Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2018-07-15 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen
6 besök senaste veckan (3617 totalt) << Föreg. ämne | Nästa ämne >>
1, 2   >>
   
RickardEM
Vedevåg



Här sen Dec 2007
Inlägg: 51


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  12 Jun 2018 19:19     2018-07-15 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen Citera

Välkommen till FORD CLUB SWEDEN's banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 15 juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club och Opel Club Sweden.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
- Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073-0224509

Inpassage till depån:
- Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
- Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
- Betalat eventuella medlems och startavgifter.
- Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring (engångslicenser för 200:- finns att köpa på plats).
- Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
- Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
- Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
- Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
- Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
- Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
- "Racebilar" (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
- Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
- I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
- Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
- Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
- Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
- Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
- Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
- Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
- Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
- Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
- Passageraren skall ha fyllt 15 år.
- Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
- Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
- Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
- Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
- Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
- Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
- Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
- Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
- Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
- Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
- Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
- Använda dina backspeglar!
- Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
- Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART/VIT = körpass slut, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
- Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
- Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
- Försäkra dig om komradions funktion.
- Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
- Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
- Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:
- Under förmiddagen (klockan 10:00 - 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
- I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
- I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt "rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
- Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:
07:45 - 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 - 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Besiktningsprotokoll: http://www.fordclubsweden.se/docs/bes.pdf
Inbjudan: http://www.fordclubsweden.se/docs/inb.pdf

Varmt välkomna!

MVH,
Rickard[url][/url]


_________________
Rickard Ribbing
Senast ändrad av RickardEM, 10 Sep 2018 13:06, ändrad totalt 5 gånger
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
RickardEM
Vedevåg



Här sen Dec 2007
Inlägg: 51


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  12 Jun 2018 19:20     Citera

Hej på Er!

Om du inte är medlem i Ford-, Honda- eller Opelklubben så har du möjlighet att köra ändå. Vi har öronmärkt 20 platser till denna banträff åt Er på Rejsa. Först till kvarn gäller...

Startavgift: 900kr i förskott eller 1.000kr på plats.

Anmälda förare som har förskottsbetalat kommer att markeras med betalt så fort pengarna har kommit in och registrerats.

När ni registrerar Ert intresse så skriv användarnamn och bil. PM:a mig sedan Erat regnummer, mobiltelefon och meddelande på betalningen (förslagsvis bilens registreringsnummer).

Bankgiro: 356-5223
Swish: 123 666 18 88

Exempelvis: 0. RickardEM, Ford Ka

Välkomna!

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster (Betalt)
3. Mattias Nilsson - Lotus Elise S2 (Betalt)
4. Björn Axelsson - Alfa Romeo (Betalt)
5. Mikael Bertlin - Golf R (Betalt)
6. Stefan Ericsson - Lotus Exige (Betalt)
7. Anders Ancker - Porsche 996 (Betalt)
8. Kevin Rosqvist - Subaru impreza WRX STI Hatchback
9. Lasse Karlsson - BMW M3 (Betalt)
10. Lars Asplund Subaru STI (Betalt)
11. Christoffer Hasselgren - Mini Cooper GP2
12. Emil Gustavsson - Suzuki Swift
13. Jimmy Vedberg - Renault Megane RS
14. Jens Göransson - Suzuki Swift (Betalt)
15. Erik Ryberg - Volvo 740 T5 (Betalt)
16. Andreas Näsman - Porsche 996 tt (Betalt)
17.
18.
19.
20.

\Rickard


_________________
Rickard Ribbing
Senast ändrad av RickardEM, 15 Jul 2018 05:33, ändrad totalt 16 gånger
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
erikjakan
Sockholm



Här sen Dec 2004
Inlägg: 6075



Tipsa Facebook   Inlägg  13 Jun 2018 14:31     ! Citera

Fanastiskt kul, hoppas jag kan komma

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


_________________
Erik Wedlund

Mantorp 1.26.8 BMW 330xi
Mantorp 1.27.4 Ascona A
Kinnekulle 1.00.2 Ascona A
Gotland Ring 1.33.6 Ascona A
Gelleråsen 1.18.40 M3e36
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
RacerJo
Varberg



Här sen Mar 2007
Inlägg: 56



Tipsa Facebook   Inlägg  13 Jun 2018 22:42     Citera

Radera detta inlägg.


