflagg på alla bemannade posteringar för att man ska bli uppmärksam på att det något inte är som det ska och man tar sig till depån i lagom takt.


Tack!
Det har varit förvirrande och konstigt att ni tidigare valt att använda rödflagga på alla posteringar vid avslutat pass. Som förare vet man då inte om det hänt något allvarligt eller om passet är slut..


Det var precis det här jag menade...
Att flagga av med målflagg vid huvudpostering och att man sedan kör resterande som kylvarv är ju brukligt.
Sist jag körde med er så var det som i föregående inlägg.

Tack! För ändringen i så fall thumbs up


_________________
Jonas Andersson.

Kör Volvo 244 Turbo på bana.

Volvo 850 på sommaren.

Ford Sierra på vintern.
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
jonne
Borås

Här sedan: 30 Jan 2008
Inlägg: 231
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Jul 2017 20:30     Citera

8. Jonas Andersson. Volvo 244


_________________
Jonas Andersson.

Kör Volvo 244 Turbo på bana.

Volvo 850 på sommaren.

Ford Sierra på vintern.
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
CH
EnköpingNy på att skriva
inlägg i forumet


Här sedan: 20 Feb 2017
Inlägg: 6
Tipsa Facebook   Inlägg  03 Jul 2017 21:52     Citera

1. Lars Falk, Toyota GT86 [Betalt]
2. Ronny Lundvall, Peugeot 206 [Betalt]
3. Peter Johansson, Volvo V40 [Ej betalt]
4. Jocke, Mitsubishi Colt [Betalt]
5. Peter Fröjd, BMW M3 [Ej betalt]
6. Niklas Rydh, Mazda 3 MPS [Ej betalt]
7. Stefan Ericsson, Lotus Exige [Ej betalt]
8. Jonas Andersson. Volvo 244
9. Christoffer Hasselgren, Mini Cooper GP2 [Ej betalt]
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.


_________________
Christoffer Hasselgren
Mini Cooper S JCW GP2
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
RickardEM
Vedevåg

Här sedan: 15 Dec 2007
Inlägg: 16
Tipsa Facebook   Inlägg  04 Jul 2017 06:39     Re: Citera

Johan H skrev:
RickardEM skrev:

Det stämmer, när vi avslutar ett körpass kommer vi att flagga av med målflagg vid huvudposteringen och man har resten av varvet på sig att kyla ner bilen och ta sig till depån.
Om vi tvingas avsluta ett körpass tidigt på grund av en avåkning eller av någon annan anledning så kommer vi att använda rödflagg på alla bemannade posteringar för att man ska bli uppmärksam på att det något inte är som det ska och man tar sig till depån i lagom takt.


Tack!
Det har varit förvirrande och konstigt att ni tidigare valt att använda rödflagga på alla posteringar vid avslutat pass. Som förare vet man då inte om det hänt något allvarligt eller om passet är slut..


Det är bra om man kan underlätta och undvika missförstånd.

jonne skrev:
Johan H skrev:
RickardEM skrev:

Det stämmer, när vi avslutar ett körpass kommer vi att flagga av med målflagg vid huvudposteringen och man har resten av varvet på sig att kyla ner bilen och ta sig till depån.
Om vi tvingas avsluta ett körpass tidigt på grund av en avåkning eller av någon annan anledning så kommer vi att använda rödflagg på alla bemannade posteringar för att man ska bli uppmärksam på att det något inte är som det ska och man tar sig till depån i lagom takt.


Tack!
Det har varit förvirrande och konstigt att ni tidigare valt att använda rödflagga på alla posteringar vid avslutat pass. Som förare vet man då inte om det hänt något allvarligt eller om passet är slut..


Det var precis det här jag menade...
Att flagga av med målflagg vid huvudpostering och att man sedan kör resterande som kylvarv är ju brukligt.
Sist jag körde med er så var det som i föregående inlägg.

Tack! För ändringen i så fall thumbs up


Förlåt, missuppfattade din fråga. Trodde att du menade kylvarv mitt i passet.

MVH,
Rickard


_________________
Rickard Ribbing
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Flerro


Här sedan: 31 Jul 2012
Inlägg: 54
Tipsa Facebook   Inlägg  04 Jul 2017 13:52     Citera

10. Andrej Lind. Lotus Exige S


_________________
@NDREJ L1ND
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Rickard99
VästeråsNy på att skriva
inlägg i forumet


Här sedan: 18 Nov 2015
Inlägg: 4
Tipsa Facebook   Inlägg  04 Jul 2017 21:56     Citera

11. Rickard Lindkvist, BMW M3


_________________
Rickard Lindkvist
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Lennart
Stockholm

Här sedan: 14 Feb 2005
Inlägg: 1626
Tipsa Facebook   Inlägg  05 Jul 2017 19:58     Citera

Anmälan till banträff söndagen 16/7 på Åsen.
12, Lennart Pettersson Rx8 r3. Ej betalt.
13, Rolf Östling Rx8 r3. Ej betalt.


_________________
Lennart Pettersson
"First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win."
- Mahatma Gandhi
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Nos
Sthlm

Här sedan: 10 Jan 2006
Inlägg: 26
Tipsa Facebook   Inlägg  05 Jul 2017 22:46     Citera

14 Osmond Ampin P Cayman


_________________
Karl Pettersson
Inför träffar
Meny       Upp       Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2017-07-16 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen
tråden läst  
4473 ggr 
1, 2  Nästa>>

  << Föreg. ämne | Nästa ämne >>

Från request till response:
sec (varav server render 0.370 sec)
Webbrowser render:
sec
Dvs totalt:
sec