_________________
Johnny Karlsson
Opel Speedster N/A
Senast ändrad av RacerJo, 13 Jun 2018 22:45, ändrad totalt 1 gång
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
RacerJo
Varberg



Här sen Mar 2007
Inlägg: 56



Tipsa Facebook   Inlägg  13 Jun 2018 22:43     Re: ! Citera

erikjakan skrev:
Fanastiskt kul, hoppas jag kan komma

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


_________________
Johnny Karlsson
Opel Speedster N/A
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Ingmar Truedsson
Karlskrona



Här sen Nov 2002
Inlägg: 404



Tipsa Facebook   Inlägg  14 Jun 2018 09:22     Citera

Blivit lite fel i texten:
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance och Opel Club Sweden.


_________________
MVH
Ingmar Truedsson
Opel Kadett GSi
Opel Astra OPC
Träffansvarig Opel Club Sweden
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post Besök användarens hemsida
Lars Falk
Bromma



Här sen Nov 2002
Inlägg: 12337

<span style='color:red;font:bold'>Moderator</span>
Moderator

Tipsa Facebook   Inlägg  14 Jun 2018 13:24     Citera

Nämnde för Fordfolket på Lunda i helgen att jag antagligen dyker upp på Gelleråsen som tidigare år. Men inser nu att jag ju är bortrest.
Får bli en annan gång...



_________________

Rice and shine
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
davve d
Norrtälje



Här sen Apr 2009
Inlägg: 230



Tipsa Facebook   Inlägg  14 Jun 2018 13:59     Re: Citera

Lars Falk skrev:
Nämnde för Fordfolket på Lunda i helgen att jag antagligen dyker upp på Gelleråsen som tidigare år. Men inser nu att jag ju är bortrest.
Får bli en annan gång...



Det var ju tråkigt men så är det ibland.

Vi kanske syns på Lunda 2:a september i förhoppningsvis lite svalare klimat


_________________
David Wicklund - Ford Club Sweden
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
RickardEM
Vedevåg



Här sen Dec 2007
Inlägg: 51


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  14 Jun 2018 19:51     Re: Citera

Ingmar Truedsson skrev:
Blivit lite fel i texten:
Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance och Opel Club Sweden.

Oj, fixat nu. Tack för att du är vaken.

\Rickard


_________________
Rickard Ribbing
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Chraser
Växjö



Här sen Feb 2008
Inlägg: 11



Tipsa Facebook   Inlägg  15 Jun 2018 23:22     Citera

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster
3. Mattias Nilsson - Lotus Elise S2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tackar


_________________
Mattias Nilsson
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
axe
Nyköping



Här sen Dec 2004
Inlägg: 885



Tipsa Facebook   Inlägg  16 Jun 2018 09:59     Re: Citera

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster
3. Mattias Nilsson - Lotus Elise S2
4. Björn Axelsson - Alfa Romeo
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tackar


_________________
Björn Axelsson
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
erikjakan
Sockholm



Här sen Dec 2004
Inlägg: 6075



Tipsa Facebook   Inlägg  17 Jun 2018 05:24     Citera

Vädret ser ju sådär ut, liverappprt?


_________________
Erik Wedlund

Mantorp 1.26.8 BMW 330xi
Mantorp 1.27.4 Ascona A
Kinnekulle 1.00.2 Ascona A
Gotland Ring 1.33.6 Ascona A
Gelleråsen 1.18.40 M3e36
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
RickardEM
Vedevåg



Här sen Dec 2007
Inlägg: 51


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  17 Jun 2018 07:01     Re: Citera

erikjakan skrev:
Vädret ser ju sådär ut, liverappprt?


För den 15:e?

\Rickard


_________________
Rickard Ribbing
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
erikjakan
Sockholm



Här sen Dec 2004
Inlägg: 6075



Tipsa Facebook   Inlägg  17 Jun 2018 08:42     Citera

"Välkommen till FORD CLUB SWEDEN's banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 16 juli!"


Men rubriken säger 15e, den var alltså igår?


_________________
Erik Wedlund

Mantorp 1.26.8 BMW 330xi
Mantorp 1.27.4 Ascona A
Kinnekulle 1.00.2 Ascona A
Gotland Ring 1.33.6 Ascona A
Gelleråsen 1.18.40 M3e36
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
RickardEM
Vedevåg



Här sen Dec 2007
Inlägg: 51


Trådstartare
Tipsa Facebook   Inlägg  17 Jun 2018 09:23     Re: Citera

erikjakan skrev:
"Välkommen till FORD CLUB SWEDEN's banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 16 juli!"


Men rubriken säger 15e, den var alltså igår?

Rubriken stämmer.
Ändrade datumet i texten också (klippte in det från förra året och glömde att ändra), men det är 1 månad kvar än till juli.

\Rickard


_________________
Rickard Ribbing
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Micke_B_1981
Solna



Här sen Apr 2018
Inlägg: 31



Tipsa Facebook   Inlägg  24 Jun 2018 19:58     Re: Citera

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster
3. Mattias Nilsson - Lotus Elise S2
4. Björn Axelsson - Alfa Romeo
5. Mikael Bertlin - Golf R
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


_________________
Mikael Bertlin
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Kviborg
Sollentuna



Här sen Apr 2012
Inlägg: 106



Tipsa Facebook   Inlägg  28 Jun 2018 18:42     Re: Citera

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster
3. Mattias Nilsson - Lotus Elise S2
4. Björn Axelsson - Alfa Romeo
5. Mikael Bertlin - Golf R
6. Robert Kviborg - Ford Focus RS
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


_________________
Robert Johnson Kviborg

Volvo 740 Turbo

Ford Focus RS 2016

Såld Fiesta ST150 Track day preppad

Såld BMW E36 318ti compact
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Skicka e-post
Cykelbud
Stockholm



Här sen Sep 2017
Inlägg: 30



Tipsa Facebook   Inlägg  04 Jul 2018 23:58     Re: Citera

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster
3. Mattias Nilsson - Lotus Elise S2
4. Björn Axelsson - Alfa Romeo
5. Mikael Bertlin - Golf R
6. Robert Kviborg - Ford Focus RS
7. Anders Ancker - porsche 996
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


_________________
Anders ancker
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
Peppe Fröjd
Motala



Här sen Jan 2003
Inlägg: 847



Tipsa Facebook   Inlägg  05 Jul 2018 06:56     Citera

1. Erik Wedlund - Porsche 996
2. Johnny Karlsson - Opel Speedster
3. Mattias Nilsson - Lotus Elise S2
4. Björn Axelsson - Alfa Romeo
5. Mikael Bertlin - Golf R
6. Robert Kviborg - Ford Focus RS
7. Anders Ancker - porsche 996
8. Peter Fröjd - Bmw M3
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


_________________
Peter Fröjd
--------------
BMW M3 V8 -10 Tracktool..
BMW M3 E36 -95 -till salu-
Renault Megane RS -11
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
ButterflyRacing
Forshaga



Här sen Dec 2002
Inlägg: 13858



Tipsa Facebook   Inlägg  05 Jul 2018 08:58     Citera

Skulle man kunna få göra lite ShakeDown med TimeAttack bilen då.

Handlar inte om im att sätta hastighetrekord. Bara rulka runt mågra minuter.... några gånger under dagen.




_________________
Håkan Carlsson
070-57 323 57
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande
davve d
Norrtälje



Här sen Apr 2009
Inlägg: 230



Tipsa Facebook   Inlägg  05 Jul 2018 13:07     Re: Citera

ButterflyRacing skrev:
Skulle man kunna få göra lite ShakeDown med TimeAttack bilen då.

Handlar inte om im att sätta hastighetrekord. Bara rulka runt mågra minuter.... några gånger under dagen.




Hej.

I banträffsamarbetet vi har med Honda och Opel-klubbarna så måste bilen uppfylla de krav enligt "fordonet" i inbjudan så tyvärr är denna trackday inget för din bil.

Med vänlig hälsning,
David


_________________
David Wicklund - Ford Club Sweden
Inför träffar
Upp            Tillbaka
Visa användarens profil Skicka personligt meddelande Besök användarens hemsida
Svara på inlägget  Forumlista  ->  Inför träffar
2018-07-15 Ford Club Sweden's banträff på Gelleråsen
6 besök senaste veckan (3617 totalt) << Föreg. ämne | Nästa ämne >>
1, 2   >